90-ndad

Rapid`i ajastu

OffSet wheels

1990. aastatel ületas töötajate arv 125. Ajad läksid paremaks, kogu kümnendi majandusolud paranesid. 90-ndate keskel kasvas töötajate arv 200-ni ning kümnendi lõpuks oli see arv umbes 300.

Kui see pole kombi, siis pole see ka külvik

Bo Stark, perekonna noorim poeg, vastutas aastaid Rootsi turu eest ning oli seotud DS-külviku järetulija loomisega. DS-külvik oli hea, kuid ei saanud eriti hästi hakkama külvimeetoditega, mille laialdasemat kasutuselevõtmist oli tulevikus oodata. Oluliseks sai "kombi" nõue ehk külvik, mis suudaks külvata korraga seemet ja väetist. "Kui see pole kombikülvik, siis see polegi külvik", ütlesid põllumehed. Külvikul pidi olema suur kandevõime ning võime töötada mistahes ilmastikutingimustes.

Rapid ja Concorde sisenesid turule

1990. aastal algas kahe külvisüsteemi intensiivne arendustöö. Rapid, mille eelkäijaks oli varasem DS-külvik ning Concorde, mis põhines NZ-kultivaatoril. Mõlema masina prototüüpe esitleti Rootsis Elmia põllumajandusnäitusel ning need said põllumeestelt väga positiivse tagasiside. Alustati tootmisega ning tehas sisenes uude ajajärku. Uus külvisüsteem osutus murranguliseks.

Seemendisüsteemi suhtes oli Rapid DS-külvikuga seotud, kuid selle ehitus oli täiesti uus. Ettevõtte jaoks algas pikk ja kallis teekond läbi raskuste. Põllumehed olid siiski entusiastlikud ning toetasid ettevõtet nende raskes töös ka rasketel aegadel.

Tutvustati Concorde külvikut

Concorde

Rapidiga samaaegselt loodi Concorde külvik. Tegemist oli uue külvikuga, mis põhines legendaarsel NZ-kultivaatoril. Süsteem pakkus väga suurt tootlikkust, kuid polnud nii paindlik nagu Rapid. Põllumehed olid nii Rapid`i kui Concorde projektidega tuttavad tänu laiale kõlapinnale, mida Väderstad põllumeeste ringkonnas alati hoida püüds. Väderstad`i eesmärk oli koguda iga olulise kliendi arvamust.

Hinnang oli väga positiivne ja seda mitte seoses masina ehitusega, vaid hinnati Rapid külviku pinnast kultiveerivat esiosa. Selles järgus võidi vaid ette kujutada, kui palju raha põllumehed Rapid külviku kasutamisega kokku saavad hoida.

Tugev tugipunkt Rootsis

90-ndatel kasvas oluliselt toodangu müügimaht Rootsis, rahvusvahelistel turgudel kasvas see isegi kiiremini. Rootsi müüginumbritest poole andsid külvikud, ülejäänu moodustasid põllurullid ja kultivaatorid. "Mullaharimine ja külv tehakse suures osas korraga ja ühe masinaga. See on osa meie kontseptsioonist ja põllumajandustootja kasumlikust ärist," ütleb Bo Stark, kes vastutab Väderstad-Verkeni müügi eest Skandinaavias.

Eksport Põhjamaadesse

First Rapid in Finland
Esimene Rapid`i külvik Soomes

Väderstad-Verkeni toodete eksporti põhjanaabritele saab vaadelda alates 60-ndate aastate lõpust. Põhjamaade põllumajandustootjad on Väderstad`i tehnoloogiaid vähehaaval, kuid üha laiemalt omaks võtnud. Sageli on tehnilises arengutöös mänginud juhtrolli üksikud põllumehed ja importivad ettevõtted. Ilmastikutingimuste tõttu esitavad Põhjamaade põllumehed masinatele teiste riikidega võrreldes erinevaid nõudmisi ja nii on aastate jooksul kujunenud olukord, kus mõned Vädesrtad`i tootevalikud on saadaval ainult Skandinaaviamaades.

Tütarettevõtete loomine

Ühel 1992. aasta hallil novembrikuu päeval otsustasid Crister Stark, Christina Stark ja Einar Gudmundsson peale juhatuse kinnitust helistada Väderstad`i Inglismaa importijale. Leping importijaga pidi lõpetatama, sest eesmärk oli luua Inglismaale Väderstad`i esimene välisriigis asuv tütarettevõte, Väderstad Limited. Peagi eksponeeris Väderstad oma tootevalikut Smithfieldi näituseboksis, mis eduka müügi näol põllumajandustootjatelt sooja vastukaja sai.

Rapid`it katsetati Inglismaal

1992. aasta kevadel viidi Inglismaal koostöös David Baker`i ja Birdseye`ga läbi Rapid`i katseprogramm. David Baker oli tuntud ja edukas Suffolki teravilja- ning hernekasvataja, kes kasutas resursse väga ettevaatlikult. Inglismaa projekt näitas, et Rapid oli kohalikke standardeid arvestades kevadiseks hernekülviks otse sügisel küntud põllule väga sobilik."Rapid`i täpsus ja minimaalne pinnase kokkusrumine andsid hernekasvatusele uued mõõtmed", ütleb Einar Gudmundsson.

Järgnesid teised turud

Innustatuna Inglismaal tehtud tööst ning edust loodi mitmed tütarettevõtted ka teistes riikides. 1994. astal Prantsusmaal, 1996. aastal Poolas, 1997. aastal Ungaris ning 1999. aastal Saksamaal.

Samal ajal algas koostöö kaugemate importijatega, näiteks Saudi-Araabia ning Uus-Meremaaga.

Ettevõtet on alati iseloomustanud tegevuste orieneeritus klientide kasumlikkusele ning tihedale koostööle nendega.