Rapid

Rapid apstrādā zemi tik rūpīgi, ka bieži vien sēšana ir iespējama uzreiz pēc aršanas vai kultivēšanas.

RD in field

Papildinājumi

Control box with Control-Station
Vadības pults

Pasūtījuma numurs
422029-UPG s/n:3600-5399

Piemērots
Rapid 300-400C/S s/n: 3600-5399
RDF s/n 10026-11999 bez mainīgas sēklu likmes

Vadības pults Control-Station dod iespēju veikt visas nepieciešamās regulēšanas no traktora kabīnes. Tagad ir iespējams vecāka izlaiduma sējmašīnas aprīkot ar jaunā parauga vadības pulti, tādējādi paaugstinot to atlikuma vērtību. Vadības pults ir aprīkota ar skaņas un gaismas siganalizāciju, pults panelis ir izgaismots, lai varētu strādāt diennakts tumšajā laikā, lielizmēra taustiņi ir ērti lietotājam.


Folding side plate
Salokāmas sānu plātnes

Pasūtījuma numurs
7401001 s/n: 1500-8649
7201095 s/n: 8650-

Sānu plates nepieļauj augsnes izmešanu uz sāniem, novēršot vaļņu veidošanos starp gājieniem. Plates ir regulējamas vertikāli un horizontāli, lai tās varētu noregulēt atbilstoši augsnes tipam un augu atlieku daudzumam. Lai iekļautos transporta platuma prasībās, sānu plates var uzcelt uz augšu.


Half-machine shut-off
Operāciju pārtraukšanas sistēma

Pasūtījuma numurs
7401027 RD 300C s/n: 3600-
7401028 RD 400C s/n: 3600-
7401025 RD 300S s/n: 3600- Seedbox
7401026 RD 400S s/n: 3600- Seedbox

 

Sēklu padevi var pārtraukt ar vienkāršu operāciju. Kombinētajām sējmašīnām var atslēgt gan graudu, gan minerālmēslu padevi. Iespēja atslēgt sēklas padevi pussējmašīnai ir nepieciešama, ja ar Rapid 300 jāveido tehnoloģiskā sliede pēc 12 m, vai ar Rapid 400 pēc 24 m. Šādi var izvairīties no dubultsējas pirmajā gājienā. Tāda pat iespēja pastāv arī priekš Carrier Drill sējmašīnas.


Maize kit
Ieliktņi

Pasūtījuma numurs (50 cm)
7400121 RD 300C/S, 3600-6249
7400116 RD 300C/S, s/n: 6250-
7400122 RD 400C/S, 3600-6249
7400117 RD 400C/S, s/n: 6250-  

Pasūtījuma numurs (75 cm) 
7400120 RD 300C/S, 3600-6249
7400115 RD 300C/S, s/n: 6250-7400121 RD 400C/S, 3600-6249
7400116 RD 400C/S, s/n: 6250-        

Pateicoties Rapid sējmašīnu daudzfunkcionalitātei, tagad ir iespējams sēt arī kukurūzu. Ieliktņi ļauj sēt ar rindstarpu platumu 50 un 75 cm. Ja sēj ar rindstarpām 50 cm, nepieciešami divi papildus ieliktņi. Ieliktņi ievietojami sēklu tvertnē.


 

Extra Pivot packer
Atbalsta riteņi, 4 vai 6 riteņi

Pasūtījuma numurs
7100306 Pivot 4-riteņi
7400313 Pagarinājums ar 6 riteņiem

Priekšējie atbalstriteņi paplašina sējmašīnas iespējas kultivēt augsni un veikt sēju praktiski jebkuros apstākļos. Atbalstriteņu mezglam var būt četri vai seši grozāmi riteņi, kuri precīzi seko traktora pēdās un piedod sējmašīnai nepārspējamu manevrētspēju un ļoti mazu apgriešanās rādiusu sleju galos. Atbalstriteņu skaitu viegli var paplašināt no 4 līdz 6. Sešiem atbalstriteņiem ir par 50% augstāka nestspēja. Tā ir priekšrocība ļoti vieglās augsnēs, lai novērstu atbalstriteņu pārāk dziļu iegrimšanu.


Rapid seedbox
Sēklu tvertne

Pasūtījuma numurs
7201057 RD 300C/S s/n: 3600-5399
7201195 RD 300C/S s/n: 5400- 
7201058 RD 400C/S s/n: 3600-5399
7201196 RD 400C/S s/n: 5400-

Zālāju sēklu tvertne ir paredzēta starpkultūru un zālāju pasējai. Izsējas normu iestāda ar bezpakāpju reduktora palīdzību. Sēklas tiek izkliedētas pirms atbalstriteņiem un ecēšu zari tās apklāj ar plānu augsnes kārtiņu. Izsējas normas kalibrēšanas aprīkojums ir pievienots. Sēklu tvertni var aprīkot ar papildaprīkojumu fosfora minerālmēslu iestrādei kopā sēklu. Sēklu tvertnei tāpat var atslēgt sēklu padevi vienai tvertnes pusei.


Phosphorus kit
Fosfora komplekts

Pasūtījuma numurs
7401095 RD 300
7401096 RD 400


 

Bout marking fertiliser
Tehnoloģiskā sliede

Pasūtījuma numurs
7401080 RD 300-400C s/n: 5400-
7401100 RD 300-400C/S s/n: 5400-

Veidojot tehnoloģisko sliedi, var atslēgt arī minerālmēslu iestrādi tehnoloģiskajās sliedēs, tādējādi taupot minerālmēslus. Aprīkojumu viegli uzlikt, attālums starp sliedēm 1,75 cm. Sēklas un minerālmēslu sējdisku darbība ir sinhronizēta, tehnoloģiskās sliedes funkcijas parametru izvēle un vadība tiek veikta caur vadības pulti, no traktora kabīnes. Pirms darba uzsākšanas vadības pultī vienkārši jāievada tehnoloģiskās sliedes platums. Visu pārējo sējmašīna izdarīs pati. Sējot ar Rapid 400C, ja tehnoloģiskās sliedes platums ir 12 m, tiek ietaupīti virs 4% minerālmēslu. Minerālmēslu padeves atslēgšana tiek veikta ar divu elektromagnētisko sajūgu palīdzību.


  

Rapid disc marker
Disku marķieri

Pasūtījuma numurs
7400001 sānu marķieri
7400003 tehnoloģiskās sliedes marķieri

Aprīkojumā ir detaļas priekš diviem marķieriem.

 

Agrāku modeļu Rapid sējmašīnām var ievērojami uzlabot tehnoloģiskās sliedes iezīmēšanu, aprīkojot marķierus ar diskiem.Diski pievienojami gan sānu marķieriem, gan tehnoloģiskās sliedes marķieriem.


Pre-emergence markers
Tehnoloģiskās sliedes marķieri

Pasūtījuma numurs
7201197 RD 300-400C/S

Tehnoloģiskās sliedes marķieri automātiski nolaižas un iezīmē, kur būs tehnoloģiskā sliede.


Rapid
Vadības pults papildsekcija

Pasūtījuma numurs
7401097 Kit variable rate fertiler,
s/n: 5400-

7401098 Kit variable rate seed,
s/n: 5400-

7401099 Kit variable rate seed/fertiliser,
s/n: 5400-

Vadības pulti Control-Station var komplektēt ar papildsekciju, kura ļauj izmainīt izsējas normu no traktora kabīnes gan sēklai, gan minerālmēsliem. Ērts veids, kā uzlabot sēšanas precizitāti. Optimāls aprīkojums priekš saimniecībām ar mainīgiem augsnes tipiem. Izsējas normu var palielināt vai samazināt ar regulējamu intervālu, piem. 10% , katrreiz nospiežot taustiņu. Pie sākotnējās izsējas normas var atgriezties viegli un ātri.


Machine model plate
Mašīnas modeļa plāksne

Lai padarītu pasūtīšanu vieglāku, ievērojiet jūsu mašīnas lielumu un sērijas numuru - tie norādīti uz mašīnas plāksnes, kas ir piestiprināta mašīnai.