Siewnik Tempo nagrodzony ponownie

W ostatnim tygodniu na wystawie Agrosaloon w Moskwie Väderstad został nagrodzony medalem za siewnik punktowy Tempo. Głównie to przełomowa konstrukcja, która pozwala na bardzo precyzyjny siew kukurydzy, słonecznika lub podobnych roślin przy znacznej prędkości, wpłynęła na tak zacne wyróżnienie.

W czwartek w nocy odbyła się gala podczas, której Crister Stark odebrał nagrodę.

Tempo award

"Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wyróżnienie i wierzymy, że siewnik Tempo w nadchodzących latach będzie przyczyniał się do sukcesów wielu rolników rosyjskich jak również na całym świecie", mówi Crister Stark Prezes Zarządu Väderstad.

Tempo award
Philip Westman, Regionalny Przedstawiciel Väderstad z nagrodą w ręku.

Tempo award

Siewnik Tempo w Rosji zaprezentowano po raz pierwszy. Maszyna budziła wielkie zainteresowanie wśród zwiedzających. Największy podziw kierowany był w stronę znakomitych osiągów tej maszyny a mianowicie ogromnej wydajności oraz precyzji siewu.

Ponieważ miliony hektarów kukurydzy i słonecznika wysiewanych jest co roku w Rosji dlatego siewnik Tempo otwiera nowe perspektywy przed rosyjskimi rolnikami.