Leiskime gamtai atlikti savo darbą

Būdamas ūkininku, nuo jūsų priklauso jūsų dirvų būklė. Dėl šios priežasties mes turėtume dirbti taip, kad gerintume dirvos būklę.

Žemiau mes surinkome keletą faktų ir patarimų, kaip jūs santykinai nedidelėmis pastangomis galite užtikrinti gerą savo dirvų priežiūrą.