Tempo F 8
Tempo F 8
Väderstad E-Services

Tempo F

Flytter grænserne for præcisionssåning

Med en Tempo, kan såning af afgrøder udføres i høj hastighed, uden at gå på kompromis med præcision og nøjagtighed. Resultatet er en unik kombination af ensartet såning af afgrøder og høj kapacitet. 

Bag kvaliteten på en Tempo maskine, ligger mange års udviklingsarbejde udført af vores ingeniører. Dette arbejde er efterfulgt af grundige afprøvninger i mange lande, udført i samarbejde med landbrugskonsulenter og landmænd. 

Tempo F er en bugseret præcisionssåmaskine, og er tilgængelig i en 6- og 8-rækket model. Der er fire forskellige rækkeafstande at vælge mellem. 8-rækket modellen er udstyret med ekstra støttehjul, der fungerer som hydraulisk bogie, som reducerer vibrationerne i marken.  

youtube playbuttonyoutube playbutton
Produktfilm af Tempo F og Tempo T


 

En ny standard for præcisionsåning ved høj hastighed

Väderstad Tempo sætter nye standarder for rækkesåning ved høj hastighed. Med Tempo, kan rækkesåning udføres ved høj hastighed og stadig med ekseptionel præcision. Resultatet er en unik kombination af enartet afgrødeetablering og overlegen kapacitet.
Målet ved udvikligen af Tempo var at så 28 frø/sekund. Resultatet, Gilstring Seed Meter, opnår imponerende resultater selv ved de højeste hastigheder. En af nøglefaktorerne , er placeringen af frø med lufttryk, kaldet PowerShoot.

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animationen viser Tempo såenheden

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Se kalibrering af Tempo

 


 

Väderstad E-Services

 

Med Väderstad E-Services, er Tempo klar til fremtiden

Introduktionen af Wi-Fi (Wireless Fidelity) og iPad Air i Väderstad program giver en række fordele. Fra nu af, kan vores maskiner og udstyr styres ved hjælp af trådløs kommunikation. Brugervenlig, omkostningseffektivt og enkel opdatering er blot nogle af fordelene ved en iPad Air løsning, sammenlignet med konventionelle systemer. Väderstads kontrolløsninger er samlet under betegnelsen Väderstad E-Service.

 Læs mere om Väderstad E-Services her

 

controlstation_210px   Econtrol_210px   Isobus_210px
ControlStation   E-Control   ISOBUS

 


 

Row shut off

 

Individuel lukning af rækkeenheder

Den elektroniske styring af alle såenheder gør det muligt at lukke for en rækkeenhed ad gangen, og sparer dermed frø i uregelmæssige marker. Når såenheden er lukket, kan udledningen af gødning og mikrogranulat, hvis maskinen er udstyret med dette, også lukkes af. Det er også muligt at lukke helt for gødning og mikrogranulat og kun udså frø. I marker med varieret jordstruktur og humusindhold, er det nemt at justere doseringen af gødning og såsæd fra kabinen under kørsel. 

 


 

Robust rækkeenhed

Tempos rækkeenhed er designet til såning ved høj hastighed med minimalt krav til service. Alle samlinger er vedligeholdelsesfri. Heavy duty parallelophænget kan overføre ekstra vægt til rækkeenheden.

 


 

For at minimere vibrationerne fra den høje hastighed er rækkeenhederne udstyret med bugserede trykhjul

Trykhjulene på Tempo trækkes (1) i stedet for at skubbes (2), som er den normale løsning på præcisionssåmaskiner. Fordelen ved de bugserede hjul er, at maskin er lettere at trække og vibrationerne i rækkeenhederne mindskes.

 

 
1   2

 


 

Tre typer lukkehjul

Der er tre forskellige typer lukkehjul til Tempo. Udover standardmodellen er der en bredere version, som anbefales til øverlig såning af småfrøede afgrøder. Det kan være svært at lukke sårækken i jord med højt lerindhold, her anbefaler vi det takkede lukkehjul.  

   
Standard lukkehjul   Bredt lukkehjul   takket lukkehjul

 


 

Seed discs Tempo  including knockout wheel

Testet til mange afgrøder

Såskiver fås i forskellige udgaver til majs og solsikker. Hvilken såskive der kræves, afhænger af frøets tusindekornsvægt. Foruden majs og solsikker kan Tempo så soyabønner, sorghum, hirse, sukkerroer, raps og bomuld. En såskive til majs med 32 huller med en diameter på 5,5 mm er standard, øvrige såskiver fås som tilbehør.  

 

Crops Tempo

 


 

Hydraulisk støttehjul

Seks-række Tempo F har hydrauliske støttehjul, som også fungerer som transporthjul. Otte-række Tempo F har to ekstra støttehjul, som er koblet til en hydraulisk bogie. Dette sikrer at belastningen på alle hjul er den samme i marken, og dermed giver en mere jævn kørsel i ujævnt terræn.

youtube playbuttonyoutube playbutton

Film som viser hydraulikken på Tempo F

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Film guide til den rigtige opsætning af din Tempo 

 


 

Kombisåning for mere sikker dyrkning

Kombisåning giver en sikker gødningseffekt og ofte et højere udbytte. Ved at placere en del af gødningen på såtidspunktet, reduceres også antallet af træk. Kombisåning har større betdning ved dyrkning af rækkeafgrøder end korn, eftersom gødninge kan placeres i en passende afstand fra frøet. Med en præcisiossåmaskine er det også vigtigt, at gæødningsskærene ikke forstyrrer overfladen i en grad, der påvirker trykhjulene på rækkeenhederne. Dette vil medføre firsiko for ændring af sådybden eller påvirke såbedet og dermed forringe forholdene under fremspiring. 

Tempo F 6 combi har en 1250-liter gødningstank og Tempo F 8 1700-liter.

Tempo F er udsytret med disk gødningsskær som standard, og gødningsskærerne er fjederbelastet og kan belastes med op til 150 kg pr skær.

Fertilizer coulter

 

Billedgalleri:

Icon image gallery

Tempo F movies

Product family Tempo T & Tempo F

Tempo seed meter - how it works

Tempo seed meter versus the competition

Settings of Tempo (English)

Calibration of Tempo (English)

Tempo F hydraulics

Tempo Gilstring Seed Meter

Tempo er ikke bare hurtig, dens perfekte placering af frøet er det som for alvor adskiller Tempo fra mændgen. Tempo er mere præcis og såenheden sikrer perfekt placering af hvert eneste frø. Denne præcision er yderst vigtigt for at maksimere udbyttet.

Såenheden Gilstring Seed Meter, placerer frøet med lufttryk. Dette betyder at frøet skydes gennem det korte sårør og derfor er upåvirkelig overfor både vibrationer og skråninger. Vi kalder denne teknologi PowerShoot.

 

 

Film som viser Tempo såenheden

 

Standard

Vedligeholdelsesfri ophæng
WS 9 El-drevet såenhed
Press wheel Trykhjul
Closing wheel Lukkehjul (25 mm)
V55 disc Disk
Seed discs Såskiver
Enkel service
Alternator Generator til uafhængig elproduktion

Tilbehør

Row cleaner Rækkerensere
Micro granulate box Mikrogranulat udstyr
Seed tube 22 mm seed system 22 mm såskær
Filling fertiliser Gødning
Gødningsskær
Hydraulic folding Hydraulisk sammenfoldning
Marker arm Markørarme
Hydraulic fan Tempo Hydraulisk eller PTO-drevet blæser
High air inlet Forhøjet luftindtag
Brede lukkehjul (50 m)
Takkede lukkehjul
Econtrol_210px Vädestad E-Services
Fyldesnegl
Omrører

 Tempo F

 TPF 6

 TPF 6

Antal rækker 6 6
Rækkeafstand (mm) 700/750/762 800
Arbejdsbredde (m) 4,2-4,6 4,8
Transportbredde (m) 3,0 3,3
Transporthøjde (m) 3,0-3,2 3,2
Tankkapacitet pr rækkeenhed (l) 70 70
Tankkapacitet til mikrogranulat pr rækkeenhed (l) 17 17
Vægt uden kommbi (kg) 2100-2700 2100-2700
Vægt med kombi (kg) 2800-3300 2800-3300
Såskærpres maks (kg) 325 325 
Anbefalet arbejdshastighed (km/t)  10-17 10-17 
Krav til hydraulik 1-4 DA+FR 1-4 DA+FR
Trækkraftsbehov fra (hk) 100 100

 

DA = Double acting
FR = Free return

 

 Tempo F

 TPF 8

 TPF 8

Antal rækker 8 8
Rækkeafstand (mm)  700/750/762  800
Arbejdsbredde (m)  5,6-6,1  6,4
Transportbredde (m) 3,0 3,3
Transporthøjde (m) 3,5-3,8 3,8
Tankkapacitet pr rækkeenhed (l) 70 70
Tankkapacitet til mikrogranulat pr rækkeenhed (l) 17   17
Vægt uden kombi (kg) 2800-3400 2800-3400
Vægt med kombi (kg) 3800-4200 3800-4200
Såskærpres maks (kg) 325   325
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-17 10-17
Krav til hydraulik 1-4 DA+FR 1-4 DA+FR
Trækkraftsbehov fra (hk)  140  140

 

DA = Double acting
FR = Free return

 

Väderstad har gjort alle forsøg på præcist at skildre vores produktspecifikationer. Men på grund af vores løbende fornyelse af vores teknologier for at give vores kunder de bedst mulige produkter, kan nogle produkter ikke fremstilles som vist på denne hjemmeside. Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling