Image Tempo V
Image Tempo V
Image Tempo row unit

Tempo V

Precyzja siewu przy dużej prędkości przejazdu

Tempo pozwala prowadzić siew z dużą prędkością bez najmniejszego uszczerbku dla wyjątkowej precyzji. Uzyskuje się dzięki temu unikatowe połączenie dokładności siewu i wielkiej wydajności.

Jakość zapewniana przez siewniki Tempo to rezultat wielu lat prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez naszych inżynierów. Gdy zakończyli prace, przystąpiono do rygorystycznych testów polowych organizowanych w licznych krajach. Prowadzono je, ściśle współpracując z doradcami specjalizującymi się w problematyce rolnictwa oraz rolnikami.

Tempo V to maszyna niezwykle wszechstronna. Ten sam siewnik pozwala bowiem wysiewać różnorodne rośliny, co poszerza zakres wykorzystania maszyny i umożliwia obniżkę kosztów w przeliczeniu na hektar. Sezon można zapoczątkować wiosennym siewem buraka cukrowego w 12 rzędach w odstępach 50-centymetrowych, a następnie wysiać kukurydzę w 8 rzędach w odstępach 75 cm, po czym rzepak w 12 rzędach przy mniejszej rozstawie.

Tempo V jest dostępny w trzech szerokościach ramy (4,5 m; 6,0 m; 6,5 m). Siewnik można wyposażyć w dowolną liczbę sekcji wysiewających z zakresu od 6 do 12 (również nieparzystą). Szerokość transportowa maszyny wynosi 3 m. Zmiany położenia siewnika z transportowego do roboczego dokonuje się szybko z kabiny ciągnika.

youtube playbuttonyoutube playbutton

Film o Tempo V 


 

Nowy standard precyzji siewu prowadzonego z dużą prędkością

Produkowany przez Väderstad siewnik Tempo wyznacza nowy standard precyzji siewu punktowego. Korzystając z tej maszyny, można prowadzić siew punktowy ze znaczną prędkością, zachowując wyjątkową precyzję.

Podczas prac projektowych nad układem dozującym nasiona, za cel obrano skonstruowanie układu umożliwiającego siew 28 nasion na sekundę. Powstał w ten sposób układ dozujący Gilstringa, który zapewnia imponujące wyniki siewu nawet przy najwyższych prędkościach przejazdu. Do najważniejszych cech nowego układu należy „wystrzeliwanie” nasion, czyli nadawanie im większej prędkości od uzyskiwanej w układzie grawitacyjnym przez wykorzystanie sprężonego powietrza (nazwaliśmy to rozwiązanie PowerShoot).

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animacja ukazująca zasadę działania układu dozującego zastosowanego w siewniku Tempo 

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Kalibracja Tempo

 


 

Väderstad E-Services

 

Najnowsze technologie zastosowane w Väderstad E-Services czynią siewnik Tempo maszyną przyszłości

Zastosowanie bezprzewodowej technologii Wi-Fi i umożliwienie sterowania pracą maszyn produkcji Väderstad za pomocą tabletów iPad Air przyniosło wiele korzyści. Pracą naszych maszyn można sterować urządzeniami bezprzewodowymi. Prostota obsługi, opłacalność zapewniona dzięki obniżce kosztów oraz łatwość uaktualniania oprogramowania to tylko niektóre z najważniejszych zalet obsługi za pomocą tabletu iPad Air w porównaniu z systemami tradycyjnymi. Väderstad E-Services to ogólna nazwa systemów sterowania naszymi maszynami.

Dowiedz się więcej o Väderstad E-Services

 

controlstation_210px   Econtrol_210px   Isobus_210px
ControlStation   E-Control   ISOBUS

 


 

Row shut off

 

Wyłączanie pojedynczych sekcji wysiewających

Dzięki zastosowaniu elektrycznego napędu wszystkich układów dozujących można wyłączyć dowolne sekcje wysiewające, co pozwala zaoszczędzić materiał siewny i obniżyć nakłady przy obsiewaniu pól o nieregularnym kształcie. Gdy wyłączone jest dozowanie nasion, można również wyłączyć dozowanie nawozu i mikrogranulatu, jeżeli maszyna jest wyposażona w te funkcje. Można także całkowicie wyłączyć dozowanie nawozu oraz mikrogranulatu i dozować nadal tylko nasiona. Podczas pracy na polu o różnorodnej strukturze gleby i zawartości próchnicy łatwo ponadto można dostosować ilości nawozu i nasion z kabiny ciągnika podczas przejazdu.

 


 

Solidna konstrukcja sekcji wysiewających

Sekcje wysiewające zastosowane w siewnikach Tempo konstruowano z myślą o prowadzeniu siewu punktowego z dużą prędkością, dążąc przy tym do zminimalizowania prac konserwacyjnych. Żadne połączenie elementów sekcji wysiewającej nie wymaga obsługi. Wytrzymałe podwójne profile zastosowane w układzie łączenie siewnika z ciągnikiem umożliwiają przeniesienie ciężaru maszyny na sekcję wysiewającą.

 

 


 

Aby zminimalizować drgania powstające przy pracy z dużą prędkością, w sekcji wysiewającej zastosowano ciągnione koła podporowe

Koła podporowe wykorzystane w siewnikach Tempo są ciągnione (1), nie pchane (2), co jest typowym rozwiązaniem stosowanym w siewnikach punktowych. Olbrzymią zaletą ciągnionych kół podporowych jest ułatwione ciągnięcie maszyny i zmniejszenie drgań sekcji wysiewających.

 

 
1   2

 


 

Trzy rodzaje kół zasklepiających

Oferujemy trzy rodzaje kół zasklepiających bruzdę nasienną. Oprócz modelu standardowego jest wersja szersza, zalecana przy siewie bardzo małych nasion na bardzo małej głębokości. Ponieważ na glebach gliniastych o dużej zawartości gliny zasklepianie bruzd może być utrudnione, zalecamy na takich polach stosowanie ostrogowych kół zasklepiających.

 

   
Koła standardowe   Koła szerokie   Koła ostrogowe

 


 

Seed discs Tempo  including knockout wheel

 

Przetestowane w siewie wielu różnych gatunków roślin

Oferujemy różne wersje tarcz nasiennych do siewu kukurydzy i słonecznika. Przy wyborze tarczy bierze się pod uwagę masę tysiąca nasion. Tempo pozwala również wysiewać soję, proso, sorgo, buraka cukrowego, rzepak i bawełnę. Elementem standardowego wyposażenia siewnika jest tarcza do siewu kukurydzy z 32 otworami o średnicy 5,5 mm. W wyposażeniu dodatkowym oferujemy tarcze do siewu innych roślin.

 

Crops Tempo

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton
Film instruktażowy ukazujący odpowiednie ustawienia siewnika Tempo 

 


 

Tempo V with front hopper
Tempo V ze zbiornikiem nawozowym umieszczonym z przedu ciągnika

 

Wysiew nawozów zabezpiecza plon

Siew kombinowany zapewnia skuteczność nawożenia, często również przyczynia się do zwiększenia plonów. Gdy wykorzystuje się siewnik punktowy, ważne jest także to, że redlice nawozowe nie naruszają wierzchniej warstwy gleby na tyle, aby wpłynęło to na koła nośne sekcji wysiewających, gdyż to zmieniłoby głębokość siewu, ani nie zmieniają struktury łoża siewnego, przez co pogorszyłyby się warunki kiełkowania.

Siewnik Tempo V można wyposażyć w umieszczany przed ciągnikiem zbiornik o pojemności 2200 litrów. Każda z redlic nawozowych może wywierać na glebę nacisk dochodzący do 150 kg.

 

Fertilizer coulter

Pokaz zdjęć:

Icon image gallery

Movies:

Product family Tempo V with front hopper

Tempo seed meter - how it works

Calibration of Tempo (English)

Settings of Tempo (English)

Tempo Gilstring Seed Meter

 

Tempo to nie tylko szybko pracująca maszyna! Idealna precyzja wysiewu naprawdę wyróżnia ten siewnik z tłumu. Układ dozujący Tempo jest dokładny i zapewnia idealne rozmieszczenie materiału siewnego. Precyzja ta wpływa na maksymalizowanie wydajności.

System zwany układem dozującym Gilstringa "wystrzeliwuje" nasiona poprzez krótką rurkę nasienną dzięki czemu na precyzję nie mają wpływu skłony i wibracje maszyny. Nazwaliśmy tą technologię PowerShoot.

 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animacja ukazująca pracę układu dozującego Tempo

 

 

Seed emptying device, YM 2016

Nową wersję układu dozującego łatwiej opróżnia się z nasion. Jest to znaczące ułatwienie dla rolników wysiewających wiele różnych odmian.

Wyposażenie standardowe

Folding TPV Hydrauliczne składanie
Bezobsługowe połączenia
WS 9 Przejrzyste informacje o jakości siewu
Press wheel Koło dociskowe
Closing wheel Koło zamykające
V55 disc Tarcze dozujące
V55 disc Talerze redlicy wysiewającej
Prosta konserwacja
Alternator Hydraulicznie napędzany wentylator i alternator
Hydraulic fan TPV Hydrauliczny napęd dmuchawy

Opcje wyposażenia

Row cleaner Talerze gwiaździste czyszczące pas siewu
Micro granulate box Mikrogranulat
Seed tube 22 mm seed system Układ siewu o średnicy 22 mm
Front hopper TPV Nawóz
Redlice nawozowe
Marker arm Tempo Znaczniki boczne
High air inlet Komin wlotu powietrza
Szerokie koło domykające (50 mm)
Gwiaździste koło domykające
Econtrol_210px Väderstad E-Services

Tempo V

TPV 6

TPV 7

TPV 8

Liczba rzędów 6 7 8
Rozstaw rzędów (mm) 700/750/762/800 600 700/750/762/800
Szerokość robocza (m) 4,2-4,8 4,2 5,6-6,4
Szerokość transportowa (m) 3,0 3,0 3,0
Wysokość transportowa (m)

 

Pojemność zbiornika nasiennego na każdej sekcji (l) 70 70 70
Pojemność zbiornika na mikrogranulat na każdej sekcji (l) 17 17 17
Waga bez systemu wysiewu nawozu (kg) min-maks. 1700-2200 1800-2400 2000-2700
Waga z systemem wysiewu nawozu (kg) min-maks. - - -
Maksymalny docisk redlicy wysiewającej (kg) 325 325 325
Rekomendowana prędkość pracy (km/h) 10-17 10-17  10-17
Wymagania hydrauliczne 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 
Wymagana moc ciągnika od (KM) 100 100  150

 

DA = Dwustronnego działania
FR = Gniazdo wolnego powrotu oleju

 

 

Tempo V

TPV 9

TPV 10

TPV 11

TPV 12

Liczba rzędów 9 10 11 12
Rozstaw rzędów (mm) 600 600/750/762 600 450/500/508
Szerokość robocza (m) 5,4 6,0-7,5 6,6 5,4-6,1
Szerokość transportowa (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Wysokość transportowa (m)

   
Pojemność zbiornika nasiennego na każdej sekcji (l) 70 70 70 70
Pojemność zbiornika na mikrogranulat na każdej sekcji (l) 17 17 17 17
Waga bez systemu wysiewu nawozu (kg) min-maks. 2100-2900 2300-3200 2400-3200 2500-3600
Waga z systemem wysiewu nawozu (kg) min-maks. - - - -
Maksymalny docisk redlicy wysiewającej (kg)  325  325 325 325
Rekomendowana prędkość pracy (km/h) 10-17 10-17 10-17 10-17
Wymagania hydrauliczne 2-3 DD+WS 2-3 DD+WS 2-3 DD+WS 2-3 DD+WS
Wymagana moc ciągnika od (KM) 150 180 180 180

 

DA = Dwustronnego działania
FR = Gniazdo wolnego powrotu oleju

 

Väderstad dokonał wszelkich starań, aby dokładnie przedstawiać gamę naszych produktów. Jednakże, ze względu na ciągłe innowacje i nowo wprowadzane technologie, niektóre dane mogą odbiegać od przedstawionych na tej stronie. Dokładne specyfikacje dla każdego modelu maszyny zostaną potwierdzone w momencie składania zamówienia.