Tempo F 8
Tempo F 8
Väderstad E-Services

Tempo F

Wyznacza standardy siewu punktowego

Tempo F pozwala prowadzić siew z dużą prędkością bez najmniejszego uszczerbku dla wyjątkowej precyzji. Uzyskuje się dzięki temu unikatowe połączenie dokładności siewu i wielkiej wydajności.

Jakość zapewniana przez siewniki Tempo to rezultat wielu lat prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez naszych inżynierów. Gdy zakończyli prace, przystąpiono do rygorystycznych testów polowych organizowanych w licznych krajach. Prowadzono je, ściśle współpracując z doradcami specjalizującymi się w problematyce rolnictwa oraz rolnikami.

Tempo F to model zawieszany siewnika precyzyjnego, który jest dostępny w wersji sześcio- i ośmiorzędowej. Istnieje możliwość zastosowania czterech różnych rozstaw międzyrzędzi. Wersja ośmiorzędowa jest wyposażona w dodatkowe koła podporowe, które są ze sobą połączone hydraulicznie ograniczając tym samy drgania powstające podczas siewu z dużą prędkością. 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton
Tempo F - ciągniona wersja precyzyjnego siewnika do szybkiego siewu

 


 

Nowy standard precyzji siewu prowadzonego z dużą prędkością

Produkowany przez Väderstad siewnik Tempo wyznacza nowy standard precyzji siewu punktowego. Korzystając z tej maszyny, można prowadzić siew punktowy ze znaczną prędkością, zachowując wyjątkową precyzję. Podczas prac projektowych nad układem dozującym nasiona, za cel obrano skonstruowanie układu umożliwiającego siew 28 nasion na sekundę. W ten sposób powstał układ dozujący Gilstringa, który zapewnia imponujące wyniki siewu nawet przy najwyższych prędkościach przejazdu. Do najważniejszych cech nowego układu należy „wystrzeliwanie” nasion, czyli nadawanie im większej prędkości od uzyskiwanej w układzie grawitacyjnym przez wykorzystanie sprężonego powietrza (nazwaliśmy to rozwiązanie PowerShoot).

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animacja ukazująca zasadę działania nadciśnieniowego układu dozującego zastosowanego w siewnikach Tempo

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Kalibracja siewnika Tempo

 


 

Väderstad E-Services

 

Najnowsze technologie zastosowane w Väderstad E-Services sprawiają, że siewniki Tempo to maszyny przyszłości

Zastosowanie bezprzewodowej technologii Wi-Fi i umożliwienie sterowania pracą maszyn produkcji Väderstad za pomocą tabletów iPad Air przyniosło wiele korzyści. Pracą naszych maszyn można sterować urządzeniami bezprzewodowymi. Prostota obsługi, opłacalność zapewniona dzięki obniżce kosztów oraz łatwość uaktualniania oprogramowania to tylko niektóre z najważniejszych zalet obsługi za pomocą tabletu iPad Air w porównaniu z systemami tradycyjnymi. Väderstad E-Services to ogólna nazwa systemów sterowania naszymi maszynami.

Dowiedz się więcej na temat Väderstad E-Services

 

controlstation_210px   Econtrol_210px   Isobus_210px
ControlStation   E-Control   ISOBUS

 


 

Row shut off

 

Wyłączanie pojedynczych sekcji wysiewających

Dzięki zastosowaniu elektrycznego napędu wszystkich układów dozujących można wyłączyć dowolne sekcje wysiewające, co pozwala zaoszczędzić materiał siewny i obniżyć nakłady przy obsiewaniu pól o nieregularnym kształcie. Gdy wyłączone jest dozowanie nasion, można również wyłączyć dozowanie nawozu i mikrogranulatu, jeżeli maszyna jest wyposażona w te funkcje. Można także całkowicie wyłączyć dozowanie nawozu oraz mikrogranulatu i dozować nadal tylko nasiona. Podczas pracy na polu o różnorodnej strukturze gleby i zawartości próchnicy łatwo ponadto można dostosować ilości nawozu i nasion z kabiny ciągnika podczas przejazdu.

 


 

Solidna konstrukcja sekcji wysiewających

Sekcje wysiewające zastosowane w siewnikach Tempo konstruowano z myślą o prowadzeniu siewu punktowego z dużą prędkością, dążąc przy tym do zminimalizowania prac konserwacyjnych. Żadne połączenie elementów sekcji wysiewającej nie wymaga obsługi. Wytrzymałe podwójne profile zastosowane w układzie łączenie siewnika z ciągnikiem umożliwiają przeniesienie ciężaru maszyny na sekcję wysiewającą.

 


 

Aby zminimalizować drgania powstające podczas pracy z dużą prędkością, w sekcji wysiewającej zastosowano ciągnione koła podporowe

Koła podporowe wykorzystane w siewnikach Tempo są ciągnione (1), nie pchane (2), co jest typowym rozwiązaniem stosowanym w siewnikach punktowych. Olbrzymią zaletą ciągnionych kół podporowych jest zmniejszone zapotrzebowanie na moc ciągnika i zmniejszenie drgań sekcji wysiewających.

 

 
1   2

 


 

Trzy rodzaje kół zasklepiających bruzdę nasienną

Oferujemy trzy rodzaje kół zasklepiających bruzdę nasienną. Oprócz modelu standardowego dostępna jest wersja szersza, zalecana przy siewie bardzo małych nasion na bardzo małej głębokości. Ponieważ na glebach cięższych o dużej zawartości gliny zasklepianie bruzd może być utrudnione, zalecamy zastosowanie ostrogowych kół zasklepiających.

 

   
Standard wheels   Wide wheels   Spiked wheels

 


 

Seed discs Tempo  including knockout wheel

Przetestowane w siewie wielu różnych gatunków roślin

Oferujemy różne wersje tarcz nasiennych do siewu kukurydzy i słonecznika. Przy wyborze tarczy bierze się pod uwagę masę tysiąca nasion. Tempo pozwala również wysiewać soję, proso, sorgo, burak cukrowy, rzepak i bawełnę. Elementem standardowego wyposażenia siewnika jest tarcza do siewu kukurydzy z 32 otworami o średnicy 5,5 mm. W wyposażeniu dodatkowym oferujemy tarcze do siewu innych roślin.

 

Crops Tempo

 


 

Hydrauliczne zawieszenie kół podporowych

Sześciorzędowy siewnik Tempo F wyposażony jest w koła podporowe, które pełnią także funkcję kół transportowych. W modelu ośmiorzędowym Tempo F występują dwa dodatkowe koła podporowe, które są połączone hydraulicznie z pozostałymi. Takie rozwiązanie sprawia, że nacisk na każde z kół jest taki sam niezależnie od jego położenia względem ramy.

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animacja ukazująca działanie hydraulicznego zawieszenia w Tempo F

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Film przedstawiający poprawne ustawienia Twojego siewnika Tempo 

 


 

Wysiew nawozów zabezpiecza plon

Siew kombinowany zapewnia skuteczność nawożenia, często również przyczynia się do zwiększenia plonów. Gdy wykorzystuje się siewnik punktowy, ważne jest także to, że redlice nawozowe nie naruszają wierzchniej warstwy gleby na tyle, aby wpłynęło to na koła nośne sekcji wysiewających, gdyż to zmieniłoby głębokość siewu, ani nie zmieniają struktury łoża siewnego, przez co pogorszyłyby się warunki kiełkowania.

Tempo F 6 w wersji z wysiewem nawozu wyposażono w zbiornik o pojemności 1250 litrów, natomiast Tempo F 8 w zbiornik o pojemności 1700 litrów.Każda z redlic nawozowych może wywierać na glebę nacisk dochodzący do 150 kg.

 

Fertilizer coulter

 Pokaz zdjęć:

Icon image gallery

 

Tempo F movies

Product family Tempo T & Tempo F

Tempo seed meter - how it works

Tempo seed meter versus the competition

Settings of Tempo (English)

Calibration of Tempo (English)

Tempo F hydraulics

Gilstring meterSystem dozujący nasiona zapewnia wysoką wydajność siewnika niemal w każdych warunkach. System cechuje dokładność i bardzo duża prędkość, połączona z małą wrażliwością na drgania i pracę na skłonach. Sekret tego mechanizmu tkwi w dokładnym kontrolowaniu ruchu nasion na całej drodze, którą nasiono pokonuje od zbiornika do gleby.

Siewnik Tempo wykorzystuje ciśnienie znajdujące się w systemie dozującym i "wystrzeliwuje" nasiona przez krótki i wąski przewód prosto do gleby. Technologia ta została nazwana "Power Shoot", a to nic innego jak szybki transport nasion i brak odbić o ściany przewodu, co pozwala na zachowanie precyzji siewu.

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animacja przedstawiająca układ dozujący w Tempo

 

 

Seed emptying device, YM 2016

W nowej wersji układu dozującego Gilstringa umieszczono zsyp nasion ułatwiających opróżnianie układu. Jest to zapewne duże ułatwienie szczególnie dla rolników wysiewających wiele różnych roślin każdego dnia.

 

Standardowe wyposażenie

Bezobsługowe połączenia
WS 9 Przejrzyste informacje o jakości siewu
Press wheel Koło dociskowe
Closing wheel Koło zamykające (25 mm)
V55 disc Talerze redlicy wysiewającej
Seed discs Tarcze dozujące
Prosta konserwacja
Alternator Alternator gwarantuje stałe napięcie

Opcje wyposażenia

Row cleaner Talerze gwiaździste do czyszczenia pasa siewu
Micro granulate box Mikrogranulat
Seed tube 22 mm seed system Układ wysiewu o średnicy 22 mm
Filling fertiliser Wysiew nawozu
Redlice nawozowe
Hydraulic folding Składanie hydrauliczne
Marker arm Znaczniki boczne
Hydraulic fan Tempo Zasilanie wentylatora WOM lub hydrauliczne
High air inlet Wyższy wlot powietrza
Szerokie koło domykające (50 mm)
Gwiaździste koło domykające
Econtrol_210px Väderstad E-Services
Żmijka załadowcza
Mieszadło nawozu

 Tempo F

 TPF 6

 TPF 6

Liczba rzędów 6 6
Szerokość międzyrzędzi (mm) 700/750/762 800
Szerokość robocza (m) 4,2-4,6 4,8
Szerokość transportowa (m) 3,0 3,3
Wysokość transportowa (m) 3,0-3,2 3,2
Pojemność zbiornika nasiennego na każdej sekcji (l) 70 70
Pojemność zbiornika na mikrogranulat na każdej sekcji (l) 17 17
Waga bez systemu wysiewu nawozu (kg) 2100-2700 2100-2700
Waga z systemem wysiewu nawozu (kg) 2800-3300 2800-3300
Maksymalny docisk redlicy wysiewającej (kg) 325 325 
Rekomendowana prędkość pracy (km/h)  10-17 10-17 
Wymagania hydrauliczne 1-4 DA+FR 1-4 DA+FR
Wymagana moc ciągnika od (KM) 100 100

 

DA = Zawór dwustronnego działania
FR = Gniazdo wolnego powrotu oleju

 

 Tempo F

 TPF 8

 TPF 8

Liczba rzędów 8 8
Szerokość międzyrzędzi (mm)  700/750/762  800
Szerokość robocza (m)  5,6-6,1  6,4
Szerokość transportowa (m) 3,0 3,3
Wysokość transportowa (m) 3,5-3,8 3,8
Pojemność zbiornika nasiennego na każdej sekcji (l) 70 70
Pojemność zbiornika na mikrogranulat na każdej sekcji (l) 17   17
Waga bez systemu wysiewu nawozu (kg) 2800-3400 2800-3400
Waga z systemem wysiewu nawozu (kg) 3800-4200 3800-4200
Maksymalny docisk redlicy wysiewającej (kg) 325   325
Rekomendowana prędkość pracy (km/h) 10-17 10-17
Wymagania hydrauliczne 1-4 DA+FR 1-4 DA+FR
Wymagana moc ciągnika od (KM)  140  140

 

DA = Zawór dwustronnego działania
FR = Gniazdo wolnego powrotu oleju

 

Väderstad dołożył wszelkich starań, aby dokładnie przedstawiać gamę naszych produktów. Jednakże, ze względu na ciągłe innowacje i nowo wprowadzane technologie, niektóre dane mogą odbiegać od przedstawionych na tej stronie. Dokładne specyfikacje dla każdego modelu maszyny zostaną potwierdzone w momencie składania zamówienia.