Carrier 300-400
Carrier 650
Carrier X 625

Carrier og Carrier X

Fleksibilitet, kapacitet, kvalitet - en maskine til stub samt pløjet / bearbejdet jord

Carrier er et jordbearbejdende universalredskab, monteret med 45 cm diske, fremstillet af specialhærdet svensk V55 kvalitetsstål for maksimal holdbarhed. En optimal arbejdshastighed på 12-15 km/t, sikrer en meget høj kapacitet. Vægten af hver disk holder dem i den forudindstillede dybde, selv under svære forhold. Den koniske form på diskene sikrer en ensartet arbejdsvinkel, uanset slid og arbejdsdybde og skaber fin jord til falske såbede. Alle diske er individuelt monteret, hvilket sikrer højere præcision og bedre gennemstrømning. Halmharven, CrossCutter Knife og CrossBoard, sammen med BioDrill, gør Carrier til en ekstremt fleksibel maskine. 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 


 

Carrier for fleksibilitet og økonomi

Carrier er bygget med fokus på fleksibilitet, holdbarhed og økonomi. Kendetegnende for alle maskiner i Carrier familien er den stærke ramme af højkvalitets svensk stål. Rammen er fuldsvejst for at undgå løse boltforbindelser og den slitage, som kan opstå, når der arbejdes i høj hastighed. Vridningsmodstanden er imponerende. Alle komponenter som er i kontakt med jorden, er gummiopmængt for at øge komponenternes og rammens levetid. 

Carrier folding  

 


 

 

Diske for høj kvalitet

De 45 cm diske har små indhak, som skaber et bedre jordflow og er perfekte ved etablering af falske såbede. Dette er særligt vigtigt for at fremskynde fremspiringen af små frø, som spildsraps eller ukrudt.
Den koniske form på diskene gør jorden finere, men sikrer også at samme arbejdsvinkel er fastholdt uanset slid eller arbejdsdybde. Alle diske er individuelt monteret, hvilket sikrer højt flow og kompromisløs præcision under arbejdet. 

 

 

 

TrueCut 470 diske arbejder dybere og håndterer flere rester

Carrier og Carrier X kan også udstyres med TrueCut 470 mm diske som giver en mere aggressiv, dybere og mere ensartet kultivering. Med forbedret jordkontakt får TrueCut diskene den ekstra kraft, som sikrer håndtering af flere afgrøderester. De karakteristiske og lidt større TrueCut udskæringer på 470 mm diskene, gennemskærer jordoverfladen og knuser samt blander afgrøderesterne effektivt, hvilket fører til hurtigere nedbrydning og dermed bedre markhygiejne. 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

 

CrossCutter Disc forbedrer markhygiejnen

Ved at montere CrossCutter Disc i stedet for standard diske på Carrier, kan meget ensartet øverlig bearbejdning udføres. Med 3 cm arbejdsdybde, fremspirer spildraps og ukrudt og kan dermed kontrolleres optimalt. Dette forbedrer markhygiejnen og dermed rentabiliteten.

 

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

X-Disc rendering CRX

 

X-formen hindrer overlapninger

Monteringen af diskene i et X-formet design betyder, at de sideværts kræfter udligner hinanden og dette giver maskinen neutral sideværts geometri. Resultatet er helt lige kørsel bag traktoren, hvilket er en meget stor fordel, når der bruges GPS. X-formen bruges på alle sammenfoldende Carrier modeller. 


 


 

Multifunktionelle forredskaber

En række Carrier modeller kan udstyres med forskellige forredskaber. Halmharven spreder halmen efter høst og gør jordbearbejdningen lettere, mens den sikrer at alle efterfølgende afgrøder har samme forhold.
CrossCutter Knife snitter effektivt alt fra spildsæd til hårde majsstubbe. Forredskabet er positioneret i den rigtige vinkel i forhold til diskene, hvilket betyder at planteresterne bliver skåret fra to forskellige retninger. Forredskabet giver Carrier fuld fleksibilitet fra øverlig til fuld arbejdsdybde.
CrossBoard knuser knolde og skærer og jævner plovfurer.

youtube playbuttonyoutube playbutton

 


 

 

Fuld gennemskæring med sidejustering

For at opnå effektiv kontrol over krybende ukrudt, skal alle rødder overskæres effektivt i første træk. For at sikre optimal gennemskæring og ensartet dyrkning, kan forreste række diske let justeres sideværts ved hjælp af en topstang.   
 
Den udvendige diskarm kan justeres i lodret retning for perfekt nivellering af overfladen.

 

 


 

  

 

Liftophængt eller bugseret 

Carrier 300-400 er tilgængelig både som hydraulisk liftophængt og som bugseret. Den simple ramme giver en stabil og holdbar maskine, som sidder tæt på traktoren, når den monteres på trepunktsophænget, hvilket letter frontbelastningen og dermed reducerer risikoen for komprimering. I kombination med RubberRunner, kan maskinen udstyres med en trækstang og derefter også CrossBoard. Hvis ekstra gennemtrængningskraft er nødvendigt, kan der tilføjes en 800 kg ekstra vægt. 

 

     

 


 

CRX on field from tractor

 

Carrier X

Carrier X er en foldbar liftophængt maskine med arbejdsbredder mellem 4,25 m og 6,25 m. Maskinen er designet med et tyngdepunkt så tæt på traktoren som muligt for at reducere behovet for frontvægt og sænke risikoen for jordpakning. Transportbredden på 2,4 m gør den let at manøvrere. Maskinen kan opmagasineres sammenfoldet, hvilket sparer plads. Både vingefoldningen og rammen er specialdesignet for maksimal holdbarhed. Carrier X kan udstyres med et gødningsfordelerhoved til at nedfælde gylle.

For at tilpasse sig til det barske miljø i forbindelse med gødning, kan Carrier X udstyres med en ny gødningspakke. Pakken indeholder en galvaniseret ramme, carbon beskyttet stænger, hydraulisk vingelås og slanger i rustfrit stål. Resultatet er en maskine med en meget lang levetid selv i krævende forhold.

SteelRunner, SoilRunner og CageRunner HeavyDuty er tilgængelige som efterpakkere.

 

CRX adjustment in field   CRX in field
CRX clearcut from side   CRX clearcut

 


 

Carrier 1225 with weights

 

Ensartet konsolidering over hele arbejdsbredden

Da midtersektionen er tungere end vingesektionerne på Carrier 1225, er der tilføjet ekstra vægt på vingerne, for at sikre ens jordtryk over hele arbejdsbredden. Det samme gælder efterpakkerne, hvor pakkerne på vingesektionen på både Carrier 925 og Carrier 1225 er gjort tungere, for at sikre en ensartet efterpakning over hele arbejdsbredden.

CTF tilpasset til 12 meter

Carrier familien passer med 12-meter Controlled Traffic Farming (CTF) system. Da Carrier har et overlap på 10 cm i hver side, sikres en effektiv kultivering af hele jordprofilen. Derudover, sikrer X-formationen at diskene trækkes lige efter traktoren. Carrier 1225 har en arbejdsbredde på 1225 cm og kan udstyres med 450mm diske med små udskæringer, eller højkvalitets TrueCut diske med en diameter på 470mm.


 


 

Väderstad sammenfolding gør Carrier let at transportere 

Väderstads foldesystem giver Carrier op til 12,25 m en transportbredde på kun 3 m. De store bogiehjul gør det nemt, at flytte maskinen mellem markerne. 

 

youtube playbuttonyoutube playbutton   youtube playbuttonyoutube playbutton
Udfoldning af Carrier   Sammenfoldning af Carrier

 


 

Efterpakning i henhold til forholdene

Den liftophængte 3,0 m og 3,5 m Carrier 300 og 350 kan udstyres med CageRunner, en letkørende og selvrensende pakker med lav vægt. 

Den robuste CageRunner HaevyDuty er tilgængelig til Carrier X.

RubberRunner er tilgængelig til Carrier 300-820. Maskinens mere omfattende profil mindsker inertien og dermed risikoen for slæberi i lettere jorde. 

Carrier kan monteres med SteelRunner, en bearbejdende stålpakker, fremstillet af hærdet støbejern med en enorm slidstyrke. Den knuser effektivt knolde og trykker sten ned i marken. Den dybe profil gør den yderst velegnet til medium til tungere jorde. 

Den hydraulisk monteret Carrier 300-400 , samt Carrier X 425-625, kan leveres med single SoilRunner. En komprimerende efterpakker med Ø 575 mm U-profil, godt tilpasset til hydraulisk monteret Carrier. U-profilen fyldes med jord og bruger den til at arbejde jord mod jord.

Pakkerne er monteret med en ny type vedligeholdelsesfri og smørefri ophæng, som sikrer lang levetid.

Cagerunner CR300   steelrunner CR300   rubberrunner CR300

 


 

Carrier with BioDrill

 

BioDrill omdanner Carrier til en såmaskine

Med BioDrill, kan Carrier omdannes til en højpræcisions såmaskine til småfrøede afgrøder.
Den største fordel med BioDrill er, at såningen kan udføres direkte efter høsten, når jorden er fugtig, hvilket sparer brændstof og tid i en travl periode. Sammenlignet med det traditionelle afgrødeetableringssystem med pløjning og en række jordbearbejdninger, er besparelsen i tid og diesel enorm. 
Til de bugserede Carrier modeller, er der udviklet en ny spredeplade, som yderligere forbedrer præcisionen under høje hastigheder, hvor såsædsplaceringen er følsom overfor blæst. 

 

 

Billedgalleri:
Icon image gallery   Icon image gallery

Carrier 300-400

 

Carrier X 425-625

Icon image gallery   Icon image gallery

Carrier 420-820

 

Carrier 925-1225

Produkt film:

Product family Carrier

Carrier 300-400

Carrier 1225 with X-disc

CrossCutter Disc

Carrier with CrossCutter Knife in cover crops

Unfolding of Carrier

Folding of Carrier

The Carrier concept

Vaderstadt Cross Cutter

FPV Quad filming 'drilling of rapeseed'

Carrier with zones 700px

1. Forredskaber

a) Halmfordeling

Ensartet fordeling af halm er et krav i øverlig jordbearbejdning, med henblik på at skabe ensartet spiringsvilkår for alle frø. En halmharve foran Carrier hjælper med at fordele halmen over et større areal, især når arbejdet udføres i en lille vinkel i forhold til kørselsretningen af mejetærskeren.

b) Øverlig bearbejdning

CrossCutter Knife skærer materialet i en 90 graders vinkel i forhold til arbejdsretningen på diskene og hjælper med at intensivere bearbejdningen. CrossCutter Knife passer til bearbejdning af stub og brydning af efterafgrøder. Når den bruges i stub, forbedrer det yderligere nedbrydningen af strå. I rapsstub, forbedres spiringen af efterladte frø ved øverlig bearbejdning samtidig med, at markhygiejnen forbedres. I afgrøderester ædelægges alle strå samtidigt med, at de indarbejdes i en passende dybde.

 


2. Kultivering

a) Med diske

To rækker af V55 speciel hærdet svensk stål diske bearbejder aggressivt jorden og blander effektivt afgrøderester ned til 10-12 cm dybde. Den koniske form af disken sikrer en god smuldreeffekt i jorden, hvilket giver perfekte spirings betingelser for falsk såbed. En anden fordel ved den koniske formede disk, er en konstant arbejdesvinkel på trods af slid. De 450 mm diske giver en høj rotationshastighed og exceptionelt højt tryk, som effektivt snitter halmen og skaber en fin jordstruktur.

Diskenes X-form modvirker sidetrækkende kræfter, hvilket sikrer en lige kørsel bag traktoren. X-diskene er placeret bag traktorens hjul for et optimalt resultat. 

b) Med diske og CrossBoard

En mulighed for de fleste Carrier modeller er CrossBoard. CrossBoard anvendes hovedsageligt til knusning og jævning af pløjet jord og til såbedsforberedelse


3. Pakning

Ved øverlig bearbejdning er det vigtigt at efterlade jordoverfladen velpakket, med henblik på at skabe optimale betingelser for spiring af ukrudtsfrø og nedbrydning af halm. Carrier er udstyret med stål-eller gummivalser, der effektivt komprimerer overfladen og afslutter opgaven. Diameteren på valsen er 550 eller 600 mm afhængig af model. Til lettere jorde med lavere behov for efterpakning fås en rørpakkevalse til Carrier 300 og 350.

 

Standard

V-55 koniske disc
Gummiophæng
One disc - one arm Én disc - èn arm
Vedligeholdesfri lejer
Carrier folding Unik foldning
Feature X-disc X-disc

Forredskaber

CrossBoard Heavy CrossBoard Heavy
Halmstrigle
CrossCutter CrossCutter Knife

Pakkermuligheder

SteelRunner 180x110px SteelRunner
RubberRunner RubberRunner
CageRunner 164px CageRunner
CageRunner HeavyDuty 180x110 CageRunner HeavyDuty
Single SoilRunner Single SoilRunner

Tilbehør

Towing eyes Fleksibel trækstang (Cultus 500)
BioDrill BioDrill
Ekstra vægte
Carrier Bremser
470 mm disc for TD and CRX 47 cm disk

Quick links:

Carrier 300-400         Carrier 420-820            Carrier 925-1225           Carrier X 425-625

Carrier
(bugseret og trepunktsophængte modeller)

300

350

400

Effektive arbejdsbredde (m) 2,64 3,19 3,64
Transportbredde (m) 3,0 3,5 4,0
Transporthøjde (m) 1,4 1,4 1,4
Vægt (kg) med SteelRunner (trepunktsophængte modeller)  1800 2000
2300
Vægt (kg) med CageRunner (trepunktsophængte modeller) 1300 1400 -
Weight (kg) with RubberRunner (3-point linkage models) 1600
1800 2100
Vægt (kg) med RubberRunner (bugseret modeller) 1900 2100 2300
Antal diske 22 26
30
Disk afstand (cm) 25
25
 25
Disk vinkel 16
 16  26
Bremser  - -
 -
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-14 10-14 10-14
Hjuldimensioner (transporthjul) -
 -  -
Krav til hydraulik (DA) (afhængigt af CrossBoard eller ej) 1/2 1/2 1/2
Trækkraftbehov fra (hk) 85 100 110

DA

=

Double acting

 


 

Carrier

420

500

650

820

Effektive arbejdsbredde (m)

3,94 4,94 6,44 7,94
Pakkebredde (m) 4,2 5,0 6,5 8,2
Transportbredde (m) 2,5 2,5 2,5 2,5
Transporthøjde (m) 3,8 3,8 3,8 4,0
Vægt med SteelRunner (kg) 4300 4900 5800 7700
Vægt med RubberRunner (kg) 3600 4100 5100 6300
Antal diske 32 40 52 64
Disk afstand (cm) 25 25 25 25
Disk vinkel 16 16 16 16
Bremser H/P H/P H/P H/P
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-14 10-14 10-14 10-14

Hjuldimensioner (transporthjul)

400/60x15.5 400/60x15.5 400/60x15.5 400/60x15.5
Krav til hydraulik (DA)
2/3 2/3 2/3 2
Trækkraftbehov fra (hk) 120 150 190 220

DA

=

Double acting
H = Hydraulik
P = Pneumatik

 


 

Carrier

925

1225

Effektive arbejdsbredde (m) 8,94 12,25
Pakkebredde (m) 9,25 12,25
Transportbredde (m) 3,0 3,0
Transporthøjde (m) 4,0 4,0
Vægt med SteelRunner (kg) 10000 11700
Vægt med single SoilRunner (kg)  7900 9100
Antal diske 72 96
Disk afstand (cm) 25 25
Disk vinkel 16 16
Bremser H/P H/P
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-14 10-14
Hjuldimensioner (transporthjul) 400/60x15.5 400/60x15.5
Krav til hydraulik (DA) 2/3 2/3
Trækkraftbehov fra (hk) 400
400

DA

=

Double acting
H = Hydraulik
P = Pneumatik

 


 

Carrier X

425

525

625

Arbejdsbredde (m) 4,25 5,25 6,25
Pakkebredde (m) 4,43 5,47 6,47
Transportbredde (m) 2,4 2,4 2,4
Transporthøjde (m) 2,99 3,49 3,99
Vægt med SteelRunner (kg) 3200 3800 4300
Vægt med CageRunner (kg) 2500 3000 3300
Vægt med CageRunner HeavyDuty (kg) 2700 3200 3500
Antal diske 34 42 50
Disk afstand (cm) 25 25 25
Disk vinkel 16 16 16
Bremser - - -
Anbefalet arbejdshastighed (km/t) 10-14 10-14 10-14
Krav til hydraulik (DA)
2 2 2
Trækkraftbehov fra (hk) 150 200 250

DA

=

Double acting

  

Väderstad har gjort alle forsøg på præcist at skildre vores produktspecifikationer. Men på grund af vores løbende fornyelse af vores teknologier for at give vores kunder de bedst mulige produkter, kan nogle produkter ikke fremstilles som vist på denne hjemmeside. Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling