Inspirujemy młodych rolników

Ogłaszamy konkurs Väderstad Award 2013 dla młodych, innowacyjnych rolników. Konkurs rozpoczyna się z początkiem kwietnia i obejmie Polskę, Francję i Węgry. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas konferencji Nordic Innovation w Berlinie w dniu 28 sierpnia.

Väderstad Award both

"Rolnictwo w ​​Europie stoi w obliczu poważnych zmian, około 60 procent europejskich rolników znajduje się w wieku powyżej 55 roku życia. Poprzez ten konkurs, chcemy zachęcić młodych rolników do spojrzenia w przyszłość, w zakresie zrównoważonej i konkurencyjnej produkcji żywności ", wyjaśnia lider projektu Linnéa Stark.
"Ogłaszając ten konkurs, chcemy również położyć fundamenty dla europejskiej grupy innowacyjnych, młodych rolników. Jesteśmy pewni, że zwycięzcy tego konkursu mają zdolność do przekształcenia pomysłów w nowe rozwiązania poprawiające ich własne gospodarstwa, a może przyczynią się do rozwoju całej branży", dodaje Linnéa Stark.

Osoby, które są zainteresowane konkursem mogą same ubiegać o wygraną lub wyznaczyć kogoś znajomego, który ma jasne wizje i może wykazać konkretne OSIĄGNIĘCIA na zarządzanym przez siebie gospodarstwie. Analizując zgłoszenia jury będzie brało pod uwagę równomierność plonów, różnorodność biologiczną, zmniejszenie zużycia paliwa, bardziej efektywne wykorzystanie nawozów i resztek pożniwnych oraz rozwój technologii w gospodarstwie.

"W ramach nagrody, zwycięzcy oraz zajmujący drugie i trzecie miejsce z każdego kraju zostaną zaproszeni do fabryki Väderstad i dyskusji na temat przyszłych technologii oraz metod produkcji roślinnej", dodaje Linnéa Stark.

Konkurs jest otwarty dla każdego, w przedziale wiekowym 18-35, który zarządza gospodarstwem w Polsce, Francji czy na Węgrzech. Zgłoszenia należy rejestrować na vaderstad.com