20 000 Rapid’ów = 300 bilionów bochenków chleba

Ponad 20 000 agregatów uprawowo-siewnych Rapid firmy Väderstad, zostało sprzedanych. Maszyny te obsiały już pola o łącznej powierzchni 52 milionów hektarów. To stanowi ponad połowę areału gruntów ornych Europy, z których można wyprodukować wystarczająco dużo zboża na 300 bilionów bochenków chleba.

Zwiększona produkcja żywności
“Populacja ludzka ciągle wzrasta, a to razem z wyższym standardem życia w krajach rozwijających się prowadzi do zwiększonego popytu na żywność” mówi Fredrik Lundén, Dyrektor Marketingu w Väderstad-Verken. “Istnieje ogromny potencjał w wielu częściach świata do dalszego zwiększania wydajności rolnictwa, a maszyny o dużej wydajności są istotnym elementem w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania”.

Ze Szwecji do Sudanu
Siewniki Rapid są sprzedawane w całej Europie, a także w innych częściach świata.  Rapid okazał się szczególnie dobrym rozwiązaniem w krajach, w których dostęp do wody jest problemem a gleba jest twarda. Kilka siewników zostało ostatnio sprzedanych do Sudanu.

Carrier in action
Carrier podczas pracy w Sudanie

“W Zambii, na przykład, nadal jest możliwe zwiększenie wydajności. Pierwsze siewniki Rapid sprzedane do Zambii są teraz dwuletnie, a w pierwszym sezonie wydajność wzrosła o 500 – 700 kg/ha, w zależności od rolników”, mówi Fredrik Lundén.

Rapid in Zambia
Pierwszy Rapid sprzedany do Zambii, obecnie dwuletni. Plony w pierwszym sezonie wzrosły o 500 – 700kg/ha w zależności od lokalnych warunków.

“Sukces Rapida polega na jego zdolności do wykonywania kilku czynności naraz. Można nim uprawiać, nawozić oraz siać w jednym przejeździe, co oszczędza czas i paliwo, a także chroni glebę”, mówi Fredrik Lundén.

Oto jak liczymy:
W przypadku pszenicy średni plon wynosi około 6 t/ha, co oznacza około 300 milionów ton, czyli lub 300 miliardów kilogramów, 1 kilogram pszenicy daje w przybliżeniu 1 bochenek chleba.