Image Tempo V
Image Tempo V
Image Tempo row unit

Tempo V

Designet til fart og præcision

Med en Tempo, kan såning af rækkeafgrøder udføres i høj hastighed, uden at gå på kompromis med præcision og nøjagtighed. Resultatet er en unik kombination af ensartet såning af afgrøder og høj kapacitet. 

Bag kvaliteten på en Tempo maskine, ligger mange års udviklingsarbejde udført af vores ingeniører. Dette arbejde er efterfulgt af grundige afprøvninger i mange lande, udført i samarbejde med landbrugskonsulenter og landmænd. 

Tempo V er ekstemt fleksibel. Brugeren kan plante mange forskellige afgrøder med samme maskine, hvilket muliggør bedre anvendelse og lavere omkostninger per hektar. Sæsonen kan begynde i foråret med 12 rækker sukkerroer med en rækkeafstand på 50 cm, efterfulgt af 8 rækker majs med en rækkeafstand på 75 cm, og kan afsluttes med 12 rækker rapsfrø med en tættere rækkeafstand. 

Tempo V er tilgengængelig i 3 forskellige rammebredder (4.5/6.0/6.5 m) og kan udstyres med alt fra 6 til 12 rækkeenheder med varierende rækkeafstande, også ulige numre. Transportbredden er 3 meter og maskinen kan hurtigt ændres fra transport- til arbejdsopsætning fra kabinen. 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Produkt film med Tempo V med fronttank

 


 

En ny standard for præcisionsåning ved høj hastighed

Väderstad Tempo sætter nye standarder for rækkesåning ved høj hastighed. Med Tempo, kan rækkesåning udføres ved høj hastighed og stadig med ekseptionel præcision. Resultatet er en unik kombination af enartet afgrødeetablering og overlegen kapacitet.
Målet ved udvikligen af Tempo var at så 28 frø/sekund. Resultatet, Gilstring Seed Meter, opnår imponerende resultater selv ved de højeste hastigheder. En af nøglefaktorerne , er placeringen af frø med lufttryk, kaldet PowerShoot.

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animationen viser Tempo såenheden

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Se kalibrering af Tempo

 


 

Väderstad E-Services

 

Med Väderstad E-Services, er Tempo klar til fremtiden

Introduktionen af Wi-Fi (Wireless Fidelity) og iPad Air i Väderstad program giver en række fordele. Fra nu af, kan vores maskiner og udstyr styres ved hjælp af trådløs kommunikation. Brugervenlig, omkostningseffektivt og enkel opdatering er blot nogle af fordelene ved en iPad Air løsning, sammenlignet med konventionelle systemer. Väderstads kontrolløsninger er samlet under betegnelsen Väderstad E-Service.

Læs mere om Väderstad E-Services her

 

controlstation_210px   Econtrol_210px   Isobus_210px
ControlStation   E-Control   ISOBUS

 


 

Row shut off

 

Individuel lukning af rækkeenheder

Den elektroniske styring af alle såenheder gør det muligt at lukke for en rækkeenhed ad gangen, og sparer dermed frø i uregelmæssige marker. Når såenheden er lukket, kan udledningen af gødning og mikrogranulat, hvis maskinen er udstyret med dette, også lukkes af. Det er også muligt at lukke helt for gødning og mikrogranulat og kun udså frø. I marker med varieret jordstruktur og humusindhold, er det nemt at justere doseringen af gødning og såsæd fra kabinen under kørsel. 

 


 

Robust rækkeenhed 

Tempos rækkeenhed er designet til såning ved høj hastighed med minimalt krav til service. Alle samlinger er vedligeholdelsesfri. Heavy duty parallelophænget kan overføre ekstra vægt til rækkeenheden.

 


 

For at minimere vibrationer fra den høje hastighed er rækkeenheden udstyret med bugserede trykhjul

Trykhjulene på Tempo trækkes (1) i stedet for at skubbes (2), som er den normale løsning på præcisionssåmaskiner. Fordelen ved de bugserede hjul er, at maskin er lettere at trække og vibrationerne i rækkeenhederne mindskes.

 

 
1   2

 


 

Tre typer lukkehjul

Der er tre forskellige typer lukkehjul til Tempo. Udover standardmodellen er der en bredere version, som anbefales til øverlig såning af småfrøede afgrøder. Det kan være svært at lukke sårækken i jord med højt lerindhold, her anbefaler vi det takkede lukkehjul. 

 

   
Standard lukkehjul   Bredt lukkehjul   Takket lukkehjul

 


 

Seed discs Tempo  including knockout wheel

Testet til mange afgrøder

Såskiver fås i forskellige udgaver til majs og solsikker. Hvilken såskive der kræves, afhænger af frøets tusindekornsvægt. Foruden majs og solsikker kan Tempo så soyabønner, sorghum, hirse, sukkerroer og raps. En såskive til majs med 32 huller med en diameter på 5,5 mm er standard, øvrige såskiver fås som tilbehør. 

