Rapid 400C
Rapid 400C
Rapid 400C

Rapid

Rapid töötab pinnase nii põhjalikult läbi, et võimaldab edukalt teostada külvi sageli vahetult peale kündi või kultiveerimist.

Kontakt

Tarmo Jõemägi Tarmo Jõemägi
Juhataja

Välja-3, Soinaste Küla
Ülenurme Vald
61709 Tartumaa

Tel: +372 736 2032
Mob: +372 53 432 772
tarmo.joemagi@vaderstad.com
Priidu Adrijan
Müügijuht

Välja-3, Soinaste Küla
Ülenurme Vald
61709 Tartumaa

Tel: +372 736 2032
Mob: +372 5855 7473
Priidu.adrijan@vaderstad.com

Uue ehituse võtmeks on lihtsus

Tänu oma paindlikele eesriistadele ja usaldusväärsele külviseadisele on Rapid rakendatavast mullaharimistehnoloogiast sõltumata alati õige valik. Uus hüdroajam, unikaalne sügavuskontroll ja ainulaadne annustussüsteem võimaldavad asetada seemne mulda optimaalse täpsusega isegi suurtel kiirustel. Väike arv liikuvaid masina osi ja leevendid kõikidel seemenditel pikendavad oluliselt masina kasutusaega.

youtube playbuttonyoutube playbutton

Vaata videot: Rapid -  legendi taassünd.


 

Rapid 2015 sowing field

Rapid on alati hea valik

Rapid võimaldab külvi kõikides mullaharimissüsteemides: otsekülvi, külvi künnile või minimeeritud mullaharimissüsteemi. Tänu külviku võimsale tööriistaribale ja mulda harivatele seemendiketastele suudab Rapid külvata kõikides tingimustes. See säästab paljudelt külvieelsetelt töökordadelt. Tugev seemendisurve annab hea tungivuse mulda. Samuti suudab Rapid külvata paljusid kultuure alates väikeseseemnelistest (näiteks heintaimed) kuni suureseemneliste (nt uba).

 Rapid 2015        Rapid 2015 in field
Rapid 2015 in field    Rapid YM15

 

Efektiivne eesriist – Rapidi kontseptsiooni nurgakivi

Rapid koos õige eesriistaga teeb võimalikuks peaaegu võimatu saavutamise.

RD CBH Agrilla RD CBH SDA
RD SD CBL RD SDA
RD CBH  RD SD CBH

 

Rapid bearing

Uued laagrid jätavad rohkem aega põllul toimetamiseks

Rapid on varustatud uute hooldusvabade laagritega, st need on tehase poolt eelmääritud ega vaja uuesti määrimist. Sellega on vähendatud määrimist vajavate masina osade arvu. Uutel laagritel on ka pikem kasutusiga. Tulemuseks on väiksemad hoolduskulud ja rohkem aega põldudel toimetamiseks.


 

Rapid ym15 metering

Hüdroajam

Alates 2015. aastast on kõikidel Rapidi mudelitel traktori kabiinist reguleeritav hüdroajamiga annusti. See on väga oluline, sest võimaldab juhil kasutada Väderstadi E-teenuseid, ühendada masin GPS-süsteemiga ning kasutada uut tehnoloogiat kõige optimaalsemal moel. Väderstadi E-teenustega on võimalik külvi automaatne seiskamine põllu otstes ning külvisenormi automaatne muutmine töö käigus.


 

Rapid ym15 tires

Uued rehvid vajavad madalamat õhurõhku

Iga ratas pressib mulda kahte seemnekülvi- ning ühte väetisekülvi rida. Selline tihendamine kindlustab hea mulla ja seemne vahelise kontakti ning tagab sellega idanevale seemnele parema veega varustatuse. Pressrataste suur, 740 mm-ne läbimõõt ning uus sügavam rehvimuster aitavad niisketes tingimustes kergemini töötada. Ühtlasi vähendab see inertsi ning sellega koos ka veojõutarvet.

Uued õhukummita rehvid võimaldavad madalat, kuni 1,5 baarist õhurõhku. See koos uue rehvimustriga suurendab nende kontaktpinda mullapinnaga 50%. Rehvide tootmisel kasutatava kumm-materiali kvaliteeti on parandatud ja vastupidavuskatsed on näidanud rehvide märkimisväärset kasutusea pikenemist.


 

Rapid offset

OffSet tootlikkuse tõstmiseks

OffSet tähendab, et rattad rullis on nihutatud 190 mm üksteise suhtes eraldi teljele. See loob nihkrataste vahele kanali, millest  mulla ja taimejääkide mass läbi liigub ning siis külviku taha maha kukub. See vähendab mulla kuhjumist rattasrulli ette.


 

Rapid following harrow

Senisest paindlikum järeläke

Rapid C/S on varustatud uue järeläkkega, millel on parem tõstekõrgus ja lisafunktsioonid. Põhuäke on saadaval mehaanilise ja hüdraulilise versioonina. Hüdraulilise variandi puhul saab rõhku reguleerida traktori kabiinist töö käigus. Näiteks saab kasutada üht kindlat rõhku põllu põhialal ja teist põllu servades.


 

Rapid ym15 in field

Kombikülv kindlustab edu

Toitainete viimine mulda seemnekülviga samal ajal annab kiire ja kindla väetusefekti. Kuna väetis viiakse niiskesse mulda, ei olene selle lahustumine nii palju vihmast. Selline paigutus annab tulemuseks ka efektiivsema toitainete omastamise taimede poolt ning suurema saagi.

Rapid on saadaval nii koos kui ilma väetisekülvi funktsioonita. Huvi seemne ja väetise üheaegse külvi vastu on tänu kõrgematele sisendite hindadele ning suuremale keskkonnateadlikkusel ülemaailmselt kasvanud. Selles valdkonnas pakub Väderstad pikaajalisi kogemusi.

 


 

iPad interior

Väderstadi E-teenustega on Rapid tulevikuks valmis

Wi-Fi ja iPad Air`i kasutuselevõtuga Väderstadi programmis saab masinat ja varustust kontrollida traadita interneti abil. Kasutajasõbralikkus, kuluefektiivsus ja lihtne uuendamine on vaid mõned iPadiga süsteemi eelistest võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Väderstadi elektroonilised lahendused on grupeeritud ühte perekonda - Väderstadi E-teenused.


ControlStation Rapid   E-Keeper rapid ym 15     Isobus rd ym 15

 


 

Rapid half machine shutoff

Säästa raha ebaühtlastel põldudel töötamisel

Rapidi poole väljakülvi sulgemine on nüüd lihtsam, olgugi, et see on ka täna mehaaniline. Poole väljakülvi sulgemist saab aktiveerida masina küljelt. Samuti on võimalik valida, milline väljakülvi pool suletakse, mistõttu pole vaja planeerida eraldi sõiduringe.

Ebaühtlastel põldudel annab see head võimalused kokkuhoiuks. Põllumehed, kes kasutavad regulaarselt poole väljakülvi sulgemist, hoiavad sellega seemne ja väetise kuludelt kokku kuni 5%.
Rapid calibration with iPad

Lihtne kalibreerida

Täitke proovikott, kasutades selleks praktilist kaugjuhtimispulti. Kaaluge proov ning sisestage tulemus E-control seadmesse või Control-Station juhtpulti. Juhtpult omakorda arvutab vastavalt väljamõõdetud seemnete kogusele automaatselt annusti pöörete arvu. Seejärel saab otse terminali sisestada soovitud külvisenormi väärtusega kg/ha.


Rapid with BioDrill

 

Külva vahekultuurid koos põhikultuuriga

Kui Rapidile on lisatud BioDrill peenseemnekülvik, saab põhikultuuriga koos külvata vahekultuure, heinaseemneid ja teisi väikeseseemnelisi kultuure. See on kokkuhoid töökordadelt, ajas ja rahas. Seemned langevad seemendi tagant mulda ning need kaetakse mullaga ratasrulli ja järeläkke abil.

Piltide slaidivaade

Icon image gallery

Videod Rapidist

Rebirth of a Legend! The New Rapid

Animation Rapid drilling technique

ControlFunction for Rapid C/S

Lift stop

LowLift switch

Bout markers

Kontakt

Priidu Adrijan
Müügijuht

Välja-3, Soinaste Küla
Ülenurme Vald
61709 Tartumaa

Tel: +372 736 2032
Mob: +372 5855 7473
Priidu.adrijan@vaderstad.com
Tarmo Jõemägi Tarmo Jõemägi
Juhataja

Välja-3, Soinaste Küla
Ülenurme Vald
61709 Tartumaa

Tel: +372 736 2032
Mob: +372 53 432 772
tarmo.joemagi@vaderstad.com

Säästab aega, raha ja kütust!

Rapid ym15 zones 700px

1.  Tihendamine

Enne külvamist tasandatakse muld traktori ratastega. Rapidi
keskmine rull (Pivot Packer) kindlustab, et tihendatakse ühtlaselt ka traktori rataste vahel olevaid alasid.

Pivot Packer koosneb kahest paarist pöörlevatest ratastest, mida tõmmatakse edasi traktori madalama teljeühenduse abil. Pivot Packer`il on kaks põhilist ülesannet:

  • Tihendab pinnase traktorirataste vahelisel alal nii, et kogu traktori töölaiuse ulatuses on tulemuseks ühtlaselt tihendatud põllupind.
  • Pöörderaadius põllupeenardel väheneb märgatavalt.

2. Kultiveerimine

Olenevalt eesriistadest saab Rapid`iga teostada otsekülvi või külvata peale kultiveeritimist/kündmist. Rapidit saab varustada erinevate eesriistadega:

  • CrossBoard Heavy - suurepärane lahendus küntud ja kultiveeritud põllule madala veojõutarbe tingimustes.
  • CrossBoard Heavy System Agrilla - piid lõhuvad tõhusalt lahti suurel hulgal mulda, mille CrossBoard enne seemendeid murendab ja tasandab. System Agrilla katkestab tõhusalt kapillaarvee tõusu mullapinnale, tasandab põllupinna peale kündi ning liigutab toitaineterikka mullakihi külvikihti.
  • System Disc Aggressive - meie kõige mitmekülgsem eestööriist minimeeritud mullaharimisse. Kettad töötlevad põllupinda intensiivselt. Igal kettal on eraldi kummist amortisaator. Ketaste suuruse ja koonilise kuju koosmõju tulemuseks on peene struktuuriga muld, ideaalne külvipinnaks.
  • System Disc CrossBoard (Light or Heavy). See populaarne eesriist töötab enamikes tingimustes alates künnist kuni minimeeritud mullaharimiseni. Sobib ka otsekülvisüsteemi,
  • CrossBoard Heavy System Disc Aggressive. CrossBoard Heavy eestööriist koos System Disc`iga võimaldab tasandada paindlikult ning saab hakkama ka mõningase taimeprügiga.

3. Külvamine

Rapid`il on eriline võime hoida kindlat külvisügavust ka väga rasketes tingimustes. Iga tihendusrull kontrollib kahe seemendi külvisügavust unikaalse mehaanilise ühenduse kaudu. Seemenditel on kummist amortisaatorid, mis kindlustavad masina stabiilse töö isegi suurtel kiirustel. Rapid`il on kuni 150 kg-ne seemendisurve (tühi seemnepunker), mis võimaldab seemnete jaotamist kõige raskemates tingimustes.

250 mm reavahega väetisekülvi kettad asetavad väetise peale igat teist seemnekülvirida eelseadistatud sügavuselt mulda. Parima idanemise saavutamiseks on soovitatav teha väetisekülv 2-3 cm seemnekülvist sügavamalt.

125 mm-se jäljevahega seemendiketas lõikab kultiveeritud mullapinda väikese prao ja asetab seemne niiskesse mulda. Seejäel kaetakse seeme mullaga, millel tänu ketaste sakilistele servadele on peene struktuur. See on ka üks põhjus, miks Rapidiga külvamisel on idanemine korralik ja ühtlane.

Rapid kasutab iga seemneketast võimalikult kitsa külvirea saavutamiseks. Ketta taga, kaitstud kohas, asetab seemendi juhttoru seemne mulda. Kettad on valmistatud Rootsi terasest, mis on karastatud kõvaduseni HRC55 - Väderstad V-55-ks. Nii on saadud tugevad kettad, millel on pikk kasutusiga.


4. Tihendamine

Iga rull tihendab kahe seemnekülvirea ja 1 väetisekülvirea. Tihendamine tagab korraliku kontakti mulla ja seemnete vahel ning kindustab sellega idanevatele seemnetele hea veega varustatuse.

Tihendusrullid on asetatud offsett positsiooni. See tähendab, et rattad rullis on nihutatud 190 mm üksteise suhtes eraldi teljele. See loob nihkrataste vahele kanali, millest  mulla ja taimejääkide mass läbi liigub ning siis külviku taha maha kukub. See vähendab mulla kuhjumist rattasrulli ette, mis kergete muldade puhul on oluliseks eeliseks. OffSet võimaldab külvata palju raskemates tingimustes ja vähendab veojõu tarvet.


5. Kobestamine

Järeläke loob kobeda, liigset aurustumist takistava pinna, millele ei teki peale tugevaid vihmasadusid koorikut. Töönurka ja survet mullapinnale saab reguleerida. See võimalus laseb saada tulemuseks korralikult tasase pinna, samal ajal saab erinevates pinnakihtides olevaid koristusjääke töödelda.

Järeläke liigub külviridade vahel, seega pole ohtu kahjustada külvatud seemneid.

Standardvarustus

Rubber suspension Kummist amortisaator
Discs Teravad, sälkservalised kettad
Koncept Unikaalne sügavuskontroll
Rapid 2015 sowing field Mahukas külvisepunker koos roll-top`ga
Rapid ym15 metering Annustussüsteem
Half-machine shutoff Poole väljakülvi seiskamine
Rapid Rööbaskülvi muhvid
Offset wheel Offset-rattad tihendamiseks
Scraper Rapid Kaabitsad
Following harrow Järeläke

Eestööriistad

Crossboard Light Agrilla Agrilla
Crossboard Heavy System Disc (RD) Crossboard Heavy System Disc
Crossboard Light System Disc (RD) Crossboard Light System Disc
CrossBoard Heavy (RD) Crossboard Heavy
Front tool System Disc Aggressive System Disc
Front tool System Disc Aggressive Crossboard Heavy CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

Lisavarustus

Towing eyes Paindlik haakeseadeldis
Fertiliser placement Rapid Kombikülv
Rapid with biodrill ym15 164px Peenseemnekast
Wheel packer Pivot Ratasrull
Extra Pivot packer Ratasrulli lisarattad
E-Keeper rapid ym 15 Juhtpult
AutoCheck Mälusilinder
AutoPilot AutoCheck Autopiloot
Külvisenormi määra muutmine
Pre-emergence markers Tärkamiseelsed reamarkeerid
Disc markers Ketasmarkerid
Reinforced tyre RDAS Tugevdatud rehvid

Rapid

 300S

 300C

 400S

 400C

Seemne jaotusseadis
Hüdrauliline Hüdrauliline Hüdrauliline Hüdrauliline
Töölaius (m) 3,0 3,0 4,0 4,0
Transpordilaius (m) 3,0 3,0 4,05 4,05
Transpordikõrgus (m) 2,7 2,7 3,2 3,2
Transpordipikkus (m) 7,8 8,3 7,8 8,3
Tühikaal (kg) 2400 2900 3400 3800
Külvisepunkri maht (l) 3000 3150 4100 4350
Seemendite arv
24 24 32 32
Seemneridade vahekaugus (mm) 125 125 125 125
Väeturite arv
- 12 - 16
Väeturite vahekaugus (mm) - 250 - 250
Surve seemendile min/maks. (kg) 70/210 85/245 75/215 90/230
SDA eesriista ketta läbimõõt (mm) 450 450 450 450
Seemendiketta läbimõõt (mm) 410 410 410 410
Pidurid P P - -
Soovitatav töökiirus (km/h) 10-14 10-14 10-14 10-14
Ratasrulli rehvi mõõdud
190/95x15 190/95x15 190/95x15 190/95x15
Hüdraulikanõue 2-4 DA + 1 FR 2-4 DA + 1 FR 2-4 DA + 1 FR 2-4 DA + 1 FR
Veojõutarve alates (hj) 90 100 120 130

 

SDA = System Disc Aggressive
P = Pneumaatiline
DA = Kahesuunaline vool
FR = Vaba tagasivool

 

Väderstad teeb kõik endast oleneva, et anda oma tootede kohta võimalikult täpset informatsiooni. Siiski, kuna me pühendume toodete pidevale uuendamisele, et pakkuda teile parimaid võimalikke lahendusi, ei pruugi käesoleval lehel esitatud info vastava masina kõige viimase mudeli andmetele täiel määral vastata. Iga mudeli täpne tehniline spetsifikastioon kinnitatakse teile masina tellimise hetkel.