Tempo T 6
Image Tempo
Tempo row unit

Tempo T

Tempo T pozwala prowadzić siew z dużą prędkością bez najmniejszego uszczerbku dla wyjątkowej precyzji. Uzyskuje się dzięki temu unikatowe połączenie dokładności siewu i wielkiej wydajności.

Jakość zapewniana przez siewniki Tempo to rezultat wielu lat prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez naszych inżynierów. Gdy zakończyli prace, przystąpiono do rygorystycznych testów polowych organizowanych w licznych krajach. Prowadzono je, ściśle współpracując z doradcami specjalizującymi się w problematyce rolnictwa oraz rolnikami.

Tempo T to maszyna z teleskopową ramą rozkładaną hydraulicznie, jest zawieszana na TUZ ciągnika. Maszyna dostępna jest w wersji sześcio- i siedmiorzędowej o różnych szerokościach międzyrzędzi w zakresie od 50 do 80 cm. W zależności od konfiguracji szerokość transportowa wynosi pomiędzy 3,36 i 3,5 m.

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Siewnik Tempo w wersji zawieszanej na TUZ ciągnika

 


 

Nowy standard precyzji siewu prowadzonego z dużą prędkością

Produkowany przez Väderstad siewnik Tempo wyznacza nowy standard precyzji siewu punktowego. Korzystając z tej maszyny, można prowadzić siew punktowy ze znaczną prędkością, zachowując wyjątkową precyzję.


Podczas prac projektowych nad układem dozującym nasiona, za cel obrano skonstruowanie układu umożliwiającego siew 28 nasion na sekundę. Powstał w ten sposób układ dozujący Gilstringa, który zapewnia imponujące wyniki siewu nawet przy najwyższych prędkościach przejazdu. Do najważniejszych cech nowego układu należy „wystrzeliwanie” nasion, czyli nadawanie im większej prędkości od uzyskiwanej w układzie grawitacyjnym przez wykorzystanie sprężonego powietrza (nazwaliśmy to rozwiązanie PowerShoot).

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animacja ukazująca zasadę działania układu dozującego zastosowanego w siewniku Tempo 

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Kalibracja Tempo

 


 

Väderstad E-Services

 

Najnowsze technologie zastosowane w Väderstad E-Services czynią z siewnika Tempo  maszynę przyszłości

Zastosowanie bezprzewodowej technologii Wi-Fi i umożliwienie sterowania pracą maszyn produkcji Väderstad za pomocą tabletów iPad Air przyniosło wiele korzyści. Pracą naszych maszyn można sterować urządzeniami bezprzewodowymi. Prostota obsługi, opłacalność zapewniona dzięki obniżce kosztów oraz łatwość uaktualniania oprogramowania to tylko niektóre z najważniejszych zalet obsługi za pomocą tabletu iPad Air w porównaniu z systemami tradycyjnymi. Väderstad E-Services to ogólna nazwa systemów sterowania naszymi maszynami.

Dowiedz się więcej o Väderstad E-Services

 

controlstation_210px   Econtrol_210px   Isobus_210px
ControlStation   E-Control   ISOBUS

 


 

Row shut off

 

Wyłączanie pojedynczych sekcji wysiewających

Dzięki zastosowaniu elektrycznego napędu wszystkich układów dozujących można wyłączyć dowolne sekcje wysiewające, co pozwala zaoszczędzić materiał siewny i obniżyć nakłady przy obsiewaniu pól o nieregularnym kształcie. Gdy wyłączone jest dozowanie nasion, można również wyłączyć dozowanie nawozu i mikrogranulatu, jeżeli maszyna jest wyposażona w te funkcje. Można także całkowicie wyłączyć dozowanie nawozu oraz mikrogranulatu i dozować nadal tylko nasiona. Podczas pracy na polu o różnorodnej strukturze gleby i zawartości próchnicy łatwo ponadto można dostosować ilości nawozu i nasion z kabiny ciągnika podczas przejazdu.

 


 

Solidna konstrukcja sekcji wysiewających

Sekcje wysiewające zastosowane w siewnikach Tempo konstruowano z myślą o prowadzeniu siewu punktowego z dużą prędkością, dążąc przy tym do zminimalizowania prac konserwacyjnych. Żadne połączenie elementów sekcji wysiewającej nie wymaga obsługi. Wytrzymałe podwójne profile zastosowane w układzie łączenie siewnika z ciągnikiem umożliwiają przeniesienie ciężaru maszyny na sekcję wysiewającą.

 

 


 

Aby zminimalizować drgania powstające przy pracy z dużą prędkością, w sekcji wysiewającej zastosowano ciągnione koła podporowe

Koła podporowe wykorzystane w siewnikach Tempo są ciągnione (1), nie pchane (2), co jest typowym rozwiązaniem stosowanym w siewnikach punktowych. Olbrzymią zaletą ciągnionych kół podporowych jest ułatwione ciągnięcie maszyny i zmniejszenie drgań sekcji wysiewających.

 

 
1   2

 


 

Trzy rodzaje kół zasklepiających

Oferujemy trzy rodzaje kół zasklepiających bruzdę nasienną. Oprócz modelu standardowego jest wersja szersza, zalecana przy siewie bardzo małych nasion na bardzo małej głębokości. Ponieważ na glebach gliniastych o dużej zawartości gliny zasklepianie bruzd może być utrudnione, zalecamy na takich polach stosowanie ostrogowych kół zasklepiających.

 

   
Koła standardowe   Koła szerokie   Koła ostrogowe

 


 

Seed discs Tempo  including knockout wheel

 

Przetestowane w siewie wielu różnych gatunków roślin

Oferujemy różne wersje tarcz nasiennych do siewu kukurydzy i słonecznika. Przy wyborze tarczy bierze się pod uwagę masę tysiąca nasion. Tempo pozwala również wysiewać soję, proso, sorgo, buraka cukrowego, rzepak i bawełnę. Elementem standardowego wyposażenia siewnika jest tarcza do siewu kukurydzy z 32 otworami o średnicy 5,5 mm. W wyposażeniu dodatkowym oferujemy tarcze do siewu innych roślin.

 

Crops Tempo

 


 

Tempo T 6 in field 

 

Wysiew nawozów zabezpiecza plon

Siew kombinowany zapewnia skuteczność nawożenia, często również przyczynia się do zwiększenia plonów. Gdy wykorzystuje się siewnik punktowy, ważne jest także to, że redlice nawozowe nie naruszają wierzchniej warstwy gleby na tyle, aby wpłynęło to na koła nośne sekcji wysiewających, gdyż to zmieniłoby głębokość siewu, ani nie zmieniają struktury łoża siewnego, przez co pogorszyłyby się warunki kiełkowania.

Pokaz slajdów

Icon image gallery

Tempo T movies

Product family Tempo T & Tempo F

Settings of Tempo (English)

Calibration of Tempo (English)

Tempo seed meter - how it works

Tempo seed meter versus the competition

Animation cylinder - Tempo T

Gilstring meterSystem dozujący nasiona zapewnia wysoką wydajność siewnika niemal w każdych warunkach. System cechuje dokładność i bardzo duża prędkość, połączona z małą wrażliwością na drgania i pracę na skłonach. Sekret tego mechanizmu tkwi w dokładnym kontrolowaniu ruchu nasion na całej drodze, którą pokonuje od zbiornika do gleby.

Siewnik Tempo wykorzystuje ciśnienie znajdujące się w systemie dozującym i "wystrzeliwuje" nasiona przez krótki i wąski przewód prosto do gleby. Technologia ta została nazwana "Power Shoot", a to nic innego jak szybki transport nasion i brak odbić o ściany przewodu, co pozwala na zachowanie pracyzji siewu. 

 

Wyposażenie standardowe

Bezobsługowe połączenia
WS 9 Przejrzyste informacje o jakości siewu
Press wheel Koło dociskowe
Closing wheel Koło zamykające
V55 disc Talerze redlicy wysiewającej
Seed discs Tarcze dozujące
Prosta konserwacja
Tempo T Telescope Teleskopowe składanie sekcji bocznych
Hydraulic fan Hydraulicznie napędzany wentylator i alternator

Opcje wyposażenia

Micro granulate box Mikrogranulat
Seed tube 22 mm seed system Układ siewu o średnicy 22 mm
High air inlet Wyższy wlot powietrza
Row cleaner Talerze gwiaździste do czyszczenia pasa siewu
Szerokie koło domykające (50 mm)
Gwiaździste koło domykająe (50 mm)
Tempo T fertiliser 1200 litres Zbiornik nawozowy 1200 litrów
Redlice nawozowe
Mieszadło nawozu
Marker arm Tempo Znaczniki boczne
Econtrol_210px Väderstad E-Services

Tempo T

TPT 6

TPT 6

Liczba rzędów 6 6
Rozstaw rzędów (mm) 600/650/700/750 762/800
Szerokość robocza (m) 3,6-4,5 4,57-4,8
Szerokość transportowa (m) 3,36 3,5
Wysokość transportowa (m) 3,2 3,2
Pojemność zbiornika nasiennego na każdej sekcji (l) 70 70
Pojemność zbiornika na mikrogranulat na każdej sekcji (l) 17 17
Waga bez systemu wysiewu nawozu (kg) min-maks. 1400-1700 1400-1700
Waga z systemem wysiewu nawozu (kg) min-maks. 1900-2200 1900-2200
Maksymalny docisk redlicy wysiewającej (kg) 150 150
Rekomendowana prędkość pracy (km/h) 10-17 10-17
Wymagania hydrauliczne 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR
Wymagana moc ciągnika od (KM) 100 100

 

DA = Dwustronnego działania
FR = Gniazdo wolnego powrotu oleju

 

 

Tempo T

TPT 7

TPT 7

Liczba rzędów 7 7
Rozstaw rzędów (mm) 500/550 600
Szerokość robocza (m) 3,5-3,85 4,2
Szerokość transportowa (m) 3,36-3,5 3,5
Wysokość transportowa (m) 3,2 3,2
Pojemność zbiornika nasiennego na każdej sekcji (l) 70 70
Pojemność zbiornika na mikrogranulat na każdej sekcji (l) 17 17
Waga bez systemu wysiewu nawozu (kg) min-maks. 1750-2250 1750-2250
Waga z systemem wysiewu nawozu (kg) min-maks. 2000-2500 2000-2500
Maksymalny docisk redlicy wysiewającej (kg)  150  150
Rekomendowana prędkość pracy (km/h) 10-17 10-17
Wymagania hydrauliczne 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR
Wymagana moc ciągnika od (KM) 100 100

 

DA = Dwustronnego działania
FR = Gniazdo wolnego powrotu oleju

 

Väderstad dokonał wszelkich starań, aby dokładnie przedstawiać gamę naszych produktów. Jednakże, ze względu na ciągłe innowacje i nowo wprowadzane technologie, niektóre dane mogą odbiegać od przedstawionych na tej stronie. Dokładne specyfikacje dla każdego modelu maszyny zostaną potwierdzone w momencie składania zamówienia.