 

Crops Tempo

 


 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Film der guider dig til korrekt opsætning af den Tempo 

 


Tempo V with front hopper
Tempo V med fronttank

 

Kombisåning for et mere pålideligt resultat 

Kombisåning sikrer en pålidelig effekt af gødningen og giver oftest et højere udbytte. Ved at tilføre en passende mængde gødning samtidig med såningen reduceres antallet af overkørsler ligeledes. Kombisåning er vigtigere ved dyrkning af rækkeafgrøder end ved dyrking af korn, da gødningen kan placeres i en passende afstand fra frøet. Med en rækkesåmaskine er det også vigtigt at gødningsskærene ikke forstyrrer overfladen så bærehjulene på rækkeenheden påvirkes, da det vil påvirke sådybden..

Tempo V kan udstyres med en fronttank med en kapacitet på 2200 liter.
Gødningsskærerne er fjederbelastet og kan justeres til op til 150 kg/skær.

 

Fertilizer coulter

Tempo Gilstring Seed Meter

Tempo er ikke kun hurtig, den perfekte frøplacering er det som virkelig adskiller den fra mængden. Tempo er mere præcis og såsystemet sikrer perfekt placering af hver enkelt frø.

 

Denne perfektion er det vigtigste for at maksimere udbyttet. 

Såsystemet, kaldet Gilstring Seed Meter, og sårøret er baseret på lufttryk. Dette betyder frøene bliver "skudt" gennem det korte sårør og er derfor ikke påvirket af hældninger eller vibrationer. Vi kalder denne teknologi for PowerShoot.

 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animation viser Tempo såenheden

 

 

Seed emptying device, YM 2016

Den nye version af Gilstring Seed Meter har en tømningsfunktion, en kæmpe fordel for de kunder som skifter mellem flere afgrøder hver dag.

Standard

Folding TPV Hydraulisk sammenfold
Vedligeholdelsesfri ophæng
WS 9 El-drevet såenhed
Press wheel Trykhjul
Closing wheel Lukkehjul (25 mm)
V55 disc Disk
Seed discs Sådiske
Enkel service
Alternator Generator for uafhængig strømforsyning
Hydraulic fan TPV Hydraulisk drevet blæser

Tilbehør

Row cleaner Rækkerensere
Micro granulate box Mikrogranulat udstyr
Seed tube 22 mm seed system 22 mm såskær
Front hopper TPV Gødningstank
Gødningsskær
Marker arm Tempo Markørarme
High air inlet Forhøjet luftindtag
Brede lukkehjul (50 mm)
Takkede lukkehjul
Econtrol_210px Väderstad E-Services

Tempo V

TPV 6

TPV 7

TPV 8

Antal rækker 6 7 8
Rækkeafstand (mm) 700/750/762/800 600 700/750/762/800
Arbejdsbredde (m) 4,2-4,8 4,2 5,6-6,4
Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0
Transporthøjde (m)

 

Tankkapacitet per rækkeenhed (l) 70 70  70
Tankkapacitet mikrogranulat per rækkeenhed (l) 17 17 17 
Vægt uden kombi (kg) min-max 1700-2200 1800-2400 2000-2700 
Vægt med kombi (kg) min-max - -  -
Såskærpres max (kg) 325 325 325 
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-17 10-17  10-17
Krav til hydralik 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 
Trækkraftbehov fra (hk) 100 100  150

 

DA = Double acting
FR = Free return

 

 

Tempo V

TPV 9

TPV 10

TPV 11

TPV 12

Antal rækker 9 10 11 12
Rækkeafstand (mm) 600 600/750/762 600 450/500/508
Arbejdsbredde (m) 5,4 6,0-7,5 6,6 5,4-6,1
Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthøjde (m)

   
Tankkapacitet per rækkeenhed (l) 70 70 70 70
Tankkapacitet mikrogranulat per rækkeenhed (l) 17 17 17 17
Vægt uden kombi (kg) min-max 2100-2900 2300-3200 2400-3200 2500-3600
Vægt med kombi (kg) min-max - - - -
Såskærpres max (kg)  325  325 325 325
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-17 10-17 10-17 10-17
Krav til hydraulik 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR 2-3 DA+FR
Trækkraftbehov fra (hk) 150 180 180 180

 

DA = Double acting
FR = Free return

 

Väderstad har gjort alle forsøg på præcist at skildre vores produktspecifikationer. Men på grund af vores løbende fornyelse af vores teknologier for at give vores kunder de bedst mulige produkter, kan nogle produkter ikke fremstilles som vist på denne hjemmeside. Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling