Väderstad įsigijo Kanados ražieninių sėjamųjų kompaniją

Väderstad tapo vienintele Kanados kompanijos Seed Hawk akcininke. Šios įmonės daline savininke Väderstad buvo nuo 2006 m. Seed Hawk - ražieninių sėjamųjų kompanija, kurios būstinė yra Langbanke, Kanadoje. Įsigijimas atvers kelią plėtrai į Šiaurės Amerikos rinką.

Väderstad kompanija paskutiniais metais ženkliai augo. Per paskutinius metus apyvarta išaugo 16 procentų, iki 240 mln. eurų. Per tą patį laikotarpį įmonė įdarbino 90 naujų darbuotojų Šiuo metu įmonėje iš viso dirba 1100 darbuotojų 13 šalių.

"Mes matome milžininšką Seed Hawk potencialą, kadangi buvimas vietinėje Šiaurės Amerikos rinkoje yra būtinas sėkmingai įmonės veiklai. Väderstad tikslaus sėjimo sėjamoji Tempo bus svarbus produktas žengiant į šią rinką, ir kartu su Seed Hawk produktų gama padidins abiejų kompanijų galimybes veiklą vykdyti sėkmingai", pasakojo Christina Stark, Väderstad vykdančioji direktorė.

Seed Hawk taip pat ženkliai plėtėsi ir nuo 2006 m. apyvartą padidino 700 procentų, kuri dabar siekia 46 ml. eurų. Kompanijoje dirba 250 darbuotojų.

"Seed Hawk iki šiol pademonstravo įspūdingą vystymąsi, ir mes turime ambicijų tęsti įmonės plėtrą tuo pačiu tempu", sakė Christina Stark.

Nenustoja augti

Seek Hawk įsigijimas yra Väderstad stratreginis žingsnis įsitvirtinant Šiaurės Amerikoje.

"Tai strategiškai svarbus sprendimas. Mes įsitikinę, kad nenutrūkstamas augimas pasaulinėje rinkoje yra būtinas. Šiuo įsigijimu mes siekiame geografinės, technologinės ir komercinės plėtros bei pozityvaus sinergijos efekto", sakė Christina Stark.

Dvi atskiros kompanijos

Seed Hawk ir toliau bus valdoma kaip atskira kompanija su savo pagrindiniu ofisu ir gamyba Langbanke, Saskačevane (Langbank, Saskatchewan).  Dabartinis kompanijos generalinis direktorius Peter Clarke taps prezidentu ir vykdančiuoju direktoriumi, o įmonės įkūrėjai, Pat Beaujot ir Brian Dean, tęs darbą strateginės produktų ir rinkų plėtros srity.

"Mes palaikome gerus santykius su Väderstad įmonės savininkais, ir esame įsitikinę, kad jie plėtos labai stiprią kompaniją Langbanke, nes jie visada žiūri į tolesnę perspektyvą", sakė Pat Beaujot.

Official Deal Photo October 15 2013
Sutartis pasirašyta Reginoje 2013 m. spalio 15 d.

Iš kairės, sėdėdami: Pat Beaujot, Crister Stark, Christina Stark.
Iš kairės, stovėdami: Nicklas Bjersér, Brian Dean and Andreas Stark.