Na rynek trafia nowy siewnik do siewu bezpośredniego, wynik wielu prac badawczych

Firmy Väderstad i Seed Hawk wprowadzają na rynek siewnik do siewu bezpośredniego dostosowany do potrzeb gospodarstw europejskich. Maszyna o nazwie Seed Hawk 30 jest oferowana w wersjach o szerokości roboczej 6 - 8 m. Siewnik zaprojektowano w kanadyjskim ośrodku prowadzącym badania nad uprawą bezpośrednią, tam też jest produkowany.

„W kilku ostatnich latach zdobyliśmy ogromne doświadczenie w dziedzinie siewu bezpośredniego, co pozwoliło nam wprowadzić pewne modyfikacje do konstrukcji nowego modelu. Do najważniejszych innowacji należą układ dwóch ostrzy do nacinania gleby oraz zastosowane za każdą sekcją wysiewającą koło ugniatające glebę. Zapewnia to optymalne umieszczenie w glebie nasion i nawozu. Kolejny postęp to zwiększenie precyzji siewu nawet na nierównych polach cechujących się bardzo trudnymi warunkami glebowymi” – mówi Gustav Nilsson, szef działu produkcji w firmie Seed Hawk.

Seed Hawk
Zastosowany w siewnikach Seed Hawk układ dwóch ostrzy o indywidualnym mocowaniu oraz koła ugniatającego zamocowanego za każdą sekcją wysiewającą zapewnia optymalne umieszczenie nasion i nawozu w glebie, niezależnie od tego, czy jest sucho, czy wilgotno.

Korzyści finansowe

Gdy stosuje się system siewu bezpośredniego, oszczędności są ogromne. Można bezpiecznie przyjmować, że koszty siewu da się obniżyć aż o 90 proc. w porównaniu z siewem tradycyjnym.

 

Drawing micro climate Seed Hawk
Dzięki układowi dwóch redlic nasiona i nawóz zostają umieszczone na idealnej głębokości i przy zachowaniu optymalnej odległości między nimi. Po wycięciu bruzdy przez pierwszą redlicę na twardym podłożu zostaje umieszczony nawóz, który tworzy mikropodłoże dla nasion. Przekrój utworzonego tak podłoża przypomina kształtem literę V. Druga redlica zasklepia glebą bruzdę wyciętą przez pierwszą redlicę, a jednocześnie umieszcza nasiono na twardym podłożu, w optymalnej odległości od nawozu, zapewniając mu doskonałą ochronę. Koło ugniatające o szerokości 10 cm zamyka bruzdy, aby zapobiec stratom wilgoci. Wschodzące rośliny są chronione przed wiatrem przez pozostałe na polu po zbiorach ściernisko, które tworzy maleńki mikroklimat.

Dokładność bez względu na stopień zawilgocenia gleby

Zamocowane w odstępach 25 cm układy dwóch ostrzy zapewniają precyzyjne umieszczenie w glebie nasion i nawozu niezależnie od stopnia wilgotności gleby.

Zęby tworzą optymalne podłoże dla nasion. Nacinają i spulchniają glebę, tworząc bruzdy i odpowiednie podłoże dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Gleba szybciej się nagrzewa, co ma zasadnicze znaczenie przy siewie bezpośrednim. Wykorzystywanie układu dwóch redlic doskonale reagującego na nierówności pola oraz zastosowanie za każdą sekcją wysiewającą koła ugniatającego glebę wyeliminowało problem stwarzany przez wgniatanie słomy w glebę zamiast pocięcia podczas siewu.

Seed Hawk knifes
Zęby wykorzystywane do siewu bezpośredniego zapewniają doskonałe wyniki, gdyż przy nacinaniu bruzdy pod nawóz lepiej zostaje rozgrzana gleba, a ponadto redukuje się ryzyko wgniatania słomy w glebę. Przez zastosowanie układu dwóch redlic nasiona i nawóz zostają umieszczone w wilgotnej glebie na twardym podłożu, a przy tym nie powstaje ryzyko spalenia nasion.

Mniejsze ryzyko powstania podeszwy płużnej

„Dzięki zminimalizowaniu liczby przejazdów naturalnie mniej się ugniata glebę. Przez problem podeszwy płużnej rolnik może stanąć przed koniecznością podjęcia decyzji, czy prowadzić siew w roku obfitych opadów. Tak się stało w środkowej Szwecji w 2012 roku."

"Można porównać glebę z gąbką. Po kilku latach prowadzenia uprawy bezorkowej ta gąbka wchłonie ogromne ilości wody, której w ogóle nie będzie widać na powierzchni, natomiast gąbka ściśnięta nie wchłonie nic” – tłumaczy Gustav Nilsson.

Siewniki Seed Hawk 30 trafią najpierw na rynki Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rosji i Łotwy. „To maszyna o doskonałej konstrukcji, wyznaczająca nowe standardy w dziedzinie siewników do siewu bezpośredniego” – zapewnia Gustav Nilsson.

Seed Hawk 30
Seed Hawk 800C