Akcininkai

Family Stark
Stark'ų šeima 2011 m. gruodį prie naują, pradėtą gaminti sėjamąją Tempo.
Iš kairės į dešinę: Bo Stark, Crister Stark, Siv Stark, Andreas Stark ir Christina Stark

Rune Stark'as, kurio jau nebėra mūsų tapre, įkūrė šią įmonę 1962 m. kartu su žmona Siv Stark. Įmonė toliau plėtojama kaip šeimos verslas ir Stark'ų šeima yra jos savininkė.

Šiandien bendrovę valdo Kristina, jos broliai Kristeris, Andreasas ir Bo Stark. Siv Stark yra bendrovės savininkė, bet nedalyvauja jos kasdienėje veikloje.