Maszyny Väderstad zapewniają wiele możliwości siewu rzepaku ozimego

W ostatnich latach dokonał się wielki postęp w dziedzinie sprzętu do siewu rzepaku ozimego. Wprowadzono na rynek wiele maszyn umożliwiających wdrożenie różnorodnych innowacyjnych koncepcji siewu. Bodźcem skłaniającym do takich prac badawczych jest wiedza, że wczesny siew pozwala liczyć na zwiększenie plonów, ponieważ rzepak ozimy ma dzięki temu czas na lepszy rozwój. W okresie intensywnych prac jesiennych zawsze trudno o czas, ale Väderstad może zaoferować wiele rozwiązań umożliwiających efektywny siew, na którym można polegać.

Rapid zapewnia precyzję siewu

Rapid A 800C
Rapid A 800C z BioDrill

Agregat uprawowo-siewny Rapid to wszechstronna maszyna, za pomocą której można prowadzić siew na polu po orce po uproszczeniach bądź w systemie siewu bezpośredniego. Zasadniczą zaletą agregatu Rapid widoczną przy siewie rzepaku jest to, że zapewnia możliwość precyzyjniejszego utrzymania żądanej głębokości roboczej. Jeżeli w glebie na głębokości wybranej przed siewem znajduje się wilgoć, łatwiej zmniejszyć liczbę nasion na hektar. Korzyść polega na tym, że ponosi się wówczas mniejsze koszty z powodu zakupu nasion, przy czym wzrasta prawdopodobieństwo, że rośliny przetrwają zimę, gdy nie walczą o to samo miejsce. Gdy wykorzystuje się agregat Rapid, można też podczas siewu wytyczać ścieżki technologiczne.

Urządzenie BioDrill poszerza zakres możliwości agregatu uprawowego

Gdy rolnik wybiera siew przy uprawie prowadzonej za pomocą kultywatora albo agregatu urawowego, znajdzie w ofercie Väderstad wiele maszyn zapewniających spory zakres możliwości, ponieważ urządzenie BioDrill można nabudować na kultywator TopDown oraz na agregaty Cultus i Carrier. Obecnie prowadzimy na testy możliwości wykorzystania tego urządzenia z naszym najnowszym kultywatorem Swift. Najważniejszą zaletą siewu bez orki jest oszczędność czasu w bardzo pracowitym okresie jesiennej uprawy. Można łatwiej i szybciej wysiać rzepak ozimy, gdyż wystarcza jeden albo dwa przejazdy do przeprowadzenia uprawy i siewu, a BioDrill zapewnia znacznie więcej możliwości kreatywnej uprawy i siewu. Należy jednak brać pod uwagę, że precyzja siewu jest mniejsza, przez co konieczna jest większa liczba nasion na jednostkę powierzchni.

Spirit spulchnia glebę w bruzdach nasiennych do dużej głębokości

Spirit 800S with BioDrill
Spirit 800S z BioDrill

Spirit może być wykorzystywany w dowolnym systemie uprawy, podobnie jak agregat uprawowo-siewny Rapid. Redlice zastosowane w tej maszynie reagują na nierówności pola w nieco większym stopniu niż redlice agregatu Rapid. Umieszczono je za szerokimi kołami konsolidującymi. W przypadku siewu rzepaku ozimego interesującym rozwiązaniem jest zastosowanie agregatu Spirit StripDrill, przeznaczonego do siewu połączonego z uprawą pasową. Wyposażyliśmy tę maszynę w narzędzia przednie z potężnymi zębami uprawowymi, które spulchniają glebę do głębokości 30 centymetrów w bruzdach wycinanych co 33,5 centymetra, do których wysiewa się rzepak ozimy. Bez trudu można te narzędzia przesunąć w poziomie, aby siać rośliny zbożowe przy rozstawie wynoszącej 16,7 centymetra. Nasiona umieszcza się wtedy na bocznych ściankach bruzd wyciętych w glebie spulchnionej do dużej głębokości.

Seed Hawk do siewu bezpośredniego

Seed Hawk to siewnik, który firma będąca obecnie filią Väderstad zaprojektowała z myślą o siewie na prerii cechującej się małymi opadami. Obecnie coraz więcej rolników z powodzeniem stosuje siewnik Seed Hawk do siewu bezpośredniego w krajach skandynawskich. Maszyna doskonale się nadaje do jesiennego siewu rzepaku. Rozstawa wynosi 25 centymetrów, co w połączeniu z zastosowaniem redlic nasiennych i nawozowych w kształcie lemieszy powoduje, że zapotrzebowanie na moc jest niewielkie. Gleba pomiędzy wyciętymi bruzdami pozostaje nieuprawiona, przez co leżąca tam słoma zapewnia ochronę rozwijającemu się rzepakowi ozimemu i pomaga utrzymać pokrywę śniegową w czasie zimy.

Tempo gwarantuje precyzję siewu

Tempo T 6 in OSR
Tempo T 6

Tempo to siewnik punktowy produkcji Väderstad. Zaprojektowano go do siewu np. kukurydzy, soi i słonecznika, czyli roślin wymagających utrzymania dokładnej rozstawy. Tempo jednak spełnia również wszystkie wymogi obowiązujące w przypadku siewu punktowego rzepaku ozimego. Precyzja siewu umożliwia wielkie zmniejszenie kosztu nasion, które trzeba kupić przed siewem. Jesienią 2013 roku z powodzeniem przeprowadzono próby siewu rzepaku ozimego we Francji za pomocą siewnika Tempo, a jesienią 2014 roku takie same testy zostaną przeprowadzone w Polsce i Szwecji.