24-tunnise kihutamise tulemuseks on üllatavalt hea tärkamine

25. aprilli 24-tunnisel kiirkülvamisel külvas Tempo F8 212 hektarit maisi keskmise liikumiskiirusega 18 km tunnis.

Hiljuti korraldas Ukraina Põllutöömasinate sertifitseerimisinstituut 24-tunnise kihutamise Tempoga, et hinnata masina täpsust suurel kiirusel. Täpsust esitatakse variatsioonikordajana (CV) ning antud juhul oli näitajaks 25,5%, Euroopa normaalseks variatsioonikordajaks loetakse 40%.

Vastavad taimede kohta käivad arvutused tegi labori juhataja Serhii Marinin."Arvestades, et masina liikumiskiiruseks oli 18 km/h, on tulemused erakordsed. Seda enam, et katset valmistati ette vähem kui 10 päeva. Planeerimisel keskenduti ennekõike liikumiskiirusele, mis tähendab, et me ei osanud oodata nii heade külvitulemuste saavutamist".

Emergence Tempo
Vaatamata kiirele liikumiskiirusele 18 km/h kasvavad taimed kiiresti ning on täpsete vahedega (foto 27. maist)

"See, et liikumiskiirusel 18 km/h juures oli variatsioonikordajaks vaid 25,5%, on enneolematult hea tulemus ja loomulikult oleme me selle üle väga uhked. Meil on hea meel näha, et masinate külvikiirust on võimalik suurendada ilma, et väheneks külvi täpsus," ütles Väderstadi turundusjuht  Lars Thylén.

Emergence Tempo
Keskmine külvisügavus oli 5,2 cm, ükski seeme polnud sügavamal kui 6 cm ega mullapinnale lähemal kui 4 cm (foto 27. mail)

Tempo F8
Tempo F8