Spirit 400C StripDrill
StripDrill
StripDrill

Spirit C StripDrill

Strip-tillage løsning for raps og korn

Spirit C StripDrill er en enestående, kompakt og integreret strip-till løsning til såning af korn, raps og grøntsager ved hastigheder op til 15 km/t. Väderstad har sat nye standarder indenfor strip-till konceptet ved at integrere grubbetænder med dobbelt placering af gødning i den eksisterende Spirit såmaskine.

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

Spirit C StripDrill

 

Maksimal alsidighed

Tænderne løsner jorden ned til en dybde på 30 cm og placerer samtidig gødning i 2 forskellige dybder, hvorefter frøet placeres. Systemet kan bruges ligeså fleksibelt som på den konventionelle Spirit, og er lige anvendeligt til minimal jordbearbejdning som til traditionel bearbejdning. Ved traditionel strip-till, som er designet til rækkeafgrøder, placeres frøene i 5-10 cm brede forarbejdede furer, med en rækkeafstand på 45-90 cm. I modsætning hertil, er Spirit C StripDrill designet til at placere frøene ved smallere rækkeafstand. Tænderne løsner jorden enten mellem rækkerne (16,7 cm rækkeafstand) eller direkte i rækkerne (33,4 cm rækkeafstand).

Ved at benytte strip-till systemet, er der ingen traktorhjul, der skaber jordpakning mellem tænderne og såskærerne, og dermed får hver enkelt plante præcist samme vækstforhold, hvilket sikrer ensartet fremspiring. Denne løsning anvendes også af Spirit C StripDrill med en rækkeafstand på 33,4 cm, hvor afgrøden placeres i furerne, der er løsnet af tænderne. Når man sår med 16,7 cm i rækkeafstand, skal jorden kultiveres for at modvirke kapillaritet, samt skabe et fint såbed, da frøene i dette tilfælde placeres ved siden af den løsnede fure. 

Strip Tillage   StripDrill
Strip Tillage   StripDrill

 


 

Emergence StripDrill   Emergence StripDrill

 

Spirit C StripDrill til raps og korn

Når der sås raps skal tænderne til løsning af jorden have en afstand på 33,4 cm. Dette opnås ved at lukke for hvert andet sårør. Rapsfrøene placeres direkte over den løsnede fure. Den løsnede jord i furen giver optimale betingelser for hurtig udvikling af rapsens pælerod. Rapsens siderødder udvikler sig bedst i lidt mere kompakt jord. Disse forhold findes i den revnefyldte jord ved siden af furen, hvor rødderne hurtigt kan trænge ned i den omkringliggende jord. Dette giver rødderne optimal adgang til næringsmidler og optimal udnyttelse af potentialet.

Kornafgrøder stiller andre krav til såsædsplacering og rækkeafstand end raps og kræver også en velpakket jord til den tidlige udvikling. For at imødekomme disse behov, sås kornafgrøder med Spirit C StripDrill med en rækkeafstand på 16.7 cm og på hver side af furen.  

 

Row spacing StripDrill

A) 16,7 cm rækkeafstand til korn  
B)
33,4 cm rækkeafstand til raps

 


 

Ubegrænset rodudvikling

Ved at kombinere løsning og såning minimerer Spirit C StripDrill den negative virkning af jordpakning på planterødderne. Maksimal udnyttelse af potentialet afgøres af faktorer som næringsmidlernes tilgængelighed, der øges gennem iltning af de dybere lag for hurtigere mineralisering, hvorved der frigives ekstra næringsmidler til planterne.
 

Good root development   Poor root development
Spirit C StripDrill sikrer alle planter ens forhold   Såning uden løsning af jorden i samme træk, giver planterne i sporerne dårligere forhold end de øvrige planter 

 


 

Water management

 

Smart vandforvaltning

Med fremtidige klimaforandringer, forventes antallet af ekstreme vejrepisoder at stige. Eksempelvis, forventes det at foråret bliver tørrere i nord Europa og at vinter nedbør vil stige. Dette var udgangspunktet for udviklingen af konceptet bag Spirit C StripDrill. I våde efterår, vil de dybe furer lavet af Spirit C StripDrill tænderne hjælpe med at lede vandet væk fra overfladen. Hvorimod furerne i tørre perioder, kan hjælpe med at holde på vandet, samtidigt med at furerne hjælper rødderne mod dybde og næring.

 


 

Spirit C StripDrill   ST StripDrill diffusion, capillarity

 

Gødning i to dybder for højere udbytte

Tænderne er kun 25 mm brede, hvilket sikrer at jorden ikke mixes eller knolde opstår, samtidigt med at det reducerer trækkraftbehovet. Deres flade, smalle front sikrer at furesiderne ikke komprimeres, men har revner i stedet for, hvilket sikrer god luft og dermed god rodudvikling. Den smalle skæreflade på tænderne, kombineret med deres lige form, skaber fin jord, som er perfekt for planternes udvikling. Tændernes front er lavet af hærdet metal, hvilket sikrer at den flade form opretholdes under hele tandens levetid.  
Øverlig gødning i en dybde på 5-10 cm kan nemt tilgås af planternes rødder, og undersøgelser viser at dette resulterer i større udbytte. Ud over større udbytte, forøges den samlede mængde af kvælstof og fosfor også i jorden.    
Gødningen, som bliver lagt i 15-30 cm dybde, stimulerer røddernes udvikling og forsyner planterne med næring under hele udviklingsforløbet. Dette gælder også i tørre perioder, da fugten fastholdes i jordens dybbere lag.

 

StripDrill tine size

StripDrill - tynde, ikke mixende tænder                                               Bredere tænder, anden form - flere knolde

 


 

StripDrill fertilizer coulter   StripDrill adjustable fertilizer depth    S StripDrill fertilizer coulter stone relaease 

 

Effektive dobbelte fjedre

Tænderne på Spirit C StripDrill er dobbelt beskyttet. En hydraulisk cylinder med høj udløsningskraft sikrer at tænderne fastholder den præcise arbejdsdybde, samt at de hurtigt vipper tilbage når de rammer en forhindring på marken. Derudover er tænderne monteret på rammen med TriForce gummi støddæmpere. Denne kombination øger levetiden på både ramme og tænder. 

 


 

OffSet wheels in hydraulic cradle   OffSet wheels in hydraulic cradle

 

Præcis efterpakning

De nye centraltmonterede OffSet bærehjul har traktormønstrede radialdæk i dimensionerne 400/55/15,5. Dette sikrer en fantastisk efterpakning og udjævning af jorden, samt en stabil kørsel i marken, selv i høj fart. Hvert hjul er monteret individuelt, hvilket gør det nemmere at skifte, ved eventuel punktering. 

OffSet positionen på dækkene reducerer trækkraftbehovet, sikrer et godt flow af jord og afgrøderester, samt nedsætter risikoen for jordtræk. 

Det nye mønsterdesign i dækkene sikrer også en bedre selvrensende effekt. Under svære forhold, giver dette dækkene mere trækkraft og sikrer dermed et bedre samlet resultat. Bortset fra støttehjulet, kan lufttrykket i dækkene reduceres en smule i forhold til de gamle dæk. Dette betyder at dækkene har endnu bedre selvrensende egenskaber. 

Hydraulisk midterhjul for optimalt resultat

Hydraulik gør det muligt at justere belastningen på midterhjulet. Muligheden for at justere indstillingen på Spirit giver en nem justering af pakningen mellem traktorhjulene tilpasset de forskellige forhold. Dette sikrer et optimalt resultat i alle jordforhold.
De hydrauliske midterhjul er automatisk løftet når såmaskinen er i transportposition, og derved øges sikkerheden under transport mellem markerne. 

 

ST Hydraulic frame for middle OffSet wheels

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 

Højkvalitets udmadningssystem

Fenix udmadningssystem er fuldstændig sikret mod rust og veldesignet for både udmadning af frø samt gødning. Motoren har en god størrelse, og giver mulighed for store såmængder ved høj hastighed. Den fleksible Fenix gummi sårulle, har den fordel, at den er skånsom mod frøene, så såraten kan nedsættes, da stort set ingen frø beskadiges. Den forhindrer også nedbrydning, da motoren er sikret mod total motorstop. En flap, som lukker af for forsyningen af frø eller gødning til udmadningssystemet, gør det let at arbejde, selv når såkassen er fuld.  

 

 

 


 

Elektronisk overvågningssystem kontrollerer gennemstrømningen af frø

Halv maskinaflukning fra kabinen er standard på alle modeller over 4 m i arbejdsbredde. Hver sårække kan kontrolleres individuelt med det elektroniske frøovervågningssystem, som sender en øjeblikkelig alarm hvis sågennemstrømningen afviger. Dermed er der ingen risiko for at så med blokerede såskær. Med halv maskinaflukning fra kabinen, som standard på alle modeller, kan frø spares i kileformede områder, og unødvendig dobbeltsåning kan minimeres. 

 

 

 


 

Reagerende såskær

Det hydraulisk justerbare såskærstryk betyder, at dybden nemt kan justeres i forhold til en række betingelser, fra lavt tryk på lettere jorde til højt tryk på tungere jorde. Gennem formen, den trekantede stødabsorberende gummi, TriForce, sikres en kontinuerlig nedadgående kraft, selv ved høj hastighed. Dette hjælper til at forbedre placeringen af frøene radikalt, også i varieret og ujævn jord. 
Den store diameter på sådisken giver en stabil passage og det sikrer, sammen med det hårde materiale, en lang levetid. Diskene holdes på plads med en enkelt bolt, hvilket sparer tid når de skal skiftes. Det brede, umønstrede dæk på trykhjulet betyder at man sikrer samme flade form mod såbedet, uanset tryk. Dette sikrer, at såskærerne holder den rette dybde, og at sårillen forsigtigt lukkes, selv i meget let jord. Dækkene er hele tiden i bevægelse, hvilket holder dem frie for jord. Desuden er dækkene slangeløse, og sikret mod punktering. Egerne forhindrer jord i at sætte sig fast mellem fælg og skraber.

 

   

 


 

 

Centralt monteret efterharve øger fleksibiliteten

Den nye Spirit model er bygget med en centraltplaceret efterharve, som arbejder med jorden under sin egen vægt. Denne konstruktion øger mobiliteten og gør arbejdsvinkel nem at justere. Efterharven er fjederophængt, hvilket er en fordel ved øverlig bearbejdning, da arbejdstrykket kan justeres i forhold til de aktuelle forhold.

 


 

Spirit C StripDrill tilgængelig i to modeller

400C StripDrill
Såmaskinen har hydraulisk styret såskærtryk, hvilket kan variere mellem 40-80 kg per såskær. Den store 3900-liter frøsåkasse kan tilpasses til at indeholde enten 45% eller 65% frø. Transportbredden er kun 3 meter.

600C StripDrill
Spirit 600C er udstyret med load-sensing (LS) hydraulik som giver justerbart såskærstryk. Dette sikrer at såskærstrykket fastholdes konstant, også i varieret og ujævn jord. Derudover, reducerer LS systemet trækkraftbehovet og olietemperaturen, hvilket fører til lavere brændstofforbrug. Frøsåkassen er på 5000 liter og kan justeres til at indeholde enten 50/50 eller 60/40 gødning og frø. En vedligeholdelsesfri snegl doserer gødningen. Halv maskinaflukning styres fra kabinen. Blæseren er placeret højt og på fronten af frøsåkassen, hvilket reducerer støvindtaget, samtidigt med at luftstrømningen kan justeres med AirBalance. Transportbredden er kun 3 meter.

 

Spirit 400C StripDrill    Spirit 600C StripDrill ploughless 

Foto galleri:

Direkte såning

 

Minimum bearbejdning

Icon image gallery

 

  Icon image gallery

 

Pløjefri bearbejdning

   
Icon image gallery

 

   

Spirit C StripDrill movies:

Product film Spirit C StripDrill

Spirit 600C with StripDrill

Metering system

Spirit med frontredskabet StripDrill er en meget alsidig maskine.

Direkte såning

Under optimale forhold med god afgrøderotation og en begrænset mængde ukrudt, kan Spirit C StripDrill bruges til direkte såning. Denne metode er optimal i jorde med lavt lerindhold, hvor tænderne kan skabe et fint muldlag. Det er vigtigt at efterlade så lidt halm som muligt på overfladen for at undgå problemer med snegle og gnavere.

Working depth direct drilling StripDrill

Minimal jordbearbejdning

I de fleste tilfælde er minimal jordbearbejdning den bedste løsning. Stubbearbejdning udføres direkte efter høst, f. eks. med Carrier monteret med enten Crosscutter eller en halmharve. Stubbearbejdning giver en fin jord til et falsk såbed og starter nedbrydningen af halmrester. Derefter kan der udføres en ekstra, dybere gennemkørsel med Carrier eller Swift. I dette tilfælde afhænger arbejdsdybden af forskellige faktorer, f.eks halmmængde, jordtype og intervallet mellem høst og såning.

Working depth minimal tillage StripDrill

Pløjning

Spirit C StripDrill fungerer utrolig godt i konventionelle dyrkningssystemer med pløjning. I lettere jorde kan Spirit C StripDrill bruges direkte efter pløjning, hvor der i andre tilfælde er behov for tilberedning af såbed. Spirit C StripDrill gennemskærer ethvert halmlag og efterlader en overflade, som er fri for halm og jævn og ensartet for planternes rødder. Dertil kommer udluftning af de dybere lag, som øger mængden af mineralske stoffer, hvilket har en gavnlig virkning på afgrøden.

Working depth ploughed SripDrill

Nutrient placement StripDrill

Øverlig placering af gødningen for tidlig udvikling.

Gødning, som er kombisået til en dybde på 5-10 cm, er let tilgængelig for planternes rødder, hvilket i henhold til forskellige marktest giver et højere udbytte. Udover højere udbytte, øger den øverlige gødning også total optagelse af kvælstof. Afprøvninger i Frankrig (Arvalis, Soufflet, EMC2) viser, at en lille mængde præcisionsudlagt gødning leverer samme udbytte som større mængder bredspredt gødning. Raps er en af de afgrøder, som har størst udbytte af kombigødning, eftersom der bruges en stor mængde kvælstof til nedbrydning af halm fra den foregående afgrøde. Placering af gødning i en halmfri fure giver planter, som har konstant adgang til kvælstof.

Dybere placering af gødning for ekstra afgrødesikkerhed

Gødning udlagt i 15-30 cm dybde stimulerer rodudviklingen og forsyner planten med kvælstof gennem hele vækstsæsonen. Dette gælder også i tørre perioder, eftersom fugtigheden bevares i de dybere lag. I jorde med pløjefri eller minimal bearbejdning er næringsmidlerne ofte koncentreret  i øverste jordlag. Dette kan forhindre planteudviklingen under tørre forhold, eftersom der ikke er adgang til næringsmidlerne. Dybt placeret gødning øger dens effektivitet og dermed udbytte og indtjening.

Drainage effect StripDrillSmart brug af vand

I forbindelse med klimaændringer forventes de ekstreme vejrsituationer at ændres. Under regnfyldte efterår er de dybe furer, som laves af Spirit C StripDrill , med til at dræne overskydende vand væk. I tørre forårsperioder kan vand imidlertid blive en begrænsende faktor under den vigitgste fase i plantens udvikling. Dette var baggrunden for udviklingen af  StripDrill konceptet.

Stubbearbejdning afbryder kapilærerne.
Spirit C StripDrill konceptet begynder med stubbearbejdning, som skaber et fint jordlag til falsk såbed og nedbryder halmen. Den afbryder også den kapilære funktion i jorden og forhindrer fordampning fra dybere jordlag.

Al vandet udnyttes af planterne
De smalle 25 mm Spirit C StripDrill tænder løsner jorden i rækkerne, hvorimod jorden mellem rækkerne ikke forstyrres. Tænderne fører fugtig jord op til overfladen, hvor såsæden placeres, hvilket især er en nyttig funktion for rapsudvikling. Når furerene tørrer ud, løber frit vand i den omgivende jord mod furen og giver dermed planterødderne ekstra fugtighed. Dette er med til at øge rodudviklingen i og omkring furen. StripDrill konceptet bygger på gennemtænkt, mindre vejrfølsom anvendelse af de naturlige ressourcer, hvilket sikrer hurtigere og mere ensartet planteudvikling.

StripDrill øger dræningseffekten
De dybe furer afdræner overfladevand og beskytter jorden mod skorpedannelse og erosion. Marker, sået med Spirit C StripDrill har en mere tør overflade efter regn, hvilket gør det muligt at køre i marken hurtigere efter regn. Samtidig reduceres fordampningen, så jorden opvarmes hurtigere og dermed fremmer plantevæksten.

Standard

Small tine with changeable point Smal tand med udskiftelig spids
Effective double suspension Effektiv dobbelt beskyttelse
Adjustable fertiliser coulter Justerbart gødningsskær
Depth setting from the cab Dybdestyring fra førerhuset
Fast changeover from rapeseed to cereals settings Hurtigt skift fra raps til korn

Tilbehør

Keep a clean seedbed Hold såbedet rent

Spirit

400C StripDrill

600C StripDrill

Udsåning Elektrisk Elektrisk
Arbejdsbredde (m)  4,0 6,0
Transportbredde (m) 3,0 3,0
Transporthøjde (m) 2,65 3,56
Transportlængde (m) 8,2 8,4
Basis vægt (kg) 4900 6700
Tankkapacitet (l) 3900 5000
Antal såskær 12/24 18/36
Rækkeafstand såskær (mm) 167 167
Antal gødningskær  12 18
Rækkeafstand gødningskær (mm) 330 330
Såskærstryk max (kg) 80 80
Sådisk diameter (mm) 380 380
Bremser H/P H/P
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 8-12 8-12
Hjuldimensioner (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5
Krav til hydraulik 4 DA + FR Load sensing
Trækkraftbehov fra (hk) 200 300
Oliekapacitet til hydraulisk blæser (l/min) 40 50

 

H = Hydraulik
P = Pneumatik
DA = Double acting
FR = Free return

 

Väderstad har gjort alle forsøg på præcist at skildre vores produktspecifikationer. Men på grund af vores løbende fornyelse af vores teknologier for at give vores kunder de bedst mulige produkter, kan nogle produkter ikke fremstilles som vist på denne hjemmeside. Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling