BioDrill

BioDrill 180-250 (BDX)

Lanksčiai panaudojama, nedidelė mechaninė sėjimo įranga smulkiasėkliams augalams įsėti vienu kultivavimo važiavimu. Jos dozatorius turi rites su kaišteliais ir sėklą išberia laisvu kritimu.

BioDrill

BioDrill 360 (BDA)

universali, nedidelė pneumatinė sėjos įranga smulkiasėkliams augalams įsėti, tuo pačiu važiavimu kartu su kultivavimu. Elektros pavara leidžia labai tiksliai užduoti dozatoriui reikiamą sėklos normą nuo 1 iki 30 kg/ha. Važiavimo greitis matuojamas dirvos radaru, tiksliam išberiamos sėklos dozavimui.

BioDrill