20 000 Rapidi külvikut = 300 miljardit leiba

Tänaseks on Väderstadi bestsellerina tuntud Rapidit müüdud rohkem kui 20 000 eksemplari. Rapidi külvikutega on külvatud kokku 52 miljonit hektarit, mis moodustab üle poole Euroopa haritavast põllupinnast ning katab 300 miljardi leiva tootmiseks vajaliku pinna.

Suurenenud toiduainete tootmine
“Maailma rahvastik kasvab pidevalt ning koos elatustaseme tõusuga arengumaades kasvab jätkuvalt ka nõudlus toiduainete järele," räägib Väderstad-Verkeni turundusdirektor Fredrik Lundén. "Paljudes paikades maailmas on põllumajandustootmise efektiivsemaks muutmiseks veel palju potentsiaali ning suure võimsusega põllutöömasinatel on oluline roll kasvava nõudluse rahuldamisel toiduainete järele".

Rootsist Sudaanini
Rapidi külvikut müüakse nii Euroopas kui ka üle kogu maailma. Eriti häid tulemusi on Rapidiga saavutatud piirkondades, kus teravalt on üleval veepuuduse probleem. Veel hiljuti müüdi hulk Rapidi külvikuid Sudaani.

Carrier in action
Carrier põllul, Sudaan

“Külvik viilutab seemne mulda, see vähendab külvinormi suurust ning vajadust maaharimistööde ja niisutuse järele”, selgitab Väderstadi tegevjuht Christina Stark külastusel Sudaani, kus ta tutvus Rapidi tööga kohalikes oludes.
“Sambias näiteks oleks võimalik saake suurendada. Esimene Sambiasse müüdud Rapid töötab teist aastat ning kohalike põllumeeste sõnul tõusis saagikus esimesel kasutusaastal 500-700 kg/ha”, räägib Fredrik Lundén.

Rapid in Zambia
Esimene Sambiasse müüdud Rapid töötab teist aastat ning kohalike põllumeeste sõnul tõusis saagikus esimesel kasutusaastal 500-700 kg/ha.

“Rapidi edu seisneb võimes teostada korraga mitut toimingut. Masin suudab ühe töökorraga kultiveerida, väetada ning seemneid külvata. See omakorda säästab aega ja raha ning hoiab pinnast”, räägib Fredrik Lundén. 

Nii teeme me oma arvutused:
Nisu puhul on keskmiseks saagiks 6 t/ha, mis nimetatud hektaritelt teeb arvestuslikuks toodanguks 300 miljonit tonni ehk 300 miljardit kilogrammi. 1 kg nisust saab arvestuslikult 1 pätsi saia.