Automatyczna włóka CrossBoard

DLG ogłosił Väderstad zdobywcą srebrnego medalu za wdrażanie innowacji w zakresie automatycznych ustawień w maszynach, przykładem tej nowej technologii jest automatycznie sterowana włóka CrossBoard. Srebrny medal został wręczony na targach Agritechnika 2015. Automatyczna włóka CrossBoard pozwala uzyskać bardziej wyrównaną powierzchnię pola przy zmniejszonym zużyciu paliwa i zapotrzebowaniu na moc.

Automatic CrossBoard   Automatic CrossBoard
Sensor kąta natarcia   Czujnik poziomu gleby
E-Control Automatic CrossBoard    Spirit R 300S with CrossBoard
Łatwe ustawianie w E-Control   CrossBoard w Spirit R
  • Automatyczna włóka CrossBoard to doskonałe rozwiązanie zapewniające optymalne wyrównanie powierzchni pola. Płoza posiada czujnik, który wykrywa kąt natarcia włóki CrossBoard. Dane otrzymane z czujnika są wykorzystywane do utrzymywania właściwego kąta CrossBoard.
  • Automatyczną włókę CrossBoard można ustawić w taki sposób, że niezależnie od warunków glebowych pole będzie optymalnie wyrównane w stosunku do zużycia paliwa.
  • Nowa technologia jest w fazie rozwoju i będzie dostępna w pierwszej kolejności dla automatycznej włóki CrossBoard ustawianej za pomocą panelu E-Control, który jest system kontroli wdrożonym przez Väderstad.