Seed Hawk

Seed Hawk

Direkte såning med overlegen såsæds- og gødningsplacering

Väderstad Seed Hawk repræsenterer den seneste teknologi indenfor direkte såning.  Placeringen af frøene er det afgørende, med den unikke såskærsarm sikres perfekt placering af frø og gødning. Det justerbare tryk under kørsel sikrer samme sådybde, selv under svære forhold. Seed Hawk arbejder med en rækkeafstand på 25 cm og kan så de fleste afgrøder, fra småfrøede afgrøder til korn og majs.

Direkte såning med Seed Hawk giver hurtig, omkostningseffektiv etablering og ensartet fremkomst af afgrøder. 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


Opener Seed Hawk

Unik såskærsarm

Den stærke, individuelt monterede såskærsarm kan vige baglæns med op til 40 cm , hvilket sikrer perfekt profilstyring. Længden på armen og den korte afstand mellem såskærene og trykhjulet sikrer en god placering af frøet. Da sådybden altid er den samme, gives alle frø samme gode betingelser for fremspiring, uanset jordoverfladens tilstand. Dette resulterer i uovertruffen ensartet fremkomst, hvilket er et kendetegn for Seed Hawk maskinens arbejde.  

Emergence OSR   Emergence wheat

 


 

Drilling with Seed Hawk

 

Tænder og spidser sikrer ultimative forhold

Seed Hawk har ekstremt smalle tænder med en flad front, hvilket skaber meget fin jord og genererer revner i furevæggene. Den fine jord sikrer god kontakt mellem frø og jord, og revnerne fungerer som kanaler for plantens rødder, vand og ilt. Ved udsåning i tung jord og under våde forhold, forhindrer den fine jord furerne i at krakelere i tørre perioder. En fordel ved de smalle tænder er også at furerne holdes frie for halm.  

 

Drawing

 


 

Placement fertilizer and seed

 

Korrekt placering af gødning

Gødningen placeres i et fugtigt miljø, hvilket fremskynder nedbrydningsprocessen, så gødningsstofferne hurtigere bliver optagelige for planten. Jordstrømmen fra såskærene dækker gødningen mens frøet placeres ved siden af gødningen. Denne adskillelse er meget vigtig, da den forhindrer gødningen i at afbrænde frøet. Resultatet er meget præcis frøplacering, hvor hvert frø sikres optimale forhold for spiring og fremkomst. 

Gødningskærene er beskyttet med hårdmetal. Dette øger levetiden markant og sikrer at sådybden holdes konstant.

 


Contouring Seed Hawk coulter

Let at justere såskærstrykket 

Trykket på hver såskærsarm justeres hydraulisk fra kabinen. Med et tryk på op til 150 kg kan man så direkte, selv i tør og tung jord. Hver såskærsarm holder et frøsåskær og et gødningsskær. Sådybden kan let justeres ved hjælp af Quick Pin. Dybdeforholdet mellem frø og gødning kan justeres ved, at ændre på dybden af gødningsskæret. Alternativt, kan der udsås frø fra begge såskær, ved at sætte arbejddybden på begge skær til den samme, dette skaber en smal rækkeafstand på 21 cm.

Den kraftige såskærskonstruktion med få bevægelige dele og den fuldstændig vedligeholdelsesfri såskærsarm, sikrer nem vedligeholdelse og mere tid til såning. 

 

Quick pin, adjust seed depth   Furrow X effect Seed Hawk
Quick Pin   Venstre: Frø og gødning                                  Højre: frø og frø 

 


 

Reconsolidation Seed Hawk

 

Efterpakning på hver såskærsarm 

Frø- og gødningsskær er efterfulgt af et trykhjul, som lukker furerne og efterpakker frørækken, hvilket sikrer god kontakt mellem frø og jord. Tab af jordfugtighed minimeres, samtidigt med jorden varmes op - en garanti for hurtig fremspiring under både tørre og kolde forhold. Da trykhjulet er placeret tæt på både frøsåskær og gødningskær, sikres en ensartet efterpakning, selv i én vending.

 


 

Furrow effect

 

Fureeffekt

Takket hver såskærsarm med det individuellet integrerede trykhjul, placeres frø og gødning i en fure med optimal adgang til fugt og næring. De smalle såskær holder furen fri for halm, hvilket reducerer risikoen for sygdom. Samtidigt sikrer stubbene mellem rækkerne samt revnerne ved siden af rækkerne et godt mikroklima, som muliggør at planterne optager fugt og regn på en effektiv måde. 

 


 

Seed Hawk in action

 

Omkostningseffektiv etablering

Den totale etableringstid er markant kortere ved direkte såning, end når jorden først skal pløjes og derefter bearbejdes inden såning. Dette er en vigtig faktor når man beregner brændstofforbrug og arbejdstid.  


 

Seed Hawk product
Sprayer

Combine

 

Færre maskiner og lavere trækkraftbehov 

Direkte såning kræver færre maskiner til håndteringen af den totale etablering. En anden fordel ved Seed Hawk er dens lave trækkraftsbehov, med blot 25 hk pr meter arbejdsbredde. Brændstofforburget taler for sig selv, med 4-6 lliter pr hektar. 

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 

Seed Hawk 30-serie - Højkvalitets udsåningssystem

Fenix II udsåningssystemet er fuldstændigt korrosionssikkert og desigt til både udsåning af frø og gødning. Den fleksible Fenix gummirulle har den fordel, at den er utrolig skånsom mod frøene, dermed kan udsåningsraten reduceres, da næsten ingen frø vil blive beskadiget. Systemet har et højt og et lavt gear at vælge mellem, afhængigt af frøstørrelse. 

 


 

Digitroll Seed Master Integra   Seed monitoring system

 

GPS-kontrolleret udsåning

En GPS enhed sikrer at den rette hastighed sendes til Fenix udsåningssystemet. Hver frørække kan overvåges individuelt med et elektronisk overvågningssystem, som sender direkte alarm hvis en række er defekt, dermed elimineres risikoen for at så med at tilstoppet frøsåskær. Med halv maskinafluk fra kabinen som standard på de større modeller, kan man spare udsæd på kileformede marker, og skadelig dobbeltsåning kan minimeres.  

 


3D hopper Seed Hawk

Frøsåkasse på Seed Hawk 30 serie

Frøsåkassen indeholder 3900 liter og kan opdeles til 1925 liter til frø og 1975 liter til gødning. Adgangen til frøsåkassen er fortrinlig, takket være den store åbning, samtidigt kan toppen åbnes fra jorden, hvilket sparer tid. 

Frøsåkassen er udstyret med lys, så det let kan aflæses hvor meget frø der er tilbage, selv efter mørkets frembrud. 

 


 

Seed Hawk in action

 

Seed Hawk 45 serie - fleksibel i marken

Seed Hawk har en robust ramme med fire akser. Rammen fastholdes højt over jordens overflade, takket være fire støttehjul. Den store frihøjde, samt placeringen af såskærsarmene på de fire aksler, sikrer god gennemstrømning af afgrøderester.  

 Billedgalleri:

Icon image gallery

Seed Hawk movies:

Product family Seed Hawk

Seed Hawk 1830

Minimum tillage with Seed Hawk

Seed Hawk seed and fertilizer

Seed Hawk drilling technique

Seed Hawk depth settings

Seed Hawk coulter arm

Metering system

Opener Seed Hawk

I områder med små mængder nedbør eller i områder med et stadig mere variabelt klima, er direkte såning i stub ofte den bedste løsning, og det, der giver den bedste økonomi.

At efterlade stubben og ved ikke at dyrke jorden hjælper man med at bevare jordens fugtighed, hvilket giver den nye afgrøde en fremragende start.

Seed Hawk konceptet

Seed Hawk arbejder med en fast rammehøjde og følger konturene med såenhederne. Tre-fire rækker af skær giver plads nok til at afgrøde- og halmrester kan passere igennem. Seed Hawk har en fantastisk evne til at følge terrænets konturer, hvilket er vigtigt, især når maskinens bredde er stor. Desuden er bliver jorden kun bearbejdet hvor der sås.

Det patenterede såskær er hemmeligheden bag den overlegne såsæds- og gødningsplacering af Seed Hawk såmaskinen. Et gødningsskær og et frøsåskær monteres på en lang arm der giver rolig og stabil drift.

Seed Hawk knives in action

De ultra-smalle og aggressive gødningsskær skærer en rille, hvor gødningen bliver placeret. Gødningens dybde kan justeres og gødning er normalt placeret ca. 20 mm under frøet. Det smalle frøsåskær placerer frøet 35 mm ved siden af gødningen. Denne adskillelse er vigtigt for, at forhindre gødningen fra at afbrænde frøet. Et trykhjul styrer dybden af ​​gødnings- og frøsåskær, samtidig lukker det furen og sikrer en god frø til jord kontakt. Dybden kan let justeres ved hjælp af Quick Pin indstillingen.

Seed Hawk emergence dog

Gødningsskæret har en returmekanisme, der gør det muligt for skæret at folde tilbage, når det rammer en sten - uden at påvirke dybden.

Konceptet i detaljer

Seed Hawk seed and fertiliser placement   Seed Hawk emergence

 

Skærene skaber en tilstrækkelig fin jord omkring frøet for at sikre en god kontakt med den omgivende jord og til at bygge en lille væg af jord på hver side af furen. Denne væg dirigerer efterfølgende regn mod frøet.

Resultatet er præcis placering af såsæden, hvor alle frø har optimale betingelser for spiring. Skæret holder furen fuldstændigt ren, så strå ikke kommer i kontakt med frøet. De omkringliggende stubbe og jord, der omgiver furen skaber et godt mikroklima, hvor planterne effektivt kan udnytte eksisterende jordfugtighed og efterfølgende regn.

Seed Hawk arbejder med No-Till

No-Till etablering betyder, at der ikke udføres jordbearbejdning. Det betyder, at græs og ukrudtsfrø i jorden aldrig inspireres til at spire. Stubben holdes som et beskyttende låg for, at skabe et godt mikroklima i løbet af fremkomsten.

No-Till forbedrer jordens struktur. I al jordbearbejdning og dyrkning skifter jorden sin naturlige struktur. Ved at holde planteresterne ovenpå jorden, kan den bære mere trafik, er bedre i stand til at håndtere alvorlig regn eller tørke, og ​​næringsstoffer fra nedbrydningen er hurtigt tilgængelige for de nye nye planter.

Endvidere vil de få overkørsler over området minimere risikoen for jordpakning.

Samler vand

Stubbene har en anden vigtig funktion, at tilbageholde vand. En stor fordel i regioner, hvor fugt er begrænset, idet fugtigheden er den vigtigste faktor i udbyttepotentialet. At efterlade uforstyrrede stubbe på marken betyder, at stubbene giver skygge i varme områder . I kolde områder kan sne tilbageholdes af stubbene i løbet af vinteren og blive til smeltevand i foråret. Ved at holde et plantedække på jorden hele året rundt mindsker man også risikoen for jorderosion.

Combisåning

Ved såning direkte i stub, er det ofte en fordel at udlægge gødning samtidig - især i foråret. Nitrogen er til rådighed for planten med det samme, hvilket giver stærk etablering, selvom der er mangel på regn. Kvælstoftilførslen kan også fordeles over tid ved hjælp af en langsom frigivelse af gødningen. Såning af gødning og frø sammen sparer en arbejdsgang, hvilket reducerer komprimering. Tiden og omkostninger til en særskilt gødningstildeling spares også.

No-till såning er mere krævende

Seed Hawk

Mens no-till såning er den enkleste afgrødeetablering, kræver det også mere af landmanden. Et godt sædskifte og halmmanagement er afgørende for succes. God jordstruktur uden komprimeringsskader og en forholdsvis jævn overflade er andre nødvendige faktorer. For landmanden, der har dette, kan direkte såning producere gode udbytter med lavest mulige etableringsomkostninger.

 

Standard

Seed Hawk distribution head Distributions system
Unique hydraulic system Unikt hydraulik system
Robust metering system Fenix udsåning
Distributor heads Fordelerhoveder

Seed Hawk såenhed

Quick Pin depth setting Dybdeindstilling
Active hydraulic cylinder Aktiv hydraulisk cylinder
Chain Kæde
Gødnings kniv
Såsæds kniv
Trykhjul

Tilbehør

Seed Hawk

SH 30 600C

SH 30 800C

SH 45 1220C *

SH 45 1520C *

SH 45 1830C *

Arbejdsbredde (m) 6,0 8,0 12,2 15,2 18,3
Transportbredde (m) 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5
Transporthøjde (m) 2,9 4,0 4,5 4,5 5,2
Max skærtryk (kg) 150 150 150 150 150
Vægt (kg) 5100 6100 10100 12000 14000
Antal sektioner 3 3 5 5 5
Trækkraftbehov fra (hk) 145 195 290 360 430
Antal skær 24 32 48 60 72
Krav til hydraulik  3 DA+2 FR 3 DA+2 FR 4 DA+2 FR 4 DA+2 FR 4 DA+2 FR

* målinger lavet på baggrund af standard indstilling