Image Spirit
Spirit 600S
Spirit 800C with BioDrill 360

Spirit

Kombinerer jordbearbejdning med imponerende såning ved høje hastigheder

Ved at være innovativ og robust, er Spirit såmaskinen, som skaber nye muligheder inden for afgrødeproduktion. Den evner konsekvent at imponere med høj præcision i frøplacering, selv under høj hastighed. Det brede udvalg af tilbehør gør, at maskinen kan tilpasses til forskellige typer jord, samt forskellige bearbejdningsbehov. Den store såkasse giver maskinen høj kapacitet. De store, brede bærehjul i OffSet position efterpakker effektivt og reducerer trækkraftbehovet.

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

 

Fungerer i både stub og pløjet jord

Spirit kan tilpasses forskellige forhold, med tre forskellige forredskaber, som alle nemt kontrolleres fra kabinen. Til landbrug, som hovedsageligt pløjer deres jord, anbefales CrossBoard. CrossBoard Heavy knuser knolde og jævner furer yderst effektivt, mens den stadig holder et lavt trækkraftsbehov.
Til de landbrug hvor jordbearbejdningen udføres med kultivator eller diske, er System Disc Aggressive det absolut bedste valg. De store 450 mm diske er individuelt monteret, hvilket sikrer høj præcision med minimal dannelse af knolde. Den koniske form på diskene giver samme angrebsvinkel, uanset slitage og arbejdsdybde. Deres X-formation sikrer at maskinen kører lige bag traktoren.

Ved landbrug, der varierer bearbejdningsdybden i forhold til den foregående afgrøde og jordtype, og derfor enten pløjer eller anvender reduceret jordbearbejdning efter behov, er System Disc Aggressive med en CrossBoard den bedste løsning. CrossBoard er monteret foran diskene, hvilket gør den nem at se fra kabinen.

 

   
 CrossBoard Heavy   System Disc Aggressive   System Disc Aggressive CrossBoard Heavy

 


OffSet wheels in hydraulic cradle   OffSet wheels in hydraulic cradle

 

Præcis efterpakning

De nye centraltmonterede OffSet bærehjul har traktormønstrede radialdæk i dimensionerne 400/55/15,5. Dette sikrer en fantastisk efterpakning og udjævning af jorden, samt en stabil kørsel i marken, selv i høj fart. Hvert hjul er monteret individuelt, hvilket gør det nemmere at skifte, ved eventuel punktering. 

OffSet positionen på dækkene reducerer trækkraftbehovet og sikrer et godt flow af jord og afgrøderester.

Det nye mønsterdesign i dækkene sikrer også en bedre selvrensende effekt. Under svære forhold, giver dette dækkene mere trækkraft og sikrer dermed at bedre samlet resultat. Bortset fra støttehjulet, kan lufttrykket i dækkene reduceres en smule i forhold til de gamle dæk. Dette betyder at dækkene har endnu bedre selvrensende egenskaber. 

Hydraulisk midterhjul for optimalt resultat

Hydraulik gør det muligt at justere belastningen på midterhjulet. Muligheden for at justere indstillingen på Spirit giver en nem justering af pakningen mellem traktorhjulene tilpasset de forskellige forhold. Dette sikrer et optimalt resultat i alle jordtyper.
De hydrauliske midterhjul er automatisk løftet når såmaskinen er i transportposition, og derved øges sikkerheden under transport mellem markerne. 

 

ST Hydraulic frame for middle OffSet wheels


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 

Højkvalitets udmadning

Fenix udmadningssystemet er fuldstændig sikret mod rust og veldesignet for både udmadning af frø samt gødning. Motoren har en god størrelse, og giver mulighed for store såmængder ved høj hastighed. Den fleksible Fenix gummi sårulle, har den fordel, at den er skånsom mod frøene, så såraten kan nedsættes, da stort set ingen frø beskadiges. Den forhindrer også nedbrydning, da motoren er sikret mod total motorstop. En flap, som lukker af for forsyningen af frø eller gødning til udmadningssystemet, gør det let at arbejde, selv når såkassen er fuld.  

 

 

 


 

Elektronisk overvågningssystem kontrollerer gennemstrømningen af frø

Hver sårække kan kontrolleres individuelt med det elektroniske frøovervågningssystem, som sender en øjeblikkelig alarm hvis sågennemstrømningen afviger. Dermed er der ingen risiko for at så med blokerede såskær. Med halv maskinaflukning fra kabinen, som standard på alle modeller, kan frø spares i kileformede områder, og unødvendig dobbeltsåning kan minimeres. 

 

 


 

Reagerende såskær

Det hydraulisk justerbare såskærstryk betyder, at placeringsdybden nemt kan justeres i forhold til en række betingelser, fra lavt tryk på lettere jorde til højt tryk på tungere jorde. Gennem formen, den trekantede stødabsorberende gummi, TriForce, sikres en kontinuerlig nedadgående kraft, selv ved høj hastighed. Dette hjælper til at forbedre placeringen af frøene radikalt, også i varieret og ujævn jord. 
Den store diameter på sådisken giver en stabil passage og det sikrer, sammen med det hårde materiale, en lang levetid. Diskene holdes på plads med en enkelt bolt, hvilket sparer tid når de skal skiftes. Det brede, umønstrede dæk på trykhjulet betyder, at man sikrer samme flade form mod såbedet, uanset tryk. Dette sikrer at såskærerne holder den rette dybde, og at sårillen forsigtigt lukkes, selv i meget let jord. Dækkene er hele tiden i bevægelse, hvilket holder dem frie for jord. Desuden er dækkene slangeløse, og sikret mod punktering. Egerne forhindrer jord i at sætte sig fast mellem fælg og skraber.

 


 

Blød og stabil kørsel

Alle dele, som har kontakt med jorden er bevægelige, hvilket sikrer, at rammen forbliver stabil. 

Alle bevægelige dele på Spirit er unikke Väderstad løsninger, som sikrer en lang levetid med ensartet præcision gennem hele levetiden.

 

   

 

 

Spirit 400S

Spirit er tilgængelig i fire forskellige størrelser, med tre forskellige forredskabsløsninger. Dermed kan Spirit tilpasses en hver form for afgrødesystem og den krævede arbejdskapacitet. Alle modeller er udstyret med hydraulisk justerbare såskær, hvilket sparer tid i variende forhold.  

Spirit 600-900S

Spirit 600-900S

Spirit 600–900S fordeler frøene via to fordelingshoveder, dette øger maskinens kapacitet med 50% sammenlignet med et enkelt fordelingshoved. For at sikre en ensartet sådybde i kuperet terræn og forskellige jordtyper, er Spirit 600-900S udstyret med aktivt såskærtryk og vingetryk. Sensorer i det hydrauliske system muliggør at maskinen øjeblikkeligt kan opdage, om den kører på en stigning eller i en dukkert. Specieltudviklede ventiler kompenserer med enten en stigning eller et fald i trykket. Dette sikrer, at skrætrykket altid er den forudindstillede værdi, uanset dens arbejdsvinkel i forhold til resten af redskabet.

De store OffSet-monterede pakkehjul foran skærene sikrer en god pakning og minimal dozing, hvilket er særligt vigtigt i let jord. Dette resulterer i en uovertruffen frøplacering og perfekt fremvækst af afgrøden.

E-Control - Spirit 600-900S   Spirit 600-900S   Spirit 600-900S

Højt placeret ventilator reducerer støvindtaget
Ventilatoren er integreret i såkassen, hvilket resulterer i minimalt støvindtag og lavt støjniveau. Såkassen har høj kapacitet, gode faldvinkler og en stor åbning for nem påfyldning. Hvis der er frø i overskud, kan disse let fjernes ved tømningshaner. 

Brugervenlig E-Control
De nye Spirit 600–900S styres via trådløs kommunikation. Brugervenlighed, omkostningseffektivitet og en let softwareopdatering er blot nogle af fordelene ved Väderstad E-Control iPad løsningen.

 

 Kombinering sikrer succes

Ved at tilføje gødning under såning, sikres en hurtig og pålidelig spiring. Da gødningen anbringes i fugtig jord, er afhængigheden af regn ikke stor, samtidigt med at næringsstofferne optages mere effektivt og udbyttet forøges. Spirit er tilgængelig i kombinerede versioner 400C og 600C, med to metoder til tilførsel af gødning, FIX og Nordic.


FIX
Med FIX metoden, har Väderstad lavet en såmaskine som også indarbejder gødning i rækkerne, uden at øge trækkraftsbehovet. Gødningen placeres i omkring 5 cm brede striber af gødningsskær monteret med en rækkeaftstand på 12,5 cm på System Disc, mens frøene placeres bagefter i adskilte rækker. 

 

 
FIX   Nordic

 


 

 

 

Spirit 600C Nordic, gødningsplacering i tørkeplaget jord

Spirit Nordic har en kombineret række af aggressive gødningsdiske, som skærer gødningen ned under meget højt skærtryk til den ønskede dybde, mellem alternative sårækker uden at forstyrre såbedet. Dette er en fordel i områder med risiko for tørke. Spirit Nordic har også en CrossBoard Heavy forrest, for effektiv jævning. 5000-liter såkasse giver en høj kapacitet.  

 


 

 

Aktivt såskærs- og vingetryk

LS hydraulikken giver Spirit 600C et aktivt såskærstryk. Sensorerne i hydrauliksystemet gør, at maskinen øjeblikkeligt registrerer om den kører i et hul eller over et bump. Specieltdesignede ventiler tilpasser sig, enten ved at øge trykket eller reducere det. Dette gør at såskærstrykket altid stemmer overens med det ønskede, uanset arbejdsvinklen på såskæret i forhold til resten af maskinen. Derfor sikrer det aktive såskærstryk, at arbejdsdybden præciseres yderligere i kuperet terræn.
Anordningen giver også Spirit 600C aktivt vingeskærstryk, hvilket betyder at hver sektion udøver samme tryk på jorden. Dette sikrer at såskærerne fastholder samme sådybde over hele arbejdsbredden på maskinen.

 

LS hydraulik giver fordele

Spirit 600C er udstyret med Load-Sensing (LS) hydrualik. Dette giver en række fordele, såsom færre forbindelser, mere kontrol fra kabinen og lettere vending på forageren. LS systemet nedsætter også trækkraftsbehovet og olietemperaturen, og dermed brændstofforbruget.

 


 

 

Højt placeret turbineblæser

Spirit 600C har en nyudviklet ekstra kraftfuld, støjsvag blæser.  Den er placeret højt og integreret i den forreste del af såkassen. Denne høje placering minimerer støvindtaget, hvilket forbedrer præcisionen og blæserens levetid. Alle luftgennemstrømninger er justerbare med AirBalance, for at optimere luftfordelingen i forhold til den enkelte afgrøde og gødningstype.

 


 

 

Centralt monteret efterharve øger fleksibiliteten

Den nye Spirit model er bygget med en centraltplaceret efterharve, som arbejder med jorden under sin egen vægt. Denne konstruktion øger mobiliteten og gør arbejdsvinkelen nem at justere. Efterharven er fjederophængt, hvilket er en fordel ved øverlig bearbejdning, da arbejdstrykket kan justeres i forhold til de aktuelle forhold.

 


 

 

Spar overkørsler med BioDrill

Med BioDrill på Spirit, kan man spare overkørsler, da et udlæg eller efterafgrøde kan udsås samtidigt med en kornsort. BioDrill BDA 360 er en pneumatisk såkasse. Den er elektronisk drevet, hvilket sikrer en meget præcis udsåning af sårater fra 1-30kg/ha. Dyserne fordeler frøene jævnt, hvorefter de dækkes af jorden omkring sådiskene og af trykhjulene.

 Billedgalleri:

Icon image gallery

Spirit movies:

Product movie Spirit combi

Product movie Spirit seed only

Spirit TriForce

Metering system

Sparer tid, sparer brændstof, sparer penge!

1. Jordbearbejdning/jævning

Afhængigt af front redskabet kan Spirit arbejde enten direkte i stub eller på bearbejdet / pløjet jord.
Spirit kan være udstyret med fire forskellige front redskaber:

  • Crossboard Heavy - Den perfekte løsning til pløjet og bearbejde arealer med lavt trækkraftbehov.
  • System Disc Aggressive - Vores mest alsidige front redskab til reduceret bearbejdning. Intensiv jordbearbejdning med individuelle gummi ophæng til hver disk. System Disc Aggressive er samme type som på Carrier og muliggør fuld gennemskæringi én arbejdsgang. Disken størrelse i kombination med den koniske form sikrer små jordpartikler, ideel til et godt såbed. Diskene er placeret i et X-mønster med en unik dobbelt disk i midten på ​​første række til at sikre, at der ikke er tværgående kræfter i maskinen. Diskene er lavet af V55-stål med en diameter på 450 mm for overlegen levetid.
  • System Disc Aggressive Crossboard Light. Crossboard Light foran System Disc jævner marken med god fleksibilitet og kan håndtere større mængder afgrøderester.
  • System Disc Aggressive Crossboard Heavy. Crossboard Heavy foran System Disc jævner marker også under vanskelige forhold. Under visse forhold kan der køres direkte i pløjet jord.

2. Pakning

De store Offset bærehjul hjul har flere funktioner.

  • Den store diameter på 820 mm sikrer en rolig drift også ved høj hastighed.
  • De 400 mm brede hjul jævner marken og giver Spirit en stabil kørsel og muliggør en konstant sådybde på alle jordtyper.
  • Offset montering reducerer trækkraftbehovet med op til 25% takket være forbedret jord-flow og mindre bulldozing foran pakkevalsen.

3. Såning

Spirit har 380 mm storeskiver for at opnå den store nøjagtighed ved høj hastighed. Skærene er monteret Offset i V-diske formation for at  flytte jorden til side og placere frø i bunden af ​​frø furne. Jorden falder tilbage bag diskene og dækker frøene med fin jord. Skærtryk op til 80 kg for at sikre en god gennemtrængning. Den unikke TriForce gummiophæng giver en suveræn evne til at følge terræn. Nøjagtigdybde indstilles let med clips.


4. Genpakning

Den nye store 380x65 mm trykhjul giver en rolig drift også ved høj hastighed. Bløde dæk, fælg med eger og effektive skrabere sikre god funktion også i løs jord eller våde forhold.
Den brede trykrulle styrer sådybden meget præcist også i ujævnt terræn og sikrer en god frø-til-jord kontakt. Dette er nøglen til en stærk spiring.


5. Afslutning

Harven er positioneret til at køre i mellem frø rækkerne, så der er ingen risiko for at forstyrre øverligt såede frø. Efterharven giver en løs overflade der bryder den kapillære virkning for at bevare fugten og forhindrer tilslemning efter kraftig regn.


Spirit 400C

Spirit 400Cer et nyt medlem i Spirit familien tilsåning med samtidig gødnings placering .

Gødning er placeret i "skyggen" bag hver disk på front redskabet. På denne måde bliver gødningen placeret i et 5 cm bredt bånd under hver sårække med en rækkeafstand på 12,5 cm. Vi kalder dette for "FIX metoden".

Arbejdsdybden og gødningens placering kan nemt justeres fra kabinen under kørslen. Den faktisk arbejdsdybde kan ses Kontrol stationen. Jorden bliver pakket af de store offset hjul før såning, der også sikrer en god adskillelse mellem frø og gødning. FIX metoden kræver ingen ekstra Hk, da gødningen er placeret med System Disc Aggressive.

Nem adgang til gødning giver en hurtig start og kraftfulde afgrøder

Ved at placere såsæd og gødning på samme tid spares der tid og penge.
Når gødningen er placeret i fugt, opløses næringsstoffer og er umiddelbart tilgængelig for planten uden behov for regn. Placering af gødning i såbed er derfor en forsikring mod tørke, hvilket gør hvert kg af N og P mere effektiv. Det fører til bedre optagels af næringsstoffer og højere udbytter, der er også andre fordele, herunder effektivitet og miljømæssige fordele gennem reduceret tab af næringsstoffer. Ved at placere gødningen tæt på frøet, har frøene hurtigere adgang til gødning i forhold til ukrudt.

 

Standard

ControlStation ControlStation
Radar
X-shape runs straight X-form løber lige
One disc - one arm En arm - en disk
Conical disc Koniske diske for bedre resultat
V-55 stål
Robust metering system Fenix - Robust udsåningssystem
Fleksible udsåningsruller.
Stor beholder med pressening top
Calibration bag Nem beregning
OffSet wheels OffSet hjul
Dæk fleksibilitet
OffSet Spirit Altid det rette dækmønster
Väderstad cylinder bøsninger
Väderstad bøsninger
TriForce TriForce
Seed discs Spirit Sådiske
Spirit press wheel Trykhjul
Efterharve
Sprøjtespors markering
Sprøjtespors systemet
Elektronisk halv maskinaflukning

Standard Spirit 600C

LS hydraulics LS hydraulik
High capacity fan Blæser med høj kapacitet
AirBalance AirBalance
Stainless steel auger Snegl i rustfrit stål
Aktivt vingepres
Active coulter pressure Aktivt såskærstryk

Frontredskab

System Disc Aggressive
CrossBoard Heavy System Disc Aggressive CrossBoard Heavy System Disc Aggressive
CrossBoard Heavy CrossBoard Heavy

Frontredskab + gødnings version

Front tool StripDrill for Spirit StripDrill
FIX
Nordic

Tilbehør

Towing eyes Fleksibel trækstang
Spirit track eradicator Sporløsnere
Rapid Elektronisk mængderegulering
Markør
Spirit scraper Afskrabere
Bremser
BioDrill on Spirit BioDrill - BDA
Slug pellet spreader plates - Spirit Spredeplade til sneglegift
Spirit filling auger Fyldesnegl
Väderstad overvågningssystem

Spirit

400S

600S

800S

900S

Udsåning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Arbejdsbredde (m) 4,0 6,0 8,0 9,0
Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthøjde (m) 2,65 2,8 3,85 4,0
Transportlængde (m) 8,2 8,2 8,2 8,2
Basisvægt (kg) 4800 5700 6800 7200
Tankkapacitet (l) 3740 3740/3900 * 3900 3900
Antal såskær * 32/24 36/48 48/64 54/72
Rækkeafstand såskær (mm) 167/125 167/125 167/125 167/125
Såskærstryk max (kg) 80 80 80 80
Diameter sådisk (mm) 380 380 380 380
Bremser H/P H/P H/P H/P
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 8-14 8-14 8-14 8-14
Hjuldimensioner (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5
Krav til hydraulik 4 DA +1 FR 4 DA +1 FR 4 DA +1 FR 4 DA + FR
Trækkraftbehov fra (hk) 100 140 180 200
Oliekapacitet til hydraulisk blæser (l/min) 40 40 40 40

 

H = Hydraulic
P = Pneumatic
DA = Double acting
FR = Free return
* = afhænger af rækkeafstand: 167mm / 125mm

 


 

Spirit

400C
FIX

400C
StripDrill

600C
FIX

600C
StripDrill

600C
Nordic 

Udsåning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Arbejdsbredde (m)  4,0 4,0 6,0 6,0 6,0
Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthøjde (m) 2,65 2,65 3,56 3,56 3,56
Transportlængde (m) 8,2 8,2 8,4 8,4 8,4
Basisvægt (kg) 5600 4900 7600 6700 7300
Tankkapacitet (l) 3900 3900 5000 5000 5000
Antal såskær 32 12/24 48 18/36 48
Rækkeafstand såskær(mm) 125 167 125 167 125
Antal gødningskær 32 12 48 18 24
Rækkeafstand gødningskær (mm) 125 330 125 330 250
Såskærstryk max (kg) 80 80 80 80 80
Diameter sådisk (mm) 380 380 380 380 380
Bremser H/P H/P H/P H/P H/P
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 8-14 8-12 8-14 8-12 8-14
Hjuldimensioner (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5
Krav til hydraulik 4 DA +1 FR 4 DA +1 FR Load sensing Load sensing Load sensing
Trækkraftbehov fra (hp) 100 200 200 300 170
Oliekapacitet til hydraulisk blæser (l/min) 40 40 50 50 50

 

H = Hydraulic
P = Pneumatic
DA = Double acting
FR = Free return

 


 

Spirit

800C
FIX

800C
Nordic

900C
FIX

Udsåning Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Arbejdsbredde (m)  8,0 8,0 9,0
Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0
Transporthøjde (m) 3,85 3,85 4,0
Transportlængde (m) 8,4 8,4 8,4
Basisvægt (kg) 10160 9140 10860
Tankkapacitet (l) 5000 5000 5000
Antal såskær 64 64 72
Rækkeafstand såskær (mm) 125 125 125
Antal gødningskær 64 32 72
Rækkeafstand gødningskær (mm) 125 250 125
Såskærstryk max (kg) 80 80 80
Diameter sådisk (mm) 380 380 380
Bremser H/P H/P H/P
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 8-14 8-14 8-14
Hjuldimensioner (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5
Krav til hydraulik Load sensing Load sensing Load sensing
Trækkraftbehov fra (hk) 270 220 290
Oliekapacitet til hydraulisk blæser (l/min) 65 65 65

 

H = Hydraulic
P = Pneumatic

 

Väderstad har gjort alle forsøg på præcist at skildre vores produktspecifikationer. Men på grund af vores løbende fornyelse af vores teknologier for at give vores kunder de bedst mulige produkter, kan nogle produkter ikke fremstilles som vist på denne hjemmeside. Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling