Rapid 400C
Rapid 400C
Rapid 400C

Rapid

Umożliwia siew bezpośrednio na ściernisku lub po orce z bardzo dobrym rezultatem

Prosta konstrukcja kluczem do sukcesu
Dzięki szeregowi narzędzi, które można zastosować w tej maszynie, i systemowi wysiewu, agregat Rapid zawsze jest odpowiednim wyborem, niezależnie od stosowanej technologii uprawy. Unikatowa funkcja kontroli głębokości i nacisku redlic wpływają na doskonałe wyniki siewu nawet przy dużych prędkościach pracy. Zaledwie kilka ruchomych części i amortyzacja wszystkich roboczych elementów sprawia, że maszynę charakteryzuje bardzo długa żywotność.

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Zobacz nasz film o Rapid - "Odrodzenie legendy".

 


 

Rapid 2015 sowing field

 

Rapid - zawsze właściwy wybór

Agregat uprawowo-siewny Rapid sprawdza się podczas siewu bezpośrednio w ściernisko, po orce czy w systemach uprawy uproszczonej. Zastosowanie potężnych narzędzi uprawowych oraz doprawiających redlic talerzowych, umożliwia pracę w niemal każdych warunkach. Dzięki tej maszynie można zaoszczędzić kilka zabiegów doprawiających, a duży nacisk na każdą redlice wysiewającą wpływa na utrzymanie zadanej głębokości roboczej. Rapid wysiewa wszelkie rośliny, od małych nasion jak np. trawa, po duże nasiona jak np. fasola.

 

Rapid 2015   Rapid 2015 in field   Rapid 2015 in field   Rapid YM15

 

Wydajne narzędzia – podstawa koncepcji uprawy Rapid

Rapid wyposażony we właściwe narzędzia przednie pozwala osiągnąć niewiarygodne rezultaty.

 

RD CBH Agrilla   RD CBH SDA   RD SDA
RD SD CBL   RD CBH   RD SD CBH

 


 

Rapid bearing

 

Nowe łożyska pozwalają spędzić więcej czasu na polu

Rapid został wyposażony w nowe, bezobsługowe łożyska, czyli nasmarowane fabrycznie i nie wymagające ponownego smarowania. Znacznie redukuje to ilość punktów konserwacyjnych w maszynie. Nowe łożyska są także znacznie trwalsze. Rezultatem ich zastosowania są niższe koszty użytkowania i więcej czasu, który można spędzić na polu.

 


 

Rapid ym15 metering

 

Hydrauliczny system dozujący

Od roku 2015, wszystkie modele agregatu Rapid wyposażone są w hydrauliczny napęd systemu dozującego. Napęd hydrauliczny jest elementem, dzięki któremu operator może używać usług Väderstad E-Services, podłączyć maszynę do systemu GPS i wykorzystać nowe technologie do optimum. Z Väderstad E-Services, można automatycznie wyłączać połowę siewnika np. podczas zawracania na uwrociach, ale także ilość dozowanego materiału siewnego może być zmieniana automatycznie. 


 

Rapid ym15 tires

 

Nowe opony pozwalają obniżyć ciśnienie

Każde koło konsoliduje glebę nad dwoma rzędami nasion i nawozu. Odpowiednie zagęszczenie zapewnia dobry kontakt nasion z glebą, a tym samym możliwość podsiąku wody tak koniecznej do wyrównanych wschodów. Duża średnica kół wału (740 mm), oraz nowy, głębszy profil ułatwia pracę w wilgotnych warunkach. Nowe opony zmniejszają także opory toczenia, obniżając w ten sposób zapotrzebowanie na moc.
Bezdętkowe opony umożliwiają obniżenie ciśnienia do 1.5 bar. To niskie ciśnienie w połączeniu z nowym kształtem opony zwiększa powierzchnię styku z glebą o 50%. Jakość gumy wykorzystanej do produkcji opon została także ulepszona.

 


 

Rapid offset

 

Koła montowane w systemie OffSet

OffSet oznacza, że sąsiadujące koła wału oponowego są przesunięte względem siebie o 190 mm. Ten odstęp ułatwia przedostawanie się resztek pożniwnych oraz uprawionej gleby. Przed tak skonstruowanym wałem nie tworzy się wał gleby, którą często pcha wał, w którym wszystkie opony są zamontowane na jednej osi.

 


 

Rapid following harrow

 

Wszechstronniejsza brona posiewna

Rapid C/S jest teraz wyposażony w nową bronę posiewną, którą można wyżej unieść i ustawiać w większym zakresie. Dostępne są brony sterowane mechanicznie lub hydraulicznie. W wersji ze sterowaniem hydraulicznym, nacisk wywierany przez bronę można zmieniać podczas siewu z kabiny ciągnika. Jest to przydatna funkcja np. gdy uwrocia wymagają większej siły docisku brony.

 


 

Rapid ym15 in field

 

Wysiew nawozu zapewnia bezpieczeństwo

Umieszczenie nawozu podczas siewu daje szybki i niezawodny efekt. Gdy nawóz umieszcza się w wilgotnej glebie, uprawa jest mniej zależna od opadów. Właściwe umieszczenie nawozu w glebie umożliwia również uzyskanie wysokich plonów i lepsze wykorzystanie składników odżywczych.

Rapid jest dostępny w wersji nawozowej lub bez. Zainteresowanie systemem umieszczenia nawozu jednocześnie z siewem roślin wzrosło na całym świecie w ogromnym tempie, głównie w wyniku wzrostu cen nawozów i zwiększenia świadomości ekologicznej. Väderstad oferuje wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

 


 

iPad interior

 

Z Väderstad E-Services, Rapid jest maszyną przyszłości

Wraz z wprowadzeniem Wi-Fi (Wireless Fidelity) i tabletu iPad Air do programu Väderstad, maszyny mogą być sterowane za pomocą komunikacji bezprzewodowej. Łatwość obsługi, ekonomia i łatwość aktualizacji oprogramowania, to tylko niektóre z korzyści jakie daje wykorzystanie iPad Air w porównaniu z konwencjonalnymi systemami. Rozwiązania Väderstad służące do sterowania i kontroli maszyn zostały ogólnie nazwane Väderstad E-Services.

Link do E-Services

ControlStation Rapid   E-Keeper rapid ym 15   Isobus rd ym 15

 


 

Rapid half machine shutoff

 

Oszczędzaj na nieregularnych polach

Wyłączanie połowy siewnika w Rapid jest teraz łatwiejsze, choć nadal wykonuje się to mechanicznie. Wyłącznie odbywa się z boku maszyny małą dźwignią.

Na nieregularnych polach można sporo zaoszczędzić. Rolnicy, którzy regularnie korzystają z wyłączania połowy maszyny doceniają fakt, że mogą zaoszczędzić nawet do 5% nasion i nawozu.

 


 

Rapid calibration with iPad

 

Łatwa kalibracja

Aby wykonać kalibrację wystarczy napełnić worek kalibracji przy użyciu przycisku, umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu. Następnie ważymy próbkę i wprowadzamy wartość do terminala E-Control lub ControlStation, który sam obliczy relację między ilością nasion i liczbą obrotów układu dozującego. Żądaną dawkę można wpisać w kg/ha bezpośrednio w terminalu.

 


Rapid with BioDrill

Siew kilku rodzajów nasion

Z urządzeniem BioDrill zamontowanym na agregacie uprawowo-siewnym Rapid, można wysiewać międzyplony lub inne rośliny o drobnych nasionach w tym samym czasie, co roślinę główną. Oszczędza się w ten sposób czas i pieniądze. Nasiona są dozowane za redlicami.

 Pokaz zdjęć:

Icon image gallery

 

Rapid movies:

Rebirth of a Legend! The New Rapid

Animation Rapid drilling technique

ControlFunction for Rapid C/S

Lift stop

LowLift switch

Bout markers

Rapid ym15 zones 700px

1. Konsolidacja

Przed siewem gleba konsolidowana jest kołami ciągnika. Opcjonalny wał montowany w systemie Rapid zapewnia, że taki sam stopień konsolidacji gleby ma miejsce pomiędzy kołami ciągnika.

Dostępny jako opcja wał Pivot składa się z dwóch par skrętnych kół, dzięki czemu spełnia swe zadanie także podczas zawracania, a spełnia on dwa główne zadania:

  • Lepsza konsolidacja gleby pomiędzy kołami ciągnika, co zapewnia jednorodną powierzchnię do siewu
  • Promień skrętu został znacznie zmniejszony

 


 

2. Uprawa

W zależności od zastosowanych narzędzi przednich Rapid doskonale sprawdza się w uprawie bezpośredniej, uproszczonej czy po orce.

Rapid można wyposażyć w różne narzędzia przednie:

  • CrossBoard Heavy - doskonałe rozwiązanie po orce i wstępnej uprawie charakteryzujące się małym zapotrzebowaniem na moc ciągnika.
  • System Agrilla - sprawdza się w przypadku uprawy gleb lżejszych, kiedy trzeba dokładnie wzruszyć glebę, albo na glebach o twardej zaskorupionej powierzchni. Zęby Agrilla efektywnie rozcinają i rozluźniają znaczne ilości gleby, która następnie zostaje rozbija przez włókę CrossBoard. System Agrilla skutecznie przerywa parowanie wody, wyrównuje pole po orce.
  • System Disc - to najbardziej wszechstronne narzędzie w maszynach produkcji Väderstad. Jest najczęściej wybierane przez użytkowników. Składa się z dwóch rzędów talerzy, energicznie tnących glebę podczas uprawy. Talerze System Disc wykonane ze stali V-55 i średnicy 410 mm w połączeniu z włóką CrossBoard uprawiają nawet najtwardsze gleby. Jest doskonałym narzędziem do siewu bezpośredniego z licznymi resztkami pożniwnymi, do siewu po orce, a nawet wówczas, gdy wymagane są niezwykle intensywne prace uprawowe.
  • System Disc CrossBoard Light - lżejsza włóka CrossBoard Light wyrownuje glebę przed talerzami System Disc. System zapewnia dobbre wyniki nawet przy pewnej ilości resztek pożniwnych. 
  • System Disc CrossBoard Heavy - ciężka włóka CrossBoard Heavy przed talerzami System Disc wyrównuje powierzchnię pola nawet w bardzo trudnych warunkach. Narzędzie sprawdza się także na polu po orce.

 


 

3. Siew

Jednym z wielkich atutów siewnika Rapid jest unikatowy system kontroli głębokości siewu. Każde koło wału oponowego odpowiada za pracę dwóch redlic wysiewających, tak aby pracowały one na ustawionej wcześniej żądanej głębokości. Jednocześnie wał oponowy zapewnia staranne zagęszczenie gleby. Zapewnia to idealne kopiowanie w systemie ciągłym powierzchni pola. Nacisk na redlicę wynosi do 150 kg (przy pustym zbiorniku) co sprawia, że sprawdza się w bardzo trudnych warunkach.

Redlice talerzowe wysiewają nawóz w rzędach co 250 mm pomiędzy rzędami wysianych nasion. Aby uzyskać optymalne wykorzystanie nawozów należy wysiewać je na głębokości 2-3 cm głębiej niż nasiona.

Talerze wysiewające tną glebę, przygotowując odpowiednio szczelinę nasienną. Nasiona zostają umieszczone na żądanej głębokości w glebie wilgotnej i dobrze wzruszonej, a następnie pokryte warstwą gleby rozdrobnionej za pomocą zębatych krawędzi talerzy. Rozstaw międzyrzędzi wynosi 125 mm. 
Jednotalerzowe redlice wysiewające tworzą szczelinę nasienną tak płytką jak to możliwe. Talerze wykonane są ze Szwdzkiej stali utwardzanej do HRC55 - Väderstad V55. Wysokiej jakości stal zapewnia długą żywotność elementów roboczych.

 


 

4. Konsolidacja

Koła wału oponowego rozbijają bryły gleby i wciskają je głębiej. Każde koło ugniata glebę nad dwoma rzędami nasion i rzędem wysianego nawozu. Dzięki temu nasiona zyskują doskonałe podłoże i optymalne warunki do kiełkowania.

Ustawienie kół w systemie OffSet oznacza, że koła wału oponowego są przesunięte w stosunku do siebie o 190 mm. Koła są naprzemiennie osadzone na oddzielnych osiach. W rezultacie między sąsiadującymi ze sobą kołami powstaje kanał, przez który mogą się przedostać gleba oraz resztki pożniwne. Eliminujemy w ten sposób zapychanie się maszyny lub nagromadzenia materiału przed kołami, a gleba i resztki pożniwne łatwo wydostają się poza siewnik. Jest to wielka zaleta w przypadku bardzo lekkich gleb. System OffSet pozwala także na siew w znacznie trudniejszych, mokrych warunkach glebowych, a także redukuje zapotrzebowanie na moc ciągnika.

 


 

5. Rozluźnienie gleby

Agresywnie ustawiona brona posiewna rozluźnia wierzchnią warstwę gleby, przerywając parowanie wody. Takie ustawienie brony zapobiega również zaskorupianiu pola przy obfitych deszczach.

Kąt roboczy oraz nacisk wywierany na glebę podlegają regulacji. Średnica zębów wynosi 12 mm, są przy tym lekko wygięte, a odstępy miedzy nimi wynoszą 12,5 cm. 

Zęby brony umiejscowione są pomiędzy rzędami wysiewanych nasion więc niema ryzyka, że wyciągną je na powierzchnię.

Standardowe wyposażenie

Rubber suspension Amortyzacja gumowa
Discs Ostre, ząbkowane talerze
Koncept Pełna kontrola głębokości siewu
Rapid 2015 sowing field Duży zbiornik ze zwijaną plandeką
Rapid ym15 metering System dozujący
Half-machine shutoff Wyłączanie połowy siewnika
Rapid Ścieżki technologiczne
Offset wheel Koła wału w systemie OffSet
Scraper Rapid Skrobaki
Following harrow Brona posiewna

Narzędzia przednie

Crossboard Light Agrilla Agrilla
Crossboard Heavy System Disc (RD) Crossboard Heavy System Disc
Crossboard Light System Disc (RD) Crossboard Light System Disc
CrossBoard Heavy (RD) Crossboard Heavy
Front tool System Disc Aggressive System Disc
Front tool System Disc Aggressive Crossboard Heavy System Disc Aggressive Crossboard Heavy

Opcje wyposażenia

Towing eyes Ucho zaczepowe
Fertiliser placement Rapid Wysiew nawozu
Rapid with biodrill ym15 164px Grass Box do wysiewu traw
Wheel packer Pivot Wał międzykołowy Pivot
Extra Pivot packer Doposażenie wału Pivot w dodatkowe koła
E-Keeper rapid ym 15 Väderstad E-Services
AutoCheck Autocheck
AutoPilot AutoCheck Autopilot
Zdalna zmiana dawki siewu
Pre-emergence markers Znaczniki przedwschodowe
Disc markers Znaczniki

Rapid

 300S

 300C

 400S

 400C

Napęd systemu dozującego Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny
Szerokość robocza (m) 3,0 3,0 4,0 4,0
Szerokość transportowa (m) 3,0 3,0 4,05 4,05
Wysokość transportowa (m) 2,7 2,7 3,2 3,2
Długość w transporcie (m) 7,8 8,3 7,8 8,3
Waga w wersji podstawowej (kg) 2400 2900 3400 3800
Pojemność zbiornika nasiennego (l) 3000 3150 4100 4350
Liczba redlic wysiewających 24 24 32 32
Międzyrzędzia (mm) 125 125 125 125
Liczba redlic nawozowych - 12 - 16
Międzyrzędzia redlic nawozowych (mm) - 250 - 250
Nacisk na redlice siewne min/max (kg) 70/210 85/245 75/215 90/230
Średnica talerzy uprawowych SDA (mm) 450 450 450 450
Średnica talerzy siewnych (mm) 410 410 410 410
Hamulce P P - -
Zalecana prędkość robocza (km/h) 10-14 10-14 10-14 10-14
Rozmiar kół 190/95x15 190/95x15 190/95x15 190/95x15
Wymagania hydrauliczne 2-4 DD + 1 WS 2-4 DD + 1 WS 2-4 DD + 1 WS 2-4 DD + 1 WS
Wymagana moc od (hp) 90 100 120 130

 

SDA = System Disc Aggressive
P = Pneumatyka
DD = Dwustronnego działania
WS = Gniazdo wolnego spływu

Väderstad dokonał wszelkich starań, aby dokładnie przedstawiać gamę naszych produktów. Jednakże, ze względu na ciągłe innowacje i nowo wprowadzane technologie, niektóre dane mogą odbiegać od przedstawionych na tej stronie. Dokładne specyfikacje dla każdego modelu maszyny zostaną potwierdzone w momencie składania zamówienia.