2014

Struktura ważniejsza niż głębokość uprawy

Wyniki przeprowadzonych na szwedzkich polach testów, podczas których stosowano uprawę na różnych głębokościach, świadczą o tym, że w przypadku gleb gliniastych przed siewem pszenicy ozimej często...

Agresywniej uprawiające talerze

Nowe talerze uprawowe o średnicy 47 cm w agregacie TopDown i Carrier X z frezowanymi wcięciami o nazwie TrueCut, są jeszcze skuteczniejsze. Tną skiby bardzo efektywnie, więc resztki pożniwne...