CrossCutter Disc – specjalista od niszczenia chwastów i samosiewów

Nad samosiewami rzepaku i chwastami, na przykład wyczyńcem polnym, można skutecznie zapanować, stosując bardzo płytką uprawę do głębokości 3 cm. Nowe narzędzia przednie CrossCutter Disc pozwalają przekształcić agregat Carrier w specjalistyczną maszynę do tworzenia pozornego łoża siewnego. Talerze uprawowe nie wycinają bruzd równoległych do kierunku jazdy, lecz są ustawione pod kątem do tej linii. Przy prędkości roboczej wynoszącej 16–20 km/h i zużyciu paliwa w wysokości 5–6 l/ha agregat zapewnia ogromną wydajność przy niskich kosztach.

Płytka uprawa zapewniająca wyniki siewu, na których można polegać

„Intensywne płodozmiany doprowadziły do tego, że w glebie znajduje się obecnie bardzo wiele starych nasion rzepaku. Problem się potęguje przez coraz częstsze wykorzystywanie odmian hybrydowych, przy których następne pokolenie roślin daje niewielki plon albo plonu w ogóle nie ma, ale rośliny i tak konkurują z innymi o światło i składniki pokarmowe” – tłumaczy Magnus Samuelsson, zajmujący się koncepcją uprawy w firmie Väderstad.

„Bardzo ważne jest to, żeby zacząć wcześnie, aby wykorzystać wilgoć znajdującą się w glebie i pobudzić do kiełkowania pozostałe w glebie nasiona rośliny uprawnej, zanim wejdą w stan uśpienia. Podczas pierwszego przejazdu pozostałe łuszczyny zostają posiekane, a słoma połamana. Uszkodzona zostaje pokryta woskiem warstwa zewnętrzna, co przyspiesza proces mineralizacji. Drugi przejazd prowadzi się, gdy samosiewy rzepaku mają dwa liście, co skutecznie zmniejsza liczbę nasion rzepaku w glebie” – dodaje Magnus.

Narzędzia CrossCutter Disc poprawiają "higienę" pola

Zapanowanie nad samosiewami rzepaku pozwala wyeliminować czynniki sprzyjające przenoszeniu rozmaitych chorób rzepaku. Tam, gdzie wysiewa się wiele odmian ozimych, kolejny problem powoduje wyczyniec polny. Płytka uprawa przeprowadzona bezpośrednio po zbiorach pobudza kiełkowanie nasion wyczyńca, które wymagają światła. Wyczyniec można później zwalczyć opryskami albo podczas kolejnego przejazdu agregatem wyposażonym w narzędzia CrossCutter Disc.

CrossCutter Disc

CrossCutter Knife intensywniej uprawia

Indywidualnie mocowane talerze na wale CrossCutter w połączeniu z nożami CrossCutter Knife jeszcze bardziej zwiększają intensywność uprawy. Połączenie uprawy i rozdrabniania resztek pożniwnych lub wschodzących roślin przez narzędzia przednie maszyny z wielką intensywnością pracy środkowej sekcji agregatu i jej idealnym reagowaniem na nierówności pola, zapewnia niezrównaną skuteczność ultrapłytkiej uprawy.

„To połączenie zaleca się do zwalczania omacnicy prosowianki zimującej między węzłami w resztkach pozostałych po zbiorze kukurydzy. Talerze i noże CrossCutter łamią łodygi między węzłami, przez co zostają zniszczone miejsca zimowania omacnicy” – wyjaśnia Magnus.

Kilka tysięcy hektarów uprawionych w Niemczech

„W ostatnich dwóch latach talerze CrossCutter Disc użyto do uprawy kilku tysięcy hektarów w Niemczech. Uczestniczący w tych pracach rolnicy byli niezmiernie zadowoleni z wyników i zalecają łączenie talerzy uprawowych ze zgrzebłem do słomy, gdy na polu leży bardzo dużo nierównomiernie rozłożonych resztek pożniwnych” – mówi Magnus.

CrossCutter on CR 820
Talerze CrossCutter Disc skutecznie zwalczają wschodzące samosiewy rzepaku.