Rapid A 800S YM16
Rapid A 800S YM16
Rapid A 800J

Rapid A

Rapid bearbejder jorden så grundigt, at det er muligt at så direkte efter pløjning, harving eller i stubben med et optimalt resultat.

youtube playbuttonyoutube playbutton

 

Takket være viften af udstyr og såsystemer er Rapid altid det rigtige valg, uanset dyrkningssystem. Den unikke dybdekontrol og såskærstryk resulterer i optimal såsædsplacering selv ved høje hastigheder. Den nye blæser på RDA 400-800S er integreret højt i fronten af frøsåkassen, hvilket minimerer støvindtaget og støj. Få bevægelige dele og beskyttelse på alle arbejdende dele, giver maskinen en ektrem lang levetid. 

 


 

Rapid A 800S

 

Rapid er altid rigtig

Såning direkte i stubben, efter pløjning eller i et reduceret jordbearbejdningssystem - alt er muligt. Takket være Rapids kraftfulde forredskaber og jordbearbejdende sådiske, kan den så under alle forhold. Dette sparer mange overkørsler før såning. Det høje såskærstryk giver god gennemtræningen i jorden.
Rapid kan så alt fra småfrøede afgrøder til storfrøede arter såsom bønner. 

 


 

Mange mulige forredskaber

Rapid kan med det rette forredskab opnå næsten det umulige.

 

Rapid A 600S
 
   
                     CrossBoard Heavy                          CrossBoard Heavy
   
     System Disc Aggressive CrossBoard Light                                System Disc
   
                System Disc CrossBoard Light                  System Disc CrossBoard Heavy
                             System Disc                  System Agrilla CrossBoard Heavy
   
                System Agrilla CrossBoard Light  

 


 

 

Vedligeholdelsesfri lejer 

Fra år model 2016 er V30 nav monteret på maskinens 410 mm såskiver og System Disc. Lejerne har et forbedret design, som beskytter mod støv og jord, hvilket medfører en længere levetid, samt gør dem  vedligeholdelsesfri. 

Maintenance-free bearing 

 


 

 

Store slangefri dæk med stor kontaktflade

Det nye slangefri dæk giver mulighed for lave dæktryk helt ned til 1,5 bar, hvilket – sammen med det nydesignede dækmønster – øger kontaktfladen med 50%. Dækkets gummikvalitet er blevet forbedret og holdbarhedstests viser en stor forbedring af dækkets levetid.

 

 


 

Rapid A 800S

 

OffSet for større kapacitet

OffSet betyder at hvert andet trykhjul er placeret 190 mm bagud på en seperat aksel. Dette skaber et mellemrum mellem trykhjulene hvor jord og afgrøderester kan passere ud bag såmaskinen. Derved undgår man at jord og afgrøderester samler dig foran trykhjulene.

 


Interaktiv dybdekontrol

Dette system giver føreren unikke muligheder for at finjustere sådybden under kørsel med øjeblikkelig virkning, en vigtig fordel i variende jord. En seperat placeret sensor indikerer cylinderens position og viser det på E-Control skærmen. Efter en justering, fastlåses hovedcylinderen i den nye position med dobbelt hydrauliske ventiler. Dette gør Interactive Depth Control til et meget pålideligt system uden risiko for uønskede ændringer i arbejdsdybden.

 


 

 

Integrated fan and platform

 

Ny integreret blæse - Rapid A 400-800S

Den nye integrerede blæser kører med en lavere hastighed, med reduceret
brændstofforbrug og mere støjsvag drift som resultat heraf. Denne forbedring har ingen indflydelse på såresultatet, og blæserens kapacitet er lige så høj som før. Dens høje placering reducerer mængden af støv og planterester, som kommer ind i blæseren, hvilket øger såpræcisionen.

Ny platform

Rapid A har nu en central placeret platform med sikker adgang fra begge sider, hvilket sparer tid for operatøren. Både såkassen og blæseren kan nås fra platformen når det er nødvendigt.

 


 

Exact metering

 

Præcist udsåningssystem 

Udsåningssystemet Fenix kan håndtere frømængder fra 1.5 kg/ha op til 500 kg/ha. Takket være det hydrauliske drev, kan store mængder frø sås uden at sænke kørehastigheden. Rapid A 600 og 800 har to udsåningssystemer, halv maskinafblændning er standard.  

Den hydrauliske blæser sikrer altid den rette mængde luft. Blæseren overvåges via E-Control og styres fra kabinen. På Rapid A Combi er der to blæsere, en til frø og en til gødning. Blæseren justeres nemt ved hjælp af traktorens hydraulik.

 


 

Rapid RDA

 

Ekstrem kapacitet 

Rapid A har pneumatic udsåningssystem og er tilgængelig i arbejdsbredderne fra 4 til 8 meter. Udsåningskapaciteten er meget høj, og kultiveringsevnerne er enestående. På trods af de imponerende dimensioner, er maskinen let at betjene. Rapid A er også tilgængelig som kombi model i 6 og 8 m.

 


 

 

Rapid A 600S

 

Ny affjedret vingepakker på Rapid A 400–800S

Den nye affjedrede vingepakker sikrer en god pakning over hele arbejdsbredden, hvilket giver en mere ensartet bearbejdning, særligt i lettere jorde. Individuel justerbar affjedring på op til 100 kg pr hjul giver hjulene mulighed for at tilpasse sig forskellige jordforhold.

 


 

 

Combi for pålidelige resultater 

Rapid A er tilgængelig med eller uden gødning. Interessen for gødningsplacering er vokset globalt, i takt med højere omkostninger og stigende miljøbevidsthed. Väderstad kan tilbyde mange års erfaring på dette område. 

Placering af næringsstoffer under såning giver en hurtig og sikker gødningseffekt. Da gødningen placeres i fugtig jord, er der mindre behov for regn, mens placeringen også sikrer bedre udnyttelse af næringsstoffer og dermed bedre udbytte.

Justerbar opdeling 
Rapid 600C og 800C har en frøsåkasse med en justerbar væg, som deler frø fra gødning. Frøsåkassen kan sættes til at have en opdeling på enten 50/50, 60/40 eller kun frø. En hydraulisk drevet snegl placerer gødningen direkte i luftstrømmen i fordelerhovedet. Hvis maskinen bruges til frø alene, benyttes sneglen til at transportere frø til den forreste del af frøsåkassen, hvor det herefter udsås af Fenix systemet. En løftestang sikrer nem konvertering.

 


 

 

Jumbo for høj frømængde

Rapid A 600J og 800J er versioner af kombimaskinen, uden gødningsfunktionen.

 


 

 

Med Väderstad E-Services, er Rapid klar til fremtiden

Med introduktionen af Wi-Fi (Wireless Fidelity) og iPad Air i Väderstads program, kan maskinen styres ved hjælp af trådløs kommunikation. Brugervenlighed, omkosningseffektivitet og enkel opdatering er bare nogle af de væsentlige fordele ved iPad Air løsningen sammenlignet med konventionelle systemer. Väderstads kontrolløsninger  er samlet under navnet Väderstad E-Services.

Link to Väderstad E-Services

 

ControlStation Rapid   E-Keeper rapid ym 15   Isobus rd ym 15

 

SeedEye - ny teknologi som frøtæller

Operatøren fastsætter den ønskede mængde frø pr. kvadratmeter på en iPad, uden han behøver at kravle ned fra traktoren og foretage en kalibreringstest. Såmaskinens radar måler såmaskinens hastighed og E-Control beregner kontinuerligt, hvor godt den forudindstillede ønskede mængde frø pr. kvadratmeter passer med den faktiske udsåning af frø, som måles af SeedEye. Udsåningssystemet, som er elektronisk drevet, reguleres konstant til at formidle den ønskede mængde frø. Operatøren har fuld kontrol over såprocessen via iPad displayet. Det er nemt at ændre den ønskede såmængde, ved at indtaste ændringen på iPad'en.

SeedEye vil være tillgængelig til Rapid A 400-800S fra juli 2016.

E-Control, SeedEye

 

SeedEye - RDAS

 

SeedEye sensor

Halv maskinafblændning sparer penge

Halv maskinafblændning på Rapid A 600-800 kontrolleres fra kabinen. 

På uregelmæssige marker er der store besparelser. Landmænd, som regelsmæssigt bruger halv maskinafblænding værdsætter det faktum at de sparer op mod 5% såsæd og gødning. 

 


 

Rapid A 600S with BDA 360

 

Spar overkørsler med BioDrill

Med BioDrill på Rapid kan frø, efterafgrøder eller andre småfrøede afgrøder præcisionssås samtidigt med hovedafgrøden. Dette sparer overkørsler, penge og tid. Frøene placeres med Väderstads eget Fenix system, hvor frøene udlægges bag såskærene og dækkes af trykhjulene og efterharven.

Billedgalleri:

Icon image gallery

Rapid A Seed only

Icon image gallery

 Rapid A Combi/Jumbo

Rapid A movies:

Product family Rapid A (seed only)

Product family Rapid A (combi)

TopDown & Rapid concept

Front tool options for Rapid A (combi)

Interactive Depth Control on Rapid A

LowLift switch

Lift stop

Bout markers

Master and slave system

Depth stop for Rapid A (seed only)

Rapid A concept

1. Kultivering

Afhængigt af forredskabet, kan Rapid enten arbejde direkte i stub eller i bearbejdet jord. Rapid kan udstyres med forskellige forredskaber:

  • CrossBoard Heavy - perfekt løsning til pløjet eller bearbejdet jord med behov for lav trækkraft.
  • System Agrilla CrossBoard Light - tænderne river effektivt store mængder materiale løs, som CrossBoard derefter bryder og jævner inden såning. System Agrilla bryder effektivt den kapillære transport af vand, jævner jorden efter pløjning og flytter fint materiale ned i såbedet.  
  • System Disc - vores mest alsidige frontredskab. Intensiv jordbearbejdning med individuel gummiaffjedring til hver disk. Diskstørrelsen kombineret med den koniske form sikrer små jordpartikler, ideelt for et godt såbed. Diskene er lavet af V-55-stål med en diameter på 410 mm for lang levetid.
  • System Disc CrossBoard Light – vores mest alsidige og populære frontredskab, perfekt til arbejde i tungt, pløjet jord eller til minimal bearbejdning
  • System Disc Aggressive CrossBoard Light – vores tungeste frontredskab, ideelt til arbejde i reducerede bearbejdningssystemer

2. Såning

Rapid har en fantastisk evne til at holde sådybden, selv under de mest vanskelige forhold. Hvert pakkehjul kontrollerer sådybden på to såskær via en mekanisk kobling. Såskærerne er gummiaffjedrede, hvilket sikrer en rolig drift også i høj fart. Rapid har op til 150 kg såskærstryk (tom såkasse) hvilket muliggør gennemskæring i selv de hårdeste forhold.

Gødningsdiskene med 250 mm afstand placerer gødningen mellem hver anden sårække i en forudindstillet dybde. For optimal etablering bør gødningen placeres 2-3 cm dybere end frøene. 

Sådisken med 125 mm afstand skærer en lille slids under den bearbejdede jord og placerer frøene i fugtig jord. Derefter dækkes frøene med fin jord, lavet af den savtakkede kant på disken. Dette er en af forklaringerne på en god og ensartet fremspring.

Rapid bruger en enkelt sådisk for at opnå en sårille så smal som mulig. I det beskyttede område bag disken, placerer såskæret frøene. Diskene er lavet af svensk stål, styrket op til HRC55 - Väderstad V-55. Dette sikrer en stærk og hård disk og dermed en længere levetid.


3. Efterpakker

Hvert hjul pakker jorden over to rækker frø og en række gødning. Pakningen sikrer god kontakt mellem jord og frø, og dermed god vandforsyning til det spirende frø.

Pakkehjulet er placeret i en OffSet position. Dette betyder at hvert andet hjul er flyttet 190 mm baglæns på en seperat aksel. Det skaber en kanal mellem hjulene, hvor igennem jord og afgrøderester kan passere. Dette forhindrer at jorden hober sig op foran rækken af pakkehjul, hvilket er en fordel i meget let jord. OffSet tillader også såning under meget tunge forhold og giver et lavere trækkraft behov.   


4. Løsning

Efterharven skaber en løs overflade, der forhindrer skorpedannelse i overfladen efter kraftig regn.

Arbejdsvinklen og trykket mod jorden kan justeres. Denne mulighed sikrer en finjustering af mængden af bearbejdningen lavet af harven, mens den på samme tid tillader at forskellige afgrøderester bliver behandlet. Harven er sat til at køre ind imellem sårækkerne, så der ingen risiko er, for at forstyrre de øverlig såede frø.

Standard

Packer RDAC/RDAJ Pakker mellem traktorens hjul (RDAC / RDAJ)
Hydraulic fan Hydraulisk blæser
Metering system RDAS Udsåning
Koncept Unik dybdekontrol
Sprøjtespors markering
Half machine shut off Halv maskinbredde
Rubber suspension Gummiophæng
Discs Skarpe, savtakkede såskær
Large hopper with roll-top Stor beholder med presseningstop
OffSet wheel OffSet hjul til pakning
Scrapers Afskrabere
Following harrow Efterharve
Combi drilling (Rapid A Combi version) Combi såning

Frontredskab Rapid A Single

CrossBoard Heavy CrossBoard Heavy
System Agrilla CrossBoard Light System Agrilla CrossBoard Light
System Disc CrossBoard Light System Disc CrossBoard Light
System Disc System Disc
SDA for RDAS System Disc Aggressive CrossBoard Light

Frontredskab Rapid A Combi og Jumbo

CrossBoard Heavy RDAC CrossBoard Heavy
System Agrilla CrossBoard Heavy RDAC System Agrilla CrossBoard Heavy
System Disc RDAC System Disc
System Disc CrossBoard Heavy RDAC System Disc CrossBoard Heavy

Tilbehør

Towing eyes Fleksibel trækstang
Bout and pre emergence markers Markør
Track eradicator RDA 400-800S Sporløsner
Pivot packer Pivotpakker (Rapid A Single)
Extra Pivot packer Ekstra hjul til Pivotpakker
Filling auger Rapid A Fyldesnegl (Rapid A 600-800C/J)
BioDrill Rapid A BioDrill
Slug pellet - Rapid A Spredeplade til sneglegift
E-Keeper rapid ym 15 Väderstad E-Services
Interactive depth control Interaktiv dybdekontrol
Distributor head for maize Fordelerhoved til majs
RD3D-15120259-0003 RDA 600S close up Hopper extension Såkasse udbygning
Väderstad overvågningssystem
PTO hydraulic pump PTO drevet hydraulisk pumpe
Support wheel RDAS Støttehjul
Bean coulter Såskær
Reinforced tyre RDAS Forstærket dæk
Wing packer Vingepakker
Vægtoverføring
(Rapid A 600-800C/J)

Rapid A

400S

600S

800S

Udsåning Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk
Arbejdsbredde (m) 4,0 6,0 8,0
Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0
Transporthøjde (m) 3,1 3,1 4,0
Transportlængde (m) 8,0 8,0 8,0
Basis vægt (kg) 5200 6000 7700
Tankkapacitet (l) 2900 3100 3100
Antal såskær 32 48 64
Rækkeafstand såskærfrø (mm) 125 125 125
Såskærstryk min/max (kg) 117/255 110/205 88/175
Diskdiameter frontredskab SDA 450 450 450
Diameter såskær 410 410 410
Bremser H/P H/P H/P
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-14 10-14 10-14
Hjuldimensioner (transporthjul) 190/95x15 190/95x15 190/95x15
Hjuldimensioner (støttehjul) - 190/95x15 190/95x15
Krav til hydraulik 3-4 DA + 1 FR 3-4 DA + 1 FR 3-4 DA + 1 FR
Trækkraftbehov fra (hk) 130 180 240
Oilekapacitet til hydraulisk blæser (l/min) 40 40 40

 

SDA = System Disc Aggressive
H = Hydraulic
P   Pneumatic
DA = Double acting
FR = Free return

 

Rapid A

600C

800C

600J

800J

Udsåning Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk
Arbejdsbredde (m) 6,0 8,0 6,0 8,0
Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthøjde (m) 3,5 4,0 3,5 4,0
Transportlængde (m) 9,6 10,3 9,6 10,3
Vægt (kg) 7300 8700 6950 7600
Tankkapacitet (l) 6000 * 6000 * 6000 6000
Antal såskær 48 64 48 64
Rækkeafstand såskær (mm) 125 125 125 125
Antal gødningskær 24 32 - -
Rækkeafstand gødningskær (mm) 250 250 - -
Såskærstryk min/max (kg) 95/195 85/165 90/190 75/155
Diameter såskær (mm) 410 410 410 410
Bremser P P P P
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-14 10-14 10-14 10-14
Hjuldimensioner (transporthjul) 190/95x15 190/95x15 190/95x15 190/95x15
Hjuldimensioner (støttehjul) 190/95x15 190/95x15 - -
Krav til hydraulik 5 DA+FR 5 DA+FR 5 DA+FR 5 DA+FR
Trækkraftbehov fra (hk) 240 260 190 250
Oilekapacitet til hydraulisk blæser (l/min) 40 40 40 40

 

P = Pneumatic
DA = Double acting
FR = Free return
* = Tanken kan deles op i 50/50% frø/gødning, 40/60% frø/gødning eller 100% frø

 

Väderstad har gjort alle forsøg på præcist at skildre vores produktspecifikationer. Men på grund af vores løbende fornyelse af vores teknologier for at give vores kunder de bedst mulige produkter, kan nogle produkter ikke fremstilles som vist på denne hjemmeside. Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling