Najbardziej innowacyjna firma branży rolniczej

W artykule opublikowanym w szwedzkim piśmie branżowym „ATL” konkludowano, że Crister Stark, syn założyciela firmy Väderstad, oraz Gert Gilstring, kierownik zespołu konstrukcyjnego, są najbardziej innowacyjnymi wynalazcami sektora rolniczego.

Artikel i ATL om Crister Stark och Gert Gilstring   Artikel i ATL om Crister Stark och Gert Gilstring

Materiały prasowe

W znaczącym artykule podano, że w Szwecji większość wniosków patentowych dotyczących innowacji rolniczych złożyli Gert Gilstring i Crister Stark.

W latach 2008–2012 Crister Stark wystąpił w sumie o 21 patentów, a Gert Gilstring złożył 17 wniosków. Łącznie w tym samym okresie zakłady Väderstad złożyły 57 wniosków patentowych. Wiele z nich dotyczy innowacyjnych rozwiązań opracowanych podczas prac nad konstrukcją siewnika Tempo.

„Innowacja rzeczywiście dobra zapewnia znaczny postęp techniczny, a przy tym prowadzi do produkcji sprzętu zapewniającego korzyści rolnikom” – komentuje Gert Gilstring.

Article ATL about Crister Stark and Gert Gilstring
Liczba wniosków patentowych złożonych indywidualnie i przez przedsiębiorstwo w latach 2008–2012

Górna tabelka, kolumny od lewej: Nazwisko, Firma, Liczba zgłoszeń
Dolna tabelka, kolumny od lewej: Firma, Liczba zgłoszeń