Gospodarstwo Väderstad na wyższym poziomie

Prowadzenie gospodarstwa, które buduje praktyczne doświadczenie, jest bardzo ważne dla Väderstad. Na przestrzeni lat gospodarstwo ciągle się rozwijało, a od 2014 roku zatrudniony jest kierownik gospodarstwa, który dba o jakość ziem i upraw tak jakby farma była jego własnością. To on dzięki swojej pracy wynosi gospodarstwo na wyższy poziom.

Carrier XL 525 and Claas combine at Väderstad Farm 
O tej porze roku dużo się dzieje w fabryce Väderstad oraz na zewnątrz, w 250 hektarowym gospodarstwie Väderstad. Według wstępnych raportów kierownika farmy wynika, że plony w 2016 roku zaowocowały zbiorami na normalnym poziomie, mimo suszy latem.

Väderstad prowadzi własne gospodarstwo, które przylega do fabryki i głównej siedziby firmy. Będąc firmą, która zaopatruje tysiące rolników na całym świecie w maszyny wysokiej jakości, bardzo ważne jest aby mieć silny związek z praktycznym rolnictwem. Aby to osiągnąć, firma musi mieć grunty rolne, żeby testować i oceniać swoje nowe maszyny w warunkach polowych.

Oczywista odpowiedzialność

Koncentracja na korzyściach dla rolnika jest głęboko zakorzeniona w nastawianiu właścicieli i założycieli Väderstad, rodziny Stark, która zarządzała rodzinnym gospodarstwem w pobliżu fabryki od pokoleń. W 2014 roku gospodarstwo zyskało nową strukturę, Axel Ektander został zatrudniony jako pierwszy kierownik zarządzający. Jednocześnie gospodarstwo Väderstad AB zostało włączone jako filia Väderstad Holding AB.

– Jako manager gospodarstwa rolnego odpowiadam za zakupy i sprzedaż, ja decyduję jaką roślinę zasiać i co najważniejsze jak ją uprawiać, mówi Axel

Dziś gospodarstwo Väderstad ma 250 hektarów.

Väderstad Farm
Axel Ektander (po prawej) jest kierownikiem 250 hektarowego gospodarstwa Väderstad. W czasie żniw inżynier serwisu Johan Cornell (po lewej) dołącza jako pomocnik i zastępca.

Koncentracja na strukturze gleby

Priorytetem Väderstad jest praktyczne zademonstrowanie maszyny w polu, zamiast wystawiać ją na wystawach. This ambition however meant that the soils at some of the fields, which had been used for extensive customer demonstrations, machine testing and trials, was not at its best when Axel started as Farm Manager in the summer of 2014. The heavy clay soils at the farm had gained some structural problems and issues had appeared regarding the water management system.

Aby zrównoważyć potrzebę zademonstrowania maszyny w warunkach polowych podczas jednoczesnego dbania o glebę, Axel koncentruje sie na systematycznym podnoszeniu jakości gleby na farmie Väderstad. Jego głównym narzędziem jest wdrażanie zrównoważonego systemu cropping, while also focusing on drainage, soil structure oraz głęboko ukorzenionych roślin, które mają dobry wpływ na jakość gleby.

– W gospodarstwie Väderstad głownie uprawia się pszenicę ozimą i rzepak ozimy, ale także jęczmień browarny, bób, czerwoną koniczynę i pszenicę jarą, mówi Axel.

Carrier XL 525
Po zbiorze jęczmienia browarnego ściernisko jest uprawiane przez kultywator Carrier XL 525, następnie tego samego dnia przez TopDown 400 i na koniec siew rzepaku ozimego siewnikiem Rapid 400C.

Drenaż to priorytet

Na samej górze listy działań kierownika gospodarstwa Axel'a jest odwadnianie i systemy odwadniające. Od 2014 roku gospodarstwo inwestowało w nowy system nawadniający na powierzchni 60 hektarów, ponadto 3,5 kilometra odwodnienia zostało oczyszczone. Dodatkowo niektóre kwestie dotyczące gospodarki wodnej zostały ulepszone. Według Axel'a drenaż to klucz do sukcesu.

– Przebyliśmy już długą drogę w zakresie zarządzania systemem odwadniania naszych pól, ale wciąż mamy wiele przed sobą do zrobienia w tej kwestii, dodaje Axel.

Gospodarstwo Väderstad planuje przeprowadzić kolejne działania, które mają odwodnić pola, ale w chwili obecnej koncentruje się bardziej na działaniach na polach. Aby zwiększyć ph oraz polepszyć strukturę gleby Axel rozprowadził wapno przed siewem na kilku hektarach.

Filozofia długoterminowa

Pola w gospodarstwie Väderstad mają duży potencjał, aby zapewnić wysoką wydajność, ale w ostatnich latach wyniki różniły się bardzo. Dlatego Axel dąży do zwiększenia wydajności szczytowych, ale przede wszystkim skoncentrowany jest na zwiększeniu średniej rentowności gospodarstwa jako całości.

– Próbuję wdrażać strategie długoterminowe we wszystko co robię w gospodarstwie. W efekcie dotychczasowych działań wyniki zaczynają wskazywać, że idziemy w dobrym kierunku, mówi Axel.

Axel jest przekonany, ze inwestycje zrobione teraz będą się opłacać w dłuższej perspektywie. Kluczem do sukcesu jest strategia długoterminowa wdrożona w gospodarstwie Väderstad.

Rapid 400C
Maszyny pracujące na farmie Väderstad są częścią tzw. demo floty Väderstad, która jest również wykorzystywana do robienia pokazów u klientów w ciągu roku.