TopDown 700
TopDown 900
Close-up TopDown 300

TopDown

Den mest alsidige harve på markedet

Med alsidig jordbearbejdning og evnen til at tilpasse sig efter de gældende forhold, er TopDown et sikkert valg indenfor kultivatorer. TopDown skærer og blander store mængder afgrøderester ensartet ned i den bearbejdende jordprofil. Den kan arbejde i øverlig dybde eller ned til 40 cm, og i begge tilfælde skabe et såbed i et enkelt træk, hvilket sparer brændstof og tid.

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

Se filmen med TopDown.

 


 

TopDown from top

 

Robust løsning for lang levetid

Både diske, tallerkenudjævnere og stålpakkeren er gummiaffjedret, hvilket sikrer rammen en længere levetid. De svejsede tandbeslag sørger for at tænderne bliver på plads, hvilket fjerner behovet for efterspænding. Tænderne er fastgjort til rammen med en specialdesignet bolt med koniske bøsninger, hvilket gør den vedligeholdelsesfri og forlænger levetiden. Den hydrauliske stenudløser kan justeres trinløst med op til 700 kg udløsningskraft, hvilket garanterer en fremragende dybdekontrol, selv i de tungeste jorde, samtidigt med det forlænger rammens levetid. 
Det høje stenudløsertryk bevirker, at maskinen bevarer perfekt arbejdsdybde under alle forhold, og den vandrette fjederenhed tillader at tanden hurtigt kommer tilbage til den rette arbejdsdybde.

td tine   Opus tine with measurements

 


 


TopDown 600

 


Fleksibilitet med tre maskiner i én

TopDown er en alsidig maskine, hvor de forskellige redskabers arbejdsdybde kan justeres individuelt i henhold til forholdende. Den er designet til at gennemskære hele jordoverfladen, nedblande afgrøderester og løsne i dybden, alt i et træk. Herefter er jordoverfladen udjævnet, eventuelle knolde er knust og jorden er effektivt pakket i fuld arbejdsdybde. Hemmeligheden ligger i diske med en diameter på 450 mm og små hakker kombineret med den smalle tandafstand og tænder med ledeskinner, som giver en god balance mellem fin jord og små jordknolde. Ved hjælp af denne konstruktion kan såbedet forbedres i et enkelt træk.

 

TopDown with arrows   TopDown with arrows   TopDown with arrows

 

 


 

 

TopDown Discs

 

Højkvalitets diske

Forrest er der monteret to rækker takkede, koniske diske med en diameter på 450 mm. Diskene er fremstillet af V-55 stål. Stålet forlænger levetiden og sænker driftsomkostningerne. Diskene overskærer afgrøderester og blander dem ned i det øverste jordlag. De giver en finkornet effekt og arbejdsdybden kan indstilles trinløst under kørsel. Diskenes koniske form sikrer at de holder samme arbejdsvinkel, uanset arbejdsdybde og slid. Hver disk er individuelt monteret på en gummiaffjedret arm, hvilket øger gennemstrømningen og maksimerer præcisionen i bearbejdningen. 

 

   

 

TrueCut 470 diske arbejder dybere

TopDown kan også udstyres med TrueCut 470 mm diske som giver en mere aggressiv, dybere og mere ensartet kultivering. Med forbedret jordkontakt får TrueCut diskene den ekstra kraft, som sikrer håndtering af flere afgrøderester. De karakteristiske og lidt større TrueCut udskæringer på 470 mm diskene, gennemskærer jordoverfladen og knuser samt blander afgrøderesterne effektivt, hvilket fører til hurtigere nedbrydning og dermed bedre markhygiejne. 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

 

Tandafstand for optimale resultater

Tandafstanden på 27 cm sikrer en god blanding og nivellerer overfladen. Fordelingen af tænderne samt en frihøjde på 80 cm giver en god gennemstrømning. En tand er placeret bag hvert hjul, så der ikke efterlades nogle dækaftryk efter maskinen.

 


Skinner og spidser skaber mange muligheder 

Med TopDown er det muligt at optimere maskinen til alle arbejdsopgaver og den fungerer effektivt med den tilgængelige trækkapacit. Ved at anvende det store udvalg af spidser og skinner optimalt, er det let f.eks. at bearbejde overfladejorden i øverlig dybde og samtidigt opbryde dybere jordlag ved hjælp af LowDisturbance og DeepLoosening spidser. Det er også muligt at opnå fuld gennemskæring af hele det bearbejded lag og samtidig opbryde pløjesål for at forbedre jordens gennemtrængelighed. Ved at udstyre TopDown med foldbare tænder og udvide tandafstanden, kan trækkraftbehovet reduceres.
Angrebsvinklen på tænderne er designet til at sikre mindst mulig knold dannelse.

 


 

TopDown Tines

 

Effektiv blanding

Tænderne er som standard udstyret med en seperat spids og en MixIn skinne. Da normale spidser nedslides hurtigere end skinnen, sikrer en seperat spids vedvarende blandingseffekt. Denne konstruktion muliggør effektiv blanding og indarbejdning af afgrøderester, da jorden blandes flere gange i samme overkørsel. . 

 


 

TopDown levellers

 

Roterende udjævnere

TopDown er monteret med hydraulisk justerbare, roterende udjævnere, som kan justeres fra kabine under kørsel. I tunge jorde fungerer roterende udjævnere bedre end den billigere løsning med tænder. Tallerkenudjævnerne er vedligeholdelsesfri.

 


 

Fleksible og udskiftelige pakkerløninger

Under tørre forhold i tunge jorde er der brug for kraftig efterpakning for at opbryde knolde, få nedmuldningen startet og fremme en hurtig spiring af ukrudt og spildfrø.I disse tilfælde kan hele maskinens vægt bæres af pakkeren. I lettere jorde skal pakkeren ikke arbejde for dybt, så den kan indstilles til flydestilling hen over jorden, kun med sin egen vægt. Under fugtige forhold i tunge jorde, f.eks. efterårsbearbejdning før såningen om foråret, kan pakkeren afmonteres helt. Hvis der kun er nogle få våde områder i marken, kan pakkeren dog blot hæves i disse områder, så den ikke kører på jorden.

 


 

Valg af pakker

SoilRunner er en U-profileret pakker som arbejder jord mod jord, hvilker efterlader en åben bearbejdet overflade. Konstruktionen betyder at SoilRunner ikke stopper til, samt at når U-profilen fyldes op med jord, så reduceres slitagen. Jorden tilføjer desuden vægt til pakkeren, dermed øges den pakkende effekt. Tilgængelig som enkelt eller dobbelt pakker.

Single SteelRunner er en bearbejdende stål pakke som er enorm modstandsdygtig overfor slid. Den knuser effektivt knolde og presser sten ned i marken. Den dybe profil gør den bedst til medium til tung jord. Formen på pakkeren gør at den ikke kun arbejder i overfladen, men også trykker planterester ned i jorden, og dermed øger nedbrydningen. Hængende afskrabere holder pakken ren, selv i våde forhold.

Double SteelRunner er en meget aggressive stålpakker, som arbejder godt i alle jordtyper, også våde forhold. På grund af pakkerens design tørrer jorden hurtigere, således at landmanden hurtigere kan køre næste operation. Dobbelt SteelRunner skaber en fuld dybde pakning og bryder hårde knolde.  Dobbelt SteelRunner vil være tilgængelig til TopDown i første halvdel af 2017.

TopDown er designet således at efterpakkeren kan udskiftes hvis nødvendigt. 

 

SoilRunner, double, for Opus, Carrier L, Carrier XL and TopDown   SteelRunner for Opus, Carrier XL, Carrier L and TopDown    

 


 

 

Omdan TopDown til en såmaskine med BioDrill

TopDown har en lang række anvendelsmuligheder, som dækker de fleste behov til redskaber indenfor moderne jordbearbejdning. Monteret med BioDrill bliver den også en effektiv såmaskine for hurtig etablering af afgrøder, som f.eks. vinterraps og efterafgrøder. Når maskinen er i arbejde, placeres såsæden foran pakkeren og overdækkes under efterpakningen. Med TopDown 300 falder frøene til jorden, mens de fordeles jævnt med spredeplader på TopDown 400-700. 

Billedgalleri:

Icon image gallery

  

TopDown movies:

Product family TopDown

TopDown 900

TopDown & Rapid concept

TopDown in maize stubble

TopDown 500 with BioDrill

TopDown versatility including. BioDrill

New results with our new 50/80 point (English version)

 

TopDown concept zones

1. Skær og mikser

I den forreste del af TopDown er der to rækker af koniske diske. System Disc Aggressive, der giver en fuldstændig gennemskæring i overfladen. Såsnart afgrøderesterne blandes i jorden, starter de biologiske processer, og nedbrydningen øges. Arbejdsdybden på discknheden kan justeres trinløst under arbejdet.


 

2. Løsner og blander

Kultivatorsektionen på TopDown består af tre rækker hydraulisk ophængte tænder, med 27 cm afstand, udviklet til at løsne og blande jorden ned til 40 cm dybde. Opdelingen af spids og ledeskinne opretholder den samme blaningsevne til hver en tid. Et bredt udvalg af spidser og ledeskinner sikrer det perfekte resultat uanset jordtype. En tand placeret efter hjulene sikrer at overfladen altid er løsnet.


3. Jævning

Voldudjævnerdiskene på TopDown udjævner eventulle kamme efter den sidste række tænder. Diskene er monteret i gummiophæng, som sikrer at markens konjukturer følges, ligesom de er meget tolerante overfor sten. Udjævnerne kan justeres trinløst fra kabinen under arbejde, derved er det nemt at tilpasse graden af jævning til betingelserne i den enkelte mark.


4. Efterpakning

Efterpakning af jorden er yderst vigtigt for en god fremspiring. En god efterpakning er nøglen til succesfuld spiring og er samtidig med til at bevare jordens fugtighed. Trykket på pakkeren kan justeres og pakkeren kan afmonteres. Der kan vælges mellem to forskellige pakkere.

SteelRunner har en aggressiv profil, knuser knolde, trykker sten ned og arbejder afgrøderester ind i de øverste jordlag. Den dobbelte SoilRunner har en u-profil hvorved jord arbejder mod jord og efterlader en åben overflade. Den har en større bæreevne og arbejder godt, også på de lettere jorde.

Standard

TopDown V-55 koniske disc
One disc - one arm Én disc - én arm
TopDown Tænder
Levelling discs TopDown Tallerken voldjævner
TopDown in field Pendlende skrabere
Maintenance-free fastening Vedligeholdelsesfri montering
Stenutlösning td 700px 700 kg udløserkraft

Spidser og ledeskinner

Point TD 50mm 50 mm spids
Point TD 80mm 80 mm spids
Point 50-80 mm 50/80 mm spids
Point 120 mm 120 mm spids
Point 210 mm 210 mm spids
Low Disturbance point LowDisturbance spids
Deep loosening point DeepLoosening spids
Marathon point 80 mm Marathon spids
Wing share Vingeskær
MixIn shin 50 mm MixIn ledeskinne 50 mm
MixIn shin 80 mm MixIn ledeskinne 80 mm
Twisted shin Twister ledeskinne
Inward throwing shin Indadvendte skinner
Raised tine Kit til foldbar tand

Pakkermuligheder

SoilRunner Double SoilRunner dobbelt
SteelRunner 180x110px Single SteelRunner
Double SteelRunner Dobbelt SteelRunner

Tilbehør

Towing eyes Fleksibel trækstang
BioDrill BioDrill
470 mm disc for TD and CRX 47 cm disk

Modeller

300

400

500

600

700

900

Effektive arbejdsbredde (m) 2,65 3,75 4,80 5,75 6,75 9,10
Pakkerbredde(m) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0
Transportbredde (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0
Transporthøjde (m) 1,9 2,7 3,2 3,6 4,0 4,0
Vægt med SteelRunner (kg) 4400 6200 7000 9100 9900 13200
Vægt med dobbelt SoilRunner (kg) 4000 5800 6500 8100 8700 -
Antal tænder 10 14 18 22 26 35
Tandafstand (cm) 27 27 27 27 27 27
Bremser H/P H/P H/P H/P H/P -
Anbefalet arbejdshastighed  (km/t) 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12  8-12
Hjuldimensioner (støttehjul)
- - - 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5
Hjuldimensioner (transporthjul) 520/50-17 520/50-17 520/50-17 560/45-R22,5 560/45-R22,5 620/50-R22,5
Hydraulikudtag (DA) 4 4 4 4 4 4
Trækkraftbehov fra (hk) 150 200 250 300 350 400

H

=

Hydraulik
P = Pneumatic
DA = Dobbeltvirkende

 Väderstad har gjort alle forsøg på præcist at skildre vores produktspecifikationer. Men på grund af vores løbende fornyelse af vores teknologier for at give vores kunder de bedst mulige produkter, kan nogle produkter ikke fremstilles som vist på denne hjemmeside. Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling.