Rapid 400C
Rapid 400C
Rapid 400C

Rapid

Rapid bearbejder jorden så grundigt, at det er muligt at så direkte efter pløjning, harving eller i stubben med et optimalt resultat.

Enkelhed er nøglen i det nye design
Takket være den brede vifte af udstyr og såsystemer er Rapid altid det rigtige valg, uanset dyrkningssystem. Den unikke dybdekontrol og såskærstryk resulterer i optimal såsædsplacering, selv ved høje hastigheder. Få bevægelige dele og beskyttelse på alle arbejdende dele, sikrer maskinen en ekstrem lang levetid.

youtube playbuttonyoutube playbutton Se vores nye Rapid film - En legende genfødes

 


 

Rapid 2015 sowing field 

 

Rapid er altid rigtig

Såning direkte i stub, efter pløjning eller i et reduceret jordbearbejdningssystem - alt er muligt. Takket være Rapids kraftfulde forredskaber og jordbearbejdende sådiske, kan den så i alle jordtyper. Dette sparer mange overkørsler før såning. Det høje såskærstryk giver god gennemtræningen i jorden.
Rapid kan udså alt fra småfrøede afgrøder til storfrøede arter såsom bønner. 

 Rapid 2015        Rapid 2015 in field      Rapid 2015 in field        Rapid YM15

 

Effektivt forredskab – en hjørnesten i Rapid konceptet

Rapid med det rigtige forredskab, gør det umulige muligt. 

RD CBH Agrilla   RD CBH SDA   RD SDA
RD SD CBL   RD CBH   RD SD CBH

 


 

Rapid bearing

 

Nye lejer giver mere tid i marken

Rapid er udstyret med nye smørefri lejer. Dette betyder at de er forsmurte på fabrikken og kræver ingen eftersmøring. Dette reducerer antallet af smøresteder. De nye lejer har også længere levetid, hvilket fører til  lavere driftsomkostninger og mere tid i marken. 


 

Rapid ym15 metering 

 

Hydraulisk udsåning

Fra 2015, er alle Rapid maskiner udstyret med hydraulisk udsåning, som styres fra kabinen. Hydraulisk udsåning er essentiel i brugen af Väderstad E-services, med brug af GPS systemer og optimal udnyttelse af teknologien. Med Väderstad E-Services, kan der automatisk aflukkes ved vending på forageren, og såmængden kan også justeres automatisk. 


 

Rapid ym15 tires

 

Nye dæk for lavere dæktryk

Hvert hjul trykker jorden ned over to rækker såsæd og en række gødning. Denne paknning sikrer god kontakt mellem frø og jord, samt god vandforsyning til de spirende planter. Den store diameter på trykhjulene på 740 mm, samt den nye dybere dækprofil, gør det nemmere at arbejde under fugtige forhold. De har også mindre inerti og dermed lavere trækkrafbehov. 
Med de nye slangeløse dæk kan man sænke dæktrykket til 1.5 bar. Det lave dæktryk, sammen med det nydesignede dækmønster, øger kontaktarealet med 50%. Kvaliteten af gummiet i dækkene er forbedret og mønsteret er højere. 


 

Rapid offset

  

OffSet for større kapacitet

OffSet betyder at, hvert andet trykhjul er placeret 190 mm længere tilbage, på en seperat aksel. Dette skaber et mellemrum mellem trykhjulene, hvor jord og afgrøderester kan passere ud bag såmaskinen. Derved undgår man at jord og afgrøderester samler dig foran trykhjulene. 


 

Rapid following harrow 

 

Mere fleksibel efterharve

Rapid C/S er nu udstyret med en ny justerbar efterharve med bedre frihøjde. Der kan vælges mellem en mekanisk version og en hydraulisk justerbar version. På sidstnævnte, kan trykket justeres fra kabinen under kørsel. For eksempel er det muligt at arbejde med et tryk i marken og andet på forager. 


 

Rapid ym15 in field 

 

Combi sikrer succes

Placering af næringstoffer samtidig med såningen giver en hurtig og pålidelig gødningseffekt.  Da gødningen placeres i fugtig jord, er marken mindre afhængig af regn, samtidigt giver placeringen også  højere udbytte og bedre udnyttelse af næringsstofferne.

Rapid fås med og uden gødning. Den globale interesse for gødningsplacering er steget markant i takt med de højere omkostninger til råmaterialer og stigende miljøbevisthed. Väderstad kan tilbyde mange års erfaring på dette område.

 


 


iPad interior

 

Med Väderstad E-Services, er Rapid klar til fremtiden

Med introduktionen af Wi-Fi (Wireless Fidelity) og iPad Air i Väderstads program, kan maskinerne styres ved hjælp af trådløs kommunikation. Brugervenlighed, omkosningseffektivitet og enkel opdatering er bare nogle af de væsentlige fordele ved iPad Air løsningen, sammenlignet med konventionelle systemer. Väderstads kontrolløsninger  er samlet under navnet Väderstad E-Services.

Læs mere om E-Services

ControlStation Rapid   E-Keeper rapid ym 15     Isobus rd ym 15

 


 

Rapid half machine shutoff 

 

Spar penge på uregelmæssige marker

Halv maskinaflukning på Rapid er nu nemmere, da det er muligt at aktivere halv maskinaflukning fra siden af maskinen. Det er også muligt at vælge hvilken side der skal aflukkes, så der er ingen grund til at planlægge kørselsretningen i marken på forhånd. 

På uregelmæssige marker er der store besparelser. Landmænd, som regelsmæssigt bruger halv maskineafblænding værdsætter det faktum at de sparer op mod 5% såsæd og gødning. 


 

Rapid calibration with iPad

 

Enkel kalibrering

Fyld kalibreringsposen ved hjælp af en praktisk placeret fjernbetjening. Vej prøven og indtast værdien i E-Control eller ControlStation. Terminalen udregner selv forholdet mellem såsæd og antal rotationer på såenheden. Den ønskede udsåningsmængde kan herefter specificeres i kg/ka direkte på terminalen.


 

Rapid with BioDrill

 

Så andre frø sammen med hovedafgrøden

Med BioDrill på Rapid kan frø, efterafgrøder eller andre småfrøede afgrøder præcisionsudsås samtidigt med hovedafgrøden. Dette sparer overkørsler, penge og tid. Frøene udlægges bag såskærene og dækkes af trykhjulene og efterharven.

Billedgalleri:

Icon image gallery

Rapid movies:

Rebirth of a Legend! The New Rapid

Animation Rapid drilling technique

ControlFunction for Rapid C/S

Lift stop

LowLift switch

Bout markers

    

Sparer tid, sparer brændstof, sparer penge!

Rapid ym15 zones 700px

1. Pakning

Før såning, er jorden pakket af traktorens hjul. PivotpakkerRapid sikrer, at den samme pakning sker i området mellem traktorens hjul.

Pivotpakker består af to par drejelige hjul, som er ophængt i traktorens liftarme. Pivotpakkeren har to store opgaver:

  • At pakke jorden imellem traktorens hjul for at opnå en ensartet pakning i hele maskinens bredde.
  • Radius af vendinger i foragre er betydeligt reduceret.

 

2. Bearbejdning

Afhængig af frontredskab kan Rapid arbejde enten direkte i stub eller på harvet / pløjet jord.
Rapid kan udstyres med forskellige frontredskaber:

  • CrossBoard Heavy - Den perfekte løsning til pløjede og bearbejdede arealer med lavt trækkraft behov.
  • System Agrilla CrossBoard Heavy. CrossBoarden og tænderne løsner effektivt store mængder af materiale, hvorved jorden jævnes foran såskæret.
  • System Disc Aggressive - Vores mest alsidige frontredskab til reduceret jordbearbejdning. Intensiv jordbearbejdning med individuelle gummiophæng til hver disk. Diskens størrelse i kombination med den koniske form sikrer små jordpartikler, ideel til et godt såbed.
  • System Disc Aggressive CrossBoard Heavy. Crossboard Heavy foran SystemDisc jævner marken med stor fleksibilitet og kan håndtere mange afgrøderester.
  • Crossboard (Light eller Heavy) SystemDisc. Dette populære frontredskab arbejder i de fleste systemer fra pløjet jord til reduceret jordbearbejdning, men kan også anvendes til direkte såning.

 

3. Såning

Rapid har en fantastisk evne til at holde en korrekt sådybde under de mest vanskelige forhold. Hvert pakkerhjul pakker for skær med en unik mekanisk tilkobling.skærene er gummiophængt og sikrer en rolig drift også ved høj hastighed. Rapid har op til 150 kg skærtryk (tom beholder), som giver en optimal gennemtrængning også under de hårdeste betingelser.

Gødningsdiske med 250 mm afstand placerer gødning mellem hver andenrække til en forudindstillet dybde. For optimal etablering af afgrøden skal gødningen placeres 2-3 cm dybere end såsæden.

Såskæret med 125 mm afstand skærer en lille slids i jorden og placerer frøene i fugtig jord. Derefter dækkes såsæden med fin jord skabt af de takkede diske. Dette er en af ​​forklaringerne på den gode og ensartede fremspiring.

Rapid bruger en enkeltdisk for at opnå en sårille der er så smal som mulig. I det beskyttede område bag disken, placerer skæret frøene. Diskene er fremstillet af svensk stål, hærdet op til HRC55 - Väderstad V55. Dette sikrer en stærk hård kerne og derfor en længere levetid.

4. Pakning

Hvert hjul pakker jorden over to rækker af frø og en række af gødning. Pakningnen sikrer god kontakt mellem jord og frø og dermed god vandforsyning til de spirende frø.

Pakkehjulene er placeret i en offset position. Det betyder, at hvert andet hjul i pakkeren er blevet flyttet 190 mm bagud på en separat aksel. Dette skaber en "kanal" mellem hjulene, det tillader større og bedre gennemgang af jorden og afgrøderester i såmaskinen. Dette forhindrer at jorden danner vold foran dækpakkeren, hvilket er en fordel på meget let jord. Offset giver også mulighed for at så under langt sværere betingelser og giver såmaskinen et lavere trækkraftbehov.

5. Overflade løsning

 Efterharven skaber en løs barriere, der forhindrer skorpedannelse på overfladen efter kraftig regn.

Arbejdsvinkel og -tryk jorden kan justeres. Denne egenskab tillader finjustering af bearbejdning der opnås ved harven, mens der på samme tid tillades forskellige mængder af afgrøderester, der skal bearbejdes.

Harven er konstrueret til at arbejde mellem to sårækker så der er ingen fare for at forstyrre øverligt såede frø.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard

Rubber suspension Gummi ophæng
Discs Skarpe, savtakkede såskær
Koncept Unik dybdekontrol
Rapid 2015 sowing field Stor beholder med pressening top
Rapid ym15 metering Udsåningssystemet
Half-machine shutoff Aflukning af halv maskine
Rapid Sprøjtesporsmarkering
Offset wheel OffSet hjul til pakning
Scraper Rapid Afskrabere
Following harrow Efterharve
Dual level sensors Dobbelt niveausensorer

Frontredskab

System Agrilla CrossBoard Heavy
Crossboard Heavy System Disc (RD) System Disc CrossBoard Heavy
Crossboard Light System Disc (RD) System Disc CrossBoard Light
CrossBoard Heavy (RD) CrossBoard Heavy
Front tool System Disc Aggressive System Disc
Front tool System Disc Aggressive Crossboard Heavy System Disc Aggressive CrossBoard Heavy

Tilbehør

Towing eyes Fleksibel trækstang
Fertiliser placement Rapid Combi såning
Rapid with biodrill ym15 164px BioDrill
Wheel packer Pivot Pivot Pakker
Extra Pivot packer Ekstra hjul til Pivot Pakker
E-Keeper rapid ym 15 Väderstad E-Services
AutoCheck AutoCheck
AutoPilot AutoCheck AutoPilot
Mermængde regulering
Pre-emergence markers Sprøjtespors markør
Disc markers Markør
Reinforced tyre RDAS Forstærket hjul
Hydraulisk stativ


Rapid

 300S

 300C

 400S

 400C

Udsåning Hydraulik Hydraulik Hydraulik Hydraulik
Arbejdsbredde (m) 3,0 3,0 4,0 4,0
Transportbredde (m) 3,0 3,0 4,05 4,05
Transporthøjde (m) 2,7 2,7 3,2 3,2
Transportlængde (m) 7,8 8,3 7,8 8,3
Basis vægt (kg) 2400 2900 3400 3800
Tankkapacitet (l) 3000 3150 4100 4350
Antal såskær 24 24 32 32
Rækkeaftsand såskær (mm) 125 125 125 125
Antal gødningsskær  - 12 - 16
Rækkeafstand gødningskær (mm) - 250 - 250
Såskærstryk min/max (kg) 70/210 85/245 75/215 90/230
Diskdiameter frontredskab SDA (mm) 450 450 450 450
Diameter såskær (mm) 410 410 410 410
Bremser P P - -
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-14 10-14 10-14 10-14
Hjuldimensioner (transporthjul) 190/95x15 190/95x15 190/95x15 190/95x15
Krav til hydraulik 2-4 DA + 1 FR 2-4 DA + 1 FR 2-4 DA + 1 FR 2-4 DA + 1 FR
Trækkraftbehov fra (hk) 90 100 120 130

 

SDA = System Disc Aggressive
P = Pneumatic
DA = Double acting
FR = Free return

 

Väderstad har gjort alle forsøg på præcist at skildre vores produktspecifikationer. Men på grund af vores løbende fornyelse af vores teknologier for at give vores kunder de bedst mulige produkter, kan nogle produkter ikke fremstilles som vist på denne hjemmeside. Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling