Väderstad Farm løftes til et højere niveau

At eje en gård, som sikrer den praktiske erfaring i virksomheden, er yderst vigtigt for Väderstad. I årenes løb, er gården vokset gradvist og i 2014 blev en driftsleder ansat på Väderstad Farm AB. Driftslederen tager sig af jord og afgrøder som var det hans eget, og han løfter gården til et helt nyt niveau. 

Carrier XL 525 and Claas combine at Väderstad Farm 
På denne tid af året sker der meget både inde på Väderstad fabrikken, men også ude på de 250 hektar på Väderstad Farm. Tidlige rapporter fra driftslederen viser, at høsten for 2016 har resulteret i et gennemsnitligt udbytte på et normalt niveau, trods tørkeperioden i sommeren, som gav nogle udfordringer.

Väderstad driver sin egen gård, der støder op til fabrikken og hovedkontoret. Når man som virksomhed leverer effektive maskiner til tusindvis af landmænd verden over, er det vigtigt at have en stærkt forbindelse til det praktiske landbrug. For at opnå dette, har virksomheden brug for landbrugsområder, der kan testkøres og bruges til evaluering af nye maskiner.

Et klart ansvar

Det at fokusere på fordelene for landmanden er dybt forankret i mind-settet hos Väderstads ejere og stiftere, familien Stark, der har drevet familiens gård tæt på fabrikken i flere generationer. I 2014 ansatte de den første driftsleder Axel Ektander på Väderstad Farm AB. Samtidig blev Väderstad Farm AB også lavet til et datterselskab af Väderstad Holding AB.

– Som driftsleder er jeg ansvarlig for køb og salg, jeg beslutter hvilke afgrøder der skal dyrkes og vigtigst af alt, hvordan de skal dyrkes, siger Axel.

I dag driver Väderstad Farm 250 hektar jord.

Väderstad Farm
Axel Ektander (til højre) er driftleder på den 250 hektar store Väderstad Farm. I høstsæsonen træder serviceteknikeren Johan Cornell (til venstre) ind som co-driver på gården. 

Fokus på jordens struktur

Väderstads højeste prioritet er at demonstrere maskinerne praktisk i marken, i stedet for at udstille dem i et showroom. Denne ambition betød dog, at jordbunden på nogle af de områder, som var blevet brugt til omfattende kundedemonstrationer, maskintest og forsøg, ikke var de bedste, da Axel startede som driftsleder. Den tunge lerjord på gården havde fået nogle problemer og rejste spørgsmål vedrørende afdræning på området.

For at skabe balance mellem maskindemonstrationer og jordforholdene, satte Axel stor fokus på systematisk at forbedre jordkvaliteten på Väderstad Farm. Hans vigtigste værktøj var et afbalanceret dyrkningssystem, men også fokus på dræning, jordens struktur og dybt rodