Na Litwie otwarto nowe przedstawicielstwo Väderstad

Firma Väderstad otworzyła na Litwie nową filię, w której oprócz pomieszczeń biurowych przedstawicielstwa handlowego mieści się serwis z magazynem części zamiennych. Przedstawicielstwo otwarto w środkowej części kraju, na północ od Kowna. Uroczystość otwarcia zbiegła się w czasie z rocznicą dziesięciolecia działalności firmy Väderstad na Litwie.

Fredrik Lundén, dyrektor handlowy zakładów Väderstad, informował w swym wystąpieniu: „Stale inwestujemy na Litwie, ponieważ wierzymy w litewskich rolników. Od dziesięciu lat odnotowujemy tendencję wzrostową. Sprzedaliśmy już na Litwie 1500 maszyn”.

Romas Naudziunas, dyrektor litewskiego przedstawicielstwa, podczas ceremonii otwarcia wyraził radość z tego powodu, że firma Väderstad spełniła obietnicę złożoną litewskim rolnikom i oddała do użytku przedstawicielstwo handlowe z serwisem. „To dowodzi, że wierzymy w przyszłość litewskiego rolnictwa” – stwierdził Romas Naudziunas. Christina Stark, dyrektor generalna Väderstad, zareagowała na to zdanie następująco: „Nasze przedstawicielstwo na Litwie powstało dzięki tutejszym rolnikom, którzy od samego początku wierzyli w nasze maszyny, nasze rozwiązania techniczne i nasz świetny zespół pracujący w tym kraju”.

Opening office, 10 years anniversary
Położone na północ od Kowna nowe przedstawicielstwo składa się z części biurowej oraz serwisu z magazynem części zamiennych

Na uroczystość otwarcia przybyli goście z kilku państw. Na czele szwedzkiej delegacji byli Christina i Bo Stark, a ponadto w ceremonii uczestniczyli Cecilia Ruthström-Ruin, ambasador Szwecji na Litwie, Kazys Starkevicius, litewski minister rolnictwa, oraz Rimantas Diliunas, burmistrz miasta Kedainiai (Kiejdany).

Opening office, 10 years celebration
W uroczystości otwarcia przedstawicielstwa uczestniczyła Cecilia Ruthström-Ruin, akredytowana na Litwie ambasador Szwecji

Szwedzka ambasador Cecilia Ruthström-Ruin wyraziła w swoim wystąpieniu zadowolenie z faktu, że Szwecja pozostaje w grupie najpoważniejszych inwestorów działających na Litwie. W konkluzji stwierdziła, że ta najnowsza inwestycja w znaczącym stopniu przyczynia się do rozwoju współpracy szwedzko-litewskiej.

Opening office, 10 years celebration
Kazys Starkevicius, litewski minister rolnictwa

Kazys Starkevicius, litewski minister rolnictwa, wspominał: „Sam jestem rolnikiem. Osobiście przekonywałem o jakości produktów firmy Väderstad i doskonałych wynikach uzyskiwanych dzięki tym maszynom, gdyż wiosną testowałem wasz siewnik na swoich polach”.

Zdjęcia z uroczystości otwarcia przedstawicielstwa:

Opening office, 10 years celebration

Opening office, 10 years celebration