Spirit 400C StripDrill
StripDrill
StripDrill

Spirit C StripDrill

Tagab kõikidele taimedele kasvuks ja arenguks samasugused tingimused

Spirit C StripDrill on unikaalne, kompaktne ja integreeritud ribassekülvi tehnoloogia teraviljade, rapsi ning kaunviljade külviks kiirusel kuni 15 km/h. Selle kontseptsioon koosneb kobestavatest piidest koos väetise paigutamisega kahele erinevale sügavusele, viimast teostavad Spirit´i ülitäpsed väeturid. Tagades taimedele korraliku juurdepääsu veele, püsivad saagid stabiilselt kõrged.

 

youtube playbutton

 


 

Spirit C StripDrill

 

Maksimaalne paindlikkus

Masina kontseptsioon põhineb integreeritud strip-drill (ribaskülvi) piidel, mis kobestavad mulla kuni 30 cm sügavuselt ja asetavad väetise samal ajal kahele erinevale sügavusele mulda, peale mida külvatakse ka seeme. Süsteemi saab kasutada niisama paindlikult nagu tavapärast Spirit´i tehnoloogiat, rakendades seda kas otsekülvil, minimeeritud mullaharimistehnoloogias või kündi külvil. Vastukaaluks tavapärasele ribassekülvile, kus seeme asetatakse mulda eelnevalt haritud, 5-10 cm laiusesse külviribasse reavahega 45-90 cm, on Spirit C StripDrill loodud külviks kitsama külvireavahega. Piid kobestavad mulla kas kahe rea vahelt (reavahega 16,7 cm) või otse külvireas (33,4 cm reavahe).

Ribassekülvi tehnoloogia jätab mulla kahe külvirea vahel alati harimata - seal jäävad koristusjäägid mullapinnale. Taoline lahendus töötab ka 33,4 cm-se reavahega Spirit C StripDrill´i puhul, kui seeme külvatakse otse väeturite poolt kobestatud  vakku. Siiski, kui külvi teostatakse 16,7 cm-se reavahega, tuleb pinnast kapillaarsuse  lõhkumiseks siiski harida. See on ka vajalik külviks sobiliku kobestatud pinnase loomiseks, sest seeme asetatakse väeturite poolt kobestatud  rea küljele.

 

Strip Tillage   StripDrill
Ribassekülv   StripDrill

 


 

Emergence StripDrill   Emergence StripDrill

 

Spirit C StripDrill tehnoloogia rapsi ja teraviljade külviks

Rapsi külvil kobestavad piid pinnase 33,4 cm-ste vahedega ning külvil on üle ühe seemne juhtetorudest suletud. Rapsi seeme asetatakse otse kobestatud riba peale, mis tagab arenevale rapsi juurele optimaalsed tingimused sügavamatesse mullakihtidesse tungimiseks.

Teraviljadel on seemne paigutamisel ning reavahe suhtes teistsugused nõudmised. Lisaks vajavad teraviljad varases kasvustaadiumis arenemiseks korralikult tihendatud pinnast. Seetõttu külvatakse teraviljaseemned 16,7 cm-se reavahega, kobestatud riba kõrvale.

 

Row spacing StripDrill

A) 16,7 cm reavahe teraviljadel
B)
33,4 cm reavahe rapsi puhul

 


 

Korralik juurestik on hea saagi alus

Hästi arenenud juurestik omastab mullast efektiivselt toitaineid, mis suure saagi saamiseks on väga oluline. Kuid taimede juured hoiavad stabiilsena ka mulla struktuuri ning loovad pinnasesse kanaleid, kus ka järelkultuuri juurestikul on hea areneda. Ühitades mulla kobestamise külviga ja vältides sellega traktori ratastest tekkiva mullatihese teket väeturite ja seemendite vahel, saab mulla tihenemisest tulenevat negatiivset mõju juurestiku arengule miinimumini viia. Selle tulemusena on mullastikutingimused taimede arenguks kogu põllul ühesugused ja tagatud taimede ühtlane kasv.

 

Good root development   Poor root development
Spirit C StripDrill loob kõikidele taimedele samasugused tingimused arenguks
  Kui külvata ilma, et mulda samal ajal kobestatakse, on arengutingimused masina jälgedesse jäävatele taimedele kehvemad

 


 

Water management

 

Tõhusam vee ärakasutamine

Tulevikus toimuvate kliimamuutuste osas ennustatakse ekstreemsete ilmastikuolude sagenemist. Põhja-Euroopas peetakse tõenäoliseks, et kevaded hakkavad olema kuivemad ning sügisperioodid sademeterohkemad. See oli ka üheks Spirit C StripDrill kontspetsiooni loomist käivitavaks põhjuseks. Sademeterohkel sügisel aitavad väeturite abil loodud sügavad vaod mullapinnal liigset vett ära juhtida. Seevastu kuival kevadel võib vee puudujääk olla taimede olulises kasvufaasis piiravaks teguriks. Sellisel juhul suurendavad vaod juurte potentsiaali tungida sügavamale mulda, kus on rohkem niiskust.

 


 

Spirit C StripDrill   ST StripDrill diffusion, capillarity

 

Väetamine kahel erineval sügavusel hoiab saagikust

Piid on vaid 25 mm laiad, mis välistab mulla segamise ja võimalike mullakamakate tekke, vähendades ühlasi ka veojõutarvet. Pii lame pind tagab, et mulda külgedel mitte ei tihendata, vaid tekitatakse hoopis vaod. Vaod omakorda tagavad hea mulla õhustatuse ja sellega koos soodsad tingimused taimede juurestiku arenguks. Piide lame ja kitsas profiil koos sirge kujuga loob kobeda mullastruktuuri, kuid säilitab selle niiskuse, mis on ideaalne taimede arenguks. Kõvasulamist kattega pii esikülg tagab pii lameda profiili kogu selle kasutusaja vältel.

5-10 cm sügavusele paigutatud väetise puhul on toitained taimede juurtele kiiresti kättesaadavad. Põldkatsed tõestavad ka sellest tulenevat suuremat saagikust ehk mida parem on lämmastiku ja fosfori omastamine taimede poolt, seda suurem saak. 15-30 cm sügavusele viidud väetis stimuleerib juuri terve vegetatsiooniperioodi jooksul sügavamale kasvama, mis on oluline, sest sügavamal mullas on niiskust rohkem.

 

 

StripDrill tine size

StripDrill - kitsas, mittesegav pii, kobe pinnas
                                             Laiem pii, teistsugune kuju - rohkem mullakamakaid

 


 

StripDrill fertilizer coulter   StripDrill adjustable fertilizer depth    S StripDrill fertilizer coulter stone relaease 

 

Efektiivsed topeltleevendid

Spirit C StripDrill piid on kahekordselt kaitstud. Suure rakendusjõuga hüdrosilinder kindlustab alati ühesuguse piide töösügavuse, võimaldades pii kiiret tagasipöördumist kiviga kokkupõrkel. Piid asetsevad raamil TriForce kummileevenditel – kombinatsioon, mis aitab pikendada nii raami kasutusaega kui ka kõvasulamist katte püsimist.

 


 

OffSet wheels in hydraulic cradle   OffSet wheels in hydraulic cradle

 

Täpne tihendamine

Uued tsentraalpaigutusega Offset (malekorras) paigutusega tugiratastel on kalasaba tüüpi mustriga rehvid mõõtmetega 400/55/15,5. See annab tulemuseks märkimisväärselt hea põllupinna tihendamise ja tasandamise ning stabiilse liikumise põllul isegi suurel kiirusel. Iga ratas on eraldi kinnitusega, mistõttu on näiteks rehvi purunemisel lihtne parandustöid teha.

Uus kalasaba tüüpi muster annab rehvidele parema isepuhastuvusvõime. Rasketes tingimustes annab see rehvidele suurema veojõu ning töötulemus on üleüldiselt parem. Võrreldes vanade rehvidega saab uute rehvide rõhku mõnevõrra vähendada, mis annab neile veelgi parema isepuhastuvuse.

Hüdrauliline raam optimaalsete tulemuste saamiseks

Hüdrauliline raam võimaldab tsentraalse tihendusratta survet reguleerida. Spiriti sellisel moel seadistamine annab võimaluse traktori rataste vahelist ala optimaalselt tihendada, mis annab paremad töötulemused olenemata mullastiku tingimustest. Masina transpordiasendis kaob surve keskmistele ratastele automaatselt, mistõttu veerevad need vabalt. Seetõttu liigub külvik stabiilselt ning selle transportimine teedel on ohutu.

 

ST Hydraulic frame for middle OffSet wheels

 


 

youtube playbutton

 

Kõrgetasemeline annustisüsteem

Fenix annustisüsteem on täiesti roostevaba ning loodud nii seemne kui väetise annustamiseks. Sobivas suuruses mootor võimaldab kõrge külvisenormi väljamõõtmist suurel töökiirusel. Eelisena on Fenixi paindlik kummist annustirull seemnetele õrn ning vigastatuid seemneid peaaegu ei tekigi, mistõttu saab kasutada väiksemat külvisenormi. Samuti vähendab see tööseisakuid, sest mootor on täieliku seiskumise eest kaitstud. Klapp seemne ja väetise pealevoolu sulgemiseks annustisüsteemist teeb töötamise lihtsaks isegi täis külvisepunkriga.

 

 

 


 

Poole väljakülvi sulgemine säästab seemnetelt

Poole masina väljakülvi sulgemine traktori kabiinist on kõikide üle 4 m töölaiusega masinate standardvarustuses. See aitab ebaühtlase kujuga põldudel hoida kokku seemet ja väetist ning topeltkülvi risk on viidud miinimumini.  Igat seemendirida saab külviku jälgimissüsteemi abil eraldi jälgida, külvisevoo vähenemisel edastab see kohese hoiatuse. See välistab külvi ummistunud seemenditorudega.

 

 

 


 

Tundlikud seemendid ja väeturid

Hüdrauliliselt seadistatav seemendisurve võimaldab külvisügavust kergesti erinevatele põllu tingimutele vastavaks kohandada -  kasutada väiksemat survet kergematel ning suuremat raskematel muldadel. Tänu kolmnurksele kummamortisaatorile TriForce on tagatud ühtlane allapoole suunatud surve nii suure kiiruse kui takistuste korral. See parandab oluliselt seemnete muldapaigutust varieeruvate muldade ja ebaühtlaste põldude puhul. Seemendiketaste suur läbimõõt tagab stabiilse muldalõikumise, mis koos tugeva materjaliga annab ketastele pika kasutusaja. Kettad kinnitatakse oma kohale vaid ühe poldiga, mis säästab aega nende vahetamisel. Laiad, mustrita rehvid tihendusratastel tagavad ühtlase lameda kokkupuutepinna kõikidel külviridadel, sõltumata tihendussurvest. Niimoodi kindlustatakse seemendite püsimine õigel töösügavusel ning külvivagu suletakse hoolikalt ka kergetel muldadel. Rehvid on pidevas liikumises, mis hoiab need mullast puhtana ning kuna neis pole õhku, pole ohtu purunemiseks. Kodarad väldivad velgede ja kaabitsa ummistumist pinnasega.

 

   

 


 

 

Tsentraalpaigutusega järeläke suurendab paindlikkust

Spiriti uuel mudelil on tsentraalasetusega järeläke, mis avaldab mullapinnale survet iseenda raskuse abil. Taoline konstruktsioon suurendab tundlikkust ja teeb töönurga seadistamise lihtsamaks. Järeläke on varustatud surveleevendusvedruga, mis pinnalähedasel külvil on suureks eeliseks, sest võimaldab just konkreetsele kultuurile sobilikku survet.

 


 

Spirit C StripDrill on saadaval kahe erineva mudelina

400C StripDrill
Külvikul on hüdrauliliselt juhitav seemendisurve vahemikus 40-80 kg seemendi kohta.  Suuremat, 3900-liitrist külvisepunkrit saab seadistada kas 45% või 65% ulatuses seemnete mahutamiseks. Transpordilaius on ainult 3 meetrit.

600C StripDrill
Spirit 600C on varustatud koormustundliku (LS) hüdraulikaga, millel aktiivne seemendisurve. See aitab tagada, et masina seemendisurve püsib alati ühtlane, seda ka künklikel põldudel. Lisaks sellele vähendab LS-süsteem võimsustarvet ja õli temperatuuri ning sellega koos kütusekulu. Külvisepunker mahutab 5000 liitrit ning seda saab seadistada nii, et seemnete-väetise vahekord punkris on kas 50/50 või 60/40. Hooldusvaba täitelaadur mõõdab välja väetise. Poole masina väljakülvi sulgemine toimub traktori kabiinist. Turbiinventilaator asetseb kõrgel, külvisepunkri eesmisel serval, nii satub ventilaatorisse vähem tolmu. Õhuvoolu saab reguleerida AirBalance`ga. Transpordilaius on ainult 3 meetrit.

 

Spirit 400C StripDrill    Spirit 600C StripDrill ploughless 

 Photo gallery:

Otsekülv

 

Minimeeritud mullaharimistehnoloogia

Icon image gallery

 

  Icon image gallery

 

Kündi külv

   
Icon image gallery

 

   

StripDrill eesriistaga varustatud Spiriti külvik on väga mitmekülgne masin.

Otsekülv

Optimaalsetes tingimustes, korralikku viljavaheldussüsteemi järgides ning väikese umbrohtumusega põldudel sobib Spirit C StripDrill otsekülviks. See külvimeetod sobib mdalala savisisaldusega muldadele, kus masina piid suudavad luua kobeda mullapinna. Nälkjate ja närilistega seotud probleemide vältimiseks on oluline, et mullapinnale jääks nii vähe koristusjääke kui võimalik.

Spirit StripDrill technology

 

Külv minimeeritud mullaharimissüsteemis

Enamikel juhtudel on minimeeritud mullaharimine kõige optimaalsem valik. Kõrrekoorimine toimub vahetult peale saagikoristust, kasutades selleks näiteks randaali Carrier, mis on varustatud CrossCutter Knife nugatrumliga  või põhuäkkega. Pindmine harimine loob kobeda mulla, milles umbrohuseemned kiiresti tärkavad, ühtlasi kiirendab see koristusjääkide lagunemist. Teiseks, sügavamaks töökorraks sobib Carrier või Swift. Töösügavus sõltub mitmest tegurist, nt koristusjääkide hulgast, mulla tüübist ning saagikoristuse ja külvi vahele jääva perioodi pikkusest.

Spirit StripDrill technology

 

Künnile külv

Spirit C StripDrill töötab suurepäraselt traditsioonilises künniga mullaharimistehnoloogias. Kergematel muldadel saab Spirit C StripDrill´ga külvata kohe peale kündi, muudel juhtudel on vajalik külvipinna ettevalmistamine. Spirit C StripDrill lõikab läbi kõik koristusjäägid ning jätab tulemuseks koristusjääkide vaba pinnasekihi ja ühtlaselt tihendatud mullapinna, kus juurtel on hea areneda. Sellega kaasneb sügavamate pinnasekihtide parem õhustatus ning suurem mineraliseerumine, mis mõjub taimedele positiivselt.

Spirit StripDrill technology

 

Pinnalähedane väetamine on vajalik taimede varajases kasvufaasis

Koos seemnega mulda viidud väetis asetatakse 5-10 cm sügavusele, kus toitained on taimede juurtele kiiresti kättesaadavad. Põldkatsed tõestavad ka sellest tulenevat suuremat saagikust ehk mida parem on lämmastiku ja fosfori omastamine taimede poolt, seda suurem saak. Katsed Prantsusmaal (Arvalis, Soufflet, EMC2) tõestasid, et väike kogus õigele sügavusele asetatud väetist andis samasuguse tulemuse suuremas koguses pealtväetamisega. Raps on üks neist kultuuridest, mis annab kombikülvi korral eriti häid tulemusi. Väetis, mis on asetatud koristusjääkidest puhtasse külvivakku, kindlustab rapsile taimede varajases kasvufaasis eriti kiire ligipääsu lämmastikule ning olemasolevat lämmastikku ei jagata koristusjääke lagundavate mikroorganismidega.

Sügavam väetamine kindlustab kultuuri arengu

Toitainete varu, mis asub mullas 15-30 cm sügavusel, stimuleerib taimede juuri sügavamale tungima ning on neile kogu kasvuperioodi jooksul toitainete allikaks. Kuna sügavamal püsib muld ka põuaperioodidel niiske, on toitainete vabanemine seal pidev. Künnita ja pinnapealse mullaharimise puhul on toitaineid sageli kõige kontsentreeritumalt mulla ülemises kihis. See pärsib taimede kasvu kuival ajal, sest toitainete omastamine mullast on häiritud. Sügavam väetamine suurendab toitainete omastamise efektiivsust, tagab usaldusväärsema taimede arengu ja suurendab netokasumit.

 

Nutrient placement StripDrill

Mõistlikum vee ärakasutamine

Kliima muutumise tulemusena ennustatakse ekstreemsete ilmastikutingimuste sagenemist. Sademeterohkel sügisel aitavad väeturite abil loodud sügavad vaod mullapinnal liigset vett ära juhtida. Seevastu kuival kevadel võib vee puudujääk olla taimede olulises kasvufaasis piiravaks teguriks. Sellisel juhul suurendavad need vaod juurte potentsiaali tungida sügavamale mulda, kus on rohkem niiskust. See oli ka üheks Spirit C StripDrill kontspetsiooni loomise põhjuseks.

Kõrrekoorimine lõhub mulla kapillaarsust
Spirit C StripDrill kontseptsioon saab alguse kõrrekoorimisega, mis loob hea pinnase kiireks umbrohuseemnete idanemiseks ja tükeldab ning segab koristusjäägid ülemisse mullakihti. Selline harimine lõhub ka mulla kapillaarsust ja sellega välditakse liigset aurumist sügavamatest mullakihtidest.

Kogu vesi on taimedele kättesaadav
Kitsad Spirit C StripDrill piid kobestavad mulda ridadena. Sügavam mullakiht ridade vahel jäetakse puutumata. Tärkavatele teraviljataimedele on see eeliseks, kuna võimaldab juurdepääsu kapillaarveele. Piid tõmbavad niisket mulda veidi ülespoole, sinna, kuhu on asetatud seeme.  Eriti oluline on see rapsi varases kasvufaasis. Kui vagu kuivab, liigub niiskus külgedelt vakku ja tagab taimejuurtele täiendava niiskuse, see aitab parandada juurestiku arengut. Spirit C StripDrill kontseptsioon tähendab nutikamat, ilmastikust sõltumatumat looduslike ressursside ärakasutamist ja annab tulemuseks kiirema ning usaldusväärsema taimede arengu.

StripDrill parandab drenaaži efekti
Sügavad vaod pinnases juhivad liigse vee ära, takistades erosiooni ning mullakoorikute teket. Spirit C StripDrill´iga külvatud põldudel on pärast vihma kuivem pealispind ja seetõttu saab põllule varem masinatega peale minna. Samal ajal väheneb aurustumine, muld soojeneb kevadel kiiremini ja seetõttu on taimede kasv jõudsam.

 

Drainage effect StripDrill

Standardvarustus

Small tine with changeable point Vahetatava piiotsaga kitsas pii
Effective double suspension Tõhusad topeltleevendid
Adjustable fertiliser coulter Reguleeritav väetur
Depth setting from the cab Töösügavuse seadistamine traktori kabiinist
Fast changeover from rapeseed to cereals settings Kiire ümberlülitumine rapsi/teraviljade külvile

Lisavarustus

Keep a clean seedbed Külvivao puhtana hoidmine

Spirit

400C StripDrill

600C StripDrill

Väljamõõtmine Elektriline Elektriline
Töölaius (m) 4,0 6,0
Transpordilaius (m) 3,0 3,0
Transpordikõrgus (m) 2,65 3,56
Transpordipikkus (m) 8,2 8,4
Tühikaal (kg) 4900 6700
Külvisepunkri maht (l) 3900 5000
Seemendite arv 12/24 18/36
Seemneridade vahekaugus (mm) 167 167
Väeturite arv
12 18
Väeturite vahekaugus (mm) 330 330
Surve seemendile, maks. (kg) 80 80
Seemendiketta läbimõõt (mm) 380 380
Pidurid H/P H/P
Soovitatav töökiirus (km/h) 8-12 8-12
Transpordirataste möödud 400/55x15,5 400/55x15,5
Hüdraulikanõue 4 DA + FR Load sensing
Veojõutarve alates (hj) 200 300
Hüdraulika võimsus (l/min) 40 50

 

H = Hüdrauliline
P = Pneumaatiline
DA = Kahesuunaline vool
FR = Vaba tagasivool


Väderstad teeb kõik endast oleneva, et anda oma tootede kohta võimalikult täpset informatsiooni. Siiski, kuna me pühendume toodete pidevale uuendamisele, et pakkuda teile parimaid võimalikke lahendusi, ei pruugi käesoleval lehel esitatud info vastava masina kõige viimase mudeli andmetele
täiel määral vastata. Iga mudeli täpne tehniline spetsifikastioon kinnitatakse teile masina tellimise hetkel.