Tempo R 18
Tempo coulters

Tempo R

Rækkesåmaskine med fast ramme i forskellige bredder

Med Tempo, kan såning af rækkeafgrøder udføres i høj hastighed, uden at gå på kompromis med præcision og nøjagtighed. Resultatet er en unik kombination af ensartet såning af afgrøder og høj kapacitet. 

Bag kvaliteten på en Tempo maskine, ligger mange års udviklingsarbejde udført af vores ingeniører. Dette arbejde er efterfulgt af grundige afprøvninger i mange lande, udført af i samarbejde med landbrugskonsulenter og landmænd. 

Tempo R er en en fast maskine med 4 til 18 rækker, som monteres i trepunktsophænget. Den smalleste rækkeafstand er 45 cm og den største er 100 cm. Den størst mulige arbejdsbredde er 9,6 meter.

  

youtube playbuttonyoutube playbutton

Film fra vores rekordsåning med Tempo R i Bulgarien

 


 

En ny standard for præcisionsåning ved høj hastighed

Väderstad Tempo sætter nye standarder for rækkesåning ved høj hastighed. Med Tempo, kan rækkesåning udføres ved høj hastighed og stadig med ekseptionel præcision. Resultatet er en unik kombination af enartet afgrødeetablering og overlegen kapacitet.
Målet ved udvikligen af Tempo var at så 28 frø/sekund. Resultatet, Gilstring Seed Meter, opnår imponerende resultater selv ved de højeste hastigheder. En af nøglefaktorerne er placeringen af frø med lufttryk, kaldet PowerShoot.

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animationen viser Tempo såenheden

 


 

youtube playbuttonyoutube playbutton
Se kalibreringen af Tempo

 


 

Väderstad E-Services

 

Med Väderstad E-Services, er Tempo klar til fremtiden

Introduktionen af Wi-Fi (Wireless Fidelity) og iPad Air i Väderstads program giver en række fordele. Fra nu af, kan vores maskiner og udstyr styres ved hjælp af trådløs kommunikation. Brugervenlig, omkostningseffektivitet og enkel opdatering er blot nogle af fordelene ved en iPad Air løsning, sammenlignet med konventionelle systemer. Väderstads kontrolløsninger er samlet under betegnelsen Väderstad E-Service.

 Læs mere om Väderstad E-Services her

 

controlstation_210px   Econtrol_210px   Isobus_210px
ControlStation   E-Control   ISOBUS

 


 

Row shut off 

 

Individuel lukning af rækkeenheder

Den elektroniske styring af alle såenheder gør det muligt at lukke for en rækkeenhed ad gangen, og sparer dermed frø i uregelmæssige marker. Når såenheden er lukket, kan udledningen af gødning og mikrogranulat, hvis maskinen er udstyret med dette, også lukkes af. Det er også muligt at lukke helt for gødning og mikrogranulat og kun udså frø. I marker med varieret jordstruktur og humusindhold, er det nemt at justere doseringen af gødning og såsæd fra kabinen under kørsel.  

 


 

Robust rækkeenhed

Tempos rækkeenhed er designet til såning ved høj hastighed med minimalt krav til service. Alle samlinger er vedligeholdelsesfri. Heavy duty parallelophænget kan overføre ekstra vægt til rækkeenheden. 

 


 

For at minimere vibrationerne fra den høje hastighed er rækkeenhederne udstyret med bugserede trykhjul

Trykhjulene på Tempo trækkes (1) i stedet for at skubbes (2), som er den normale løsning på præcisionssåmaskiner. Fordelen ved de bugserede hjul er, at maskinen er lettere at trække og vibrationerne i rækkeenhederne mindskes.

 

 
1   2

 


 

Tre typer lukkehjul

Der er tre forskellige typer lukkehjul til Tempo. Udover standardmodellen er der en bredere version, som anbefales til øverlig såning af småfrøede afgrøder. Det kan være svært at lukke sårækken i jord med højt lerindhold, her anbefaler vi det takkede lukkehjul. 

   
Standard lukkehjul   Bredt lukkehjul   takket lukkehjul

 


 

Seed discs Tempo  including knockout wheel

Testet til mange afgrøder

Såskiver fås i forskellige udgaver til majs og solsikker. Hvilken såskive der kræves, afhænger af frøets tusindekornsvægt. Foruden majs og solsikker kan Tempo så soyabønner, sorghum, hirse, sukkerroer, raps og bomuld. En såskive til majs med 32 huller med en diameter på 5,5 mm er standard, øvrige såskiver fås som tilbehør. 

 

Crops Tempo

 

Billedgalleri:

Icon image gallery

 

Tempo R movies

Tempo seed meter - how it works

Tempo seed meter versus the competition

Tempo R sets new record with sunflower

Result from Tempo R record race in Bulgaria

Settings of Tempo (English)

Calibration of Tempo (English)

Tempo Gilstring Seed Meter

Tempo er ikke bare hurtig, dens perfekte placering af frøet er det som for alvor adskiller Tempo fra mændgen. Tempo er mere præcis og såenheden sikrer perfekt placering af hvert eneste frø. Denne præcision er yderst vigtigt for at maksimere udbyttet.

Såenheden Gilstring Seed Meter, placerer frøet med lufttryk. Dette betyder at frøet skydes gennem det korte sårør og derfor er upåvirkelig overfor både vibrationer og skråninger. Vi kalder denne teknologi PowerShoot.

 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Animation som viser Tempo såenheden

 

Seed emptying device, YM 2016

På den nye version af Gilstring Seed Meter er der en brugervenlig tømningsluge. Dette er en fordel for de landmænd som udsår flere forskellige afgrøder hver dag.

Standard

Tempo R Fast ramme
Vedligeholdelsesfrit ophæng
WS 9 Eldrevet såenhed
Support wheel TPR Støttehjul
Press wheel Trykhjul
Closing wheel Lukkehjul (25 mm)
V55 disc Disk
Seed discs Såskiver
Enkel service
Hydraulic fan Hydraulisk drevet blæser og generator

Tilbehør

Micro granulate box Mikrogranulat udstyr
Seed tube 22 mm seed system 22 mm såskær
Gødningsskær
Marker arm Tempo Markørarme
High air inlet Forhøjet luftindtag
Econtrol_210px Vädestad E-Services
Row cleaner Rækkerensere

 

Tempo R

TPR 4

TPR 6

TPR 12

TPR 18

Antal rækker 4 6 12 18
Rækkeafstand (mm) 700/750/762/800 450/500 700/750/762/800 450/457/500
Arbejdsbredde (m) 2,8-3,2 2,7-3,0 8,4-9,6 8,1-9,0
Transportbredde (m) 3,0 3,0 8,0 (700mm) 9,1 8,1
Transporthøjde (m) 1,9 1,9 2,15 2,15
Tankkapacitet per rækkeenhed (l) 70 70 70 70
Tankkapacitet mikrogranulate per rækkeenhed (l) 17 17 17 17
Vægt uden kombi (kg) min-max 1100-1600 1300-2100 2800-4200 3400-4600
Vægt med kombi (kg) min-max 1300-1800 1600-2200 - -
Såskærpres (kg) max 325/150/150/150 150 150 150
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-17 10-17 10-17 10-17
Krav til hydraulik
1-2 DA+FR 1-2 DA+FR 1-2 DA+FR 1-2 DA+FR
Trækkraftbehov fra (hk) 70 100 250 300

DA

=

Double acting
FR = Free return

Väderstad har gjort alle forsøg på præcist at skildre vores produktspecifikationer. Men på grund af vores løbende fornyelse af vores teknologier for at give vores kunder de bedst mulige produkter, kan nogle produkter ikke fremstilles som vist på denne hjemmeside. Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling