Rekordowe wschody

W ciągu 24-godzinnego bicia rekordu zorganizowanego w Bułgarii 4 kwietnia wysiano słonecznik na 306 hektarach. Siew przeprowadzono siewnikiem Tempo R 12, prowadząc przejazd ze średnią prędkością 19 km/h. Pomiary odległości pomiędzy wschodzącymi roślinami wykazują niemal perfekcyjną precyzję siewu.

Publikowane są właśnie wyniki pomiarów po 24-godzinnym biciu rekordu w Bułgarii. Precyzję siewu podaje się w postaci współczynnika zmienności. Im mniejsza wielkość tego współczynnika, tym większa precyzja umieszczenia nasion w glebie.

 

Emergence sunflower after Tempo R 12

Podczas bułgarskiego bicia rekordu uzyskano wielkość wynoszącą 18,5%. Dla porównania można podać, że średni współczynnik zmienności uzyskiwany w Europie wynosi około 40%.

Lars Thylén, kierownik zespołu organizującego 24-godzinny siew, następująco komentuje wyniki: „Jakość jest bezkonkurencyjna, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że średnia prędkość przejazdu wyniosła 19 km/h. Na etapie planowania skupialiśmy się na prędkości, przez co nie spodziewaliśmy się tak fantastycznej precyzji siewu. Tymczasem uzyskaliśmy wynik jeszcze lepszy niż w Ukrainie w 2013 roku, kiedy nasz współczynnik zmienności wyniósł 25,5 %. To oznacza, że nasza ocena skoczyła z »bardzo dobrej« do »celującej«”.

Emergence sunflower after Tempo R 12