Väderstad pakub rapsi külviks erinevaid lahendusi

Viimastel aastatel on rapsi külvitehnoloogiad tublisti arenenud ning tehniliste lahenduste näol on turule jõudnud erinevad ideed ja leiutised. Arendustööde üheks edasiviivaks jõuks on teadmine, et varajane külv tõstab talirapsi potentsiaalset saaki, sest nii on taimedel sügisel rohkem aega arenemiseks. Aeg on pingelisel sügishooajal limiteerivaks faktoriks, kuid Väderstad pakub siin rapsi külviks mitmeid erinevaid usaldusväärseid lahendusi.

Rapid viib seemne täpselt mulda

Rapid A 800C
Rapid A 800C koos BioDrilliga

Rapid on tõeliselt universaalne seemnekülvik, mida saab kasutada nii küntud ja kultiveeritud pinnasel kui ka minimeeritud harimissüsteemis. Rapsi külvil Rapidiga on põhiliseks eeliseks täpsem kontroll rapsiseemnete külvisügavuse üle. Kui eelseadistatud külvisügavusel on piisavalt niiskust, saab külvinormi töö käigus kergesti optimaalsele tasemele vähendada. Selle eeliseks on seemnetele tehtavate kulutuste vähendamine, samal ajal vähendatakse ka kasvuruumi puudusest põhjustatud taimede omavahelist konkurentsi, mis suurema külvinormi puhul soodsates kasvutingimustes muidu tekkida võiks. Rapidiga saab rakendada ka rööbaskülvisüsteemi.

BioDrill annab juurde võimalusi

Kui eelistate mõnda kultiveerimispõhist külvisüsteemi, pakub Väderstad laia valikut erinevaid lahendusi, kuna meie peenseemnekülvik BioDrill on lisavalikuna saadaval nii kultivaatoritele TopDown ja Cultus kui ka kõrrekoorelile Carrier. Mõnevõrra vähemal määral on BioDrill läbinud testid ka meie uusimal kultivaatoril - Swiftil. Künnita harimissüsteemi peamiseks eeliseks on ajaline võit pingelisel sügiskülvi perioodil. Kultivaatorile paigaldatud BioDrilli kasutamisel saab kogu külvipinna ettevalmistamine ja külv tehtud 1, harvem 2 ülesõiduga, ühtlasi pakub selline süsteem külvipinna ettevalmistamisel laiemaid võimalusi. Siiski, kuna BioDrill pole rapsi külvamisel nii täpne, tuleb rakendada suuremat külvinormi.

Spirit sügavkobestab külviread

Spirit 800S with BioDrill
Spirit 800S koos BioDrilliga

Nagu Rapidit, saab ka Spiritit kasutada kõikides mullaharimissüsteemides. Spiriti seemendikettad on Rapidi omadest mõnevõrra tundlikumad ning asetsevad laia rataspressi taga. Huvitav võimalus rapsi külviks on Spirit StripDrill - sel masinal on eesriist võimsate piidega, mis kobestavad mulla kuni 30 cm sügavuselt, c/c külviridade vahega 33,5 cm. Tööriistariba on lihtne külgsuunas reguleerida ka teraviljakülvi tarbeks, reavahega c/c 16,7 cm, paigutatuna sügavkobestatud külvivagude külgedele.

Seed Hawk otsekülviks

Seed Hawk on seemnekülvik, mis loodud spetsiaalselt väheste sademetega preeriapõllumajanduspiirkonda Väderstadi tütarettevõtte poolt Kanadas. Põhjamaades kasutatakse Seed Hawki järjest rohkem ja edukalt otsekülviks. Masin on sügiseseks rapsikülviks väga sobilik. Külvirea vahe on 25 cm, terataoliste seemendiketaste ja väeturite tõttu on masinal väike veojõutarve. Külviridade vahele jätab masin harimata pinnase riba, millel olevad kõrretüüd kaitsevad rapsitaimi ning aitavad talvel lumikatet säilitada.

Tempo täpiskülviks

Tempo T 6 in OSR
Tempo T 6

Tempo on Väderstadi ribaskülvik, mis mõeldud eelkõige maisi, sojaoa ja päevalillede külvamiseks - need on kultuurid, mis vajavad seemnete külvil täpseid vahekaugusi. Kuid Tempo saab hakkama ka talirapsi täpse külviga ning suur külvitäpsus tähendab märkimisväärset kokkuhoidu seemnetelt. Talirapsi seemnete külvi Tempoga katsetati edukalt Prantsusmaal 2013. aasta sügisel ning 2014. aastal katsetatakse Tempot samal eesmärgil Rootsis.