Tempo T 6
Image Tempo
Tempo row unit

Tempo T

En robust rækkesåmaskine til trepunktsophænget

Med en Tempo, kan såning af rækkeafgrøder udføres i høj hastighed, uden at gå på kompromis med præcision og nøjagtighed. Resultatet er en unik kombination af ensartet såning af afgrøder og høj kapacitet. 

Bag kvaliteten på en Tempo maskine, ligger mange års udviklingsarbejde udført af vores ingeniører. Dette arbejde er efterfulgt af grundige afprøvninger i mange lande, udført i samarbejde med landbrugskonsulenter og landmænd. 

Tempo T er en rækkesåmaskine med teleskopisk sammenfoldning af vingesektionerne, den bæres i trepunktsophænget. Maskinen fås som 6- og 7-rækket med forskellige rækkeafstande mellem 50 og 80 cm. Afhængig af konfiguration har maskinen en transportbredde på mellem 3,36 til 3,5 m

Produktfilm for Tempo F og Tempo T

 


 

En ny standard for præcisionsåning ved høj hastighed

Väderstad Tempo sætter nye standarder for rækkesåning ved høj hastighed. Med Tempo, kan rækkesåning udføres ved høj hastighed og stadig med ekseptionel præcision. Resultatet er en unik kombination af enartet afgrødeetablering og overlegen kapacitet.
Målet ved udvikligen af Tempo var at så 28 frø/sekund. Resultatet, Gilstring Seed Meter, opnår imponerende resultater selv ved de højeste hastigheder. En af nøglefaktorerne , er placeringen af frø med lufttryk, kaldet PowerShoot.

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animationen viser Tempo såenheden 


 

Se kalibrering af Tempo 


  

Väderstad E-Services

 

Med Väderstad E-Services, er Tempo klar til fremtiden

Introduktionen af Wi-Fi (Wireless Fidelity) og iPad Air i Väderstad program giver en række fordele. Fra nu af, kan vores maskiner og udstyr styres ved hjælp af trådløs kommunikation. Brugervenlig, omkostningseffektivt og enkel opdatering er blot nogle af fordelene ved en iPad Air løsning, sammenlignet med konventionelle systemer. Väderstads kontrolløsninger er samlet under betegnelsen Väderstad E-Service.

 Læs mere om Väderstad E-Services her

  

controlstation_210px   Econtrol_210px   Isobus_210px
ControlStation   E-Control   ISOBUS

 


 

Row shut off

 

Individuel lukning af rækkeenheder

Den elektroniske styring af alle såenheder gør det muligt at lukke for en rækkeenhed ad gangen, og sparer dermed frø i uregelmæssige marker. Når såenheden er lukket, kan udledningen af gødning og mikrogranulat, hvis maskinen er udstyret med dette, også lukkes af. Det er også muligt at lukke helt for gødning og mikrogranulat og kun udså frø. I marker med varieret jordstruktur og humusindhold, er det nemt at justere doseringen af gødning og såsæd fra kabinen under kørsel. 


 

Robust rækkeenhed 

Tempos rækkeenhed er designet til såning ved høj hastighed med minimalt krav til service. Alle samlinger er vedligeholdelsesfri. Heavy duty parallelophænget kan overføre ekstra vægt til rækkeenheden.

 


For at minimere vibrationer fra den høje hastighed er rækkeenheden udstyret med bugserede trykhjul

Trykhjulene på Tempo trækkes (1) i stedet for at skubbes (2), som er den normale løsning på præcisionssåmaskiner. Fordelen ved de bugserede hjul er, at maskin er lettere at trække og vibrationerne i rækkeenhederne mindskes.

 
1   2

 

 


 

Tre typer lukkehjul

Der er tre forskellige typer lukkehjul til Tempo. Udover standardmodellen er der en bredere version, som anbefales til øverlig såning af småfrøede afgrøder. Det kan være svært at lukke sårækken i jord med højt lerindhold, her anbefaler vi det takkede lukkehjul. 

   
Standard lukkehjul   Bredt lukkehjul   Takket lukkehjul

 


  

Seed discs Tempo  including knockout wheel

Testet til mange afgrøder

Såskiver fås i forskellige udgaver til majs og solsikker. Hvilken såskive der kræves, afhænger af frøets tusindekornsvægt. Foruden majs og solsikker kan Tempo så soyabønner, sorghum, hirse, sukkerroer og raps. En såskive til majs med 32 huller med en diameter på 5,5 mm er standard, øvrige såskiver fås som tilbehør. 

Crops Tempo

 

 


 

Tempo T 6 in field

  

Kombisåning for et mere pålideligt resultat 

Kombisåning sikrer en pålidelig effekt af gødningen og giver oftest et højere udbytte. Ved at tilføre en passende mængde gødning samtidig med såningen reduceres antallet af overkørsler ligeledes. Kombisåning er vigtigere ved dyrkning af rækkeafgrøder end ved dyrking af korn, da gødningen kan placeres i en passende afstand fra frøet. Med en rækkesåmaskine er det også vigtigt at gødningsskærene ikke forstyrrer overfladen så bærehjulene på rækkeenheden påvirkes, da det vil påvirke sådybden.

  

Fotos

Icon image gallery

Tempo T movies:

Product family Tempo T & Tempo F

Settings of Tempo (English)

Calibration of Tempo (English)

Tempo seed meter - how it works

Tempo seed meter versus the competition

Animation cylinder - Tempo T

Tempo Gilstring Seed Meter

Tempo er ikke bare hurtig, dens perfekte placering af frøet er det, som for alvor adskiller Tempo fra mændgen. Tempo er mere præcis og såenheden sikrer perfekt placering af hvert eneste frø. Denne præcision er yderst vigtigt for at maksimere udbyttet.

Såenheden Gilstring Seed Meter, placerer frøet med lufttryk. Dette betyder at frøet skydes gennem det korte sårør og derfor er upåvirkelig overfor både vibrationer og skråninger. Vi kalder denne teknologi PowerShoot.

 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animation som viser Tempo såenheden

 

Seed emptying device, YM 2016

På den nye version af Gilstring Seed Meter er der en brugervenlig tømningsluge. Dette er en fordel for de landmænd som udsår flere forskellige afgrøder hver dag. 

Standard

Vedligeholdelsesfri ophæng
WS 9 El-drevet såenhed
Press wheel Trykhjul
Closing wheel Lukkehjul (25 mm)
V55 disc Disk
Seed discs Såskiver
Enkel service
Tempo T Telescope Hydraulisk teleskop
Hydraulic fan Hydraulisk drevet blæser og generator

Tilbehør

Micro granulate box Mikrogranulat udstyr
Seed tube 22 mm seed system 22 mm såskær
High air inlet Forhøjet luftindtag
Row cleaner Rækkerensere
Brede lukkehjul
Takkede lukkehjul
Tempo T fertiliser 1200 litres 1200 liter gødning
Gødningsskær
Tankomrører
Marker arm Tempo Markørarme
Econtrol_210px Väderstad E-Services

Tempo T

TPT 6

TPT 6

Antal rækker 6 6
Rækkeafstand (mm) 600/650/700/750 762/800
Arbejdsbredde (m) 3,6-4,5 4,57-4,8
Transportbredde (m) 3,36 3,5
Transporthøjde (m) 3,2 3,2
Tankkapacitet per rækkeenhed (l) 70 70
Tankkapacitet mikrogranulat per rækkeenhed (l) 17 17
Vægt uden kombi (kg) min-max 1400-1700 1400-1700
Vægt med kombi (kg) min-max 1900-2200 1900-2200
Såskærpres max (kg) 150 150
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-17 10-17
Krav til hydraulik 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR
Trækkraftbehov fra (hk) 100 100

 

DA = Double acting
FR = Free return

 

 

Tempo T

TPT 7

TPT 7

Antal rækker 7 7
Rækkeafstand (mm) 500/550 600
Arbejdsbredde (m) 3,5-3,85 4,2
Transportbredde (m) 3,36-3,5 3,5
Transporthøjde (m) 3,2 3,2
Tankkapacitet per rækkeenhed (l) 70 70
Tankkapacitet mikrogranulat per rækkeenhed (l) 17 17
Vægt uden kombi (kg) min-max 1750-2250 1750-2250
Vægt med kombi (kg) min-max 2000-2500 2000-2500
Såskærpres max (kg)  150  150
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-17 10-17
Krav til hydraulik 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR
Trækkraftbehov fra (hk) 100 100

 

DA = Double acting
FR = Free return

 

Väderstad har gjort alle forsøg på præcist at skildre vores produktspecifikationer. Men på grund af vores løbende fornyelse af vores teknologier for at give vores kunder de bedst mulige produkter, kan nogle produkter ikke fremstilles som vist på denne hjemmeside. Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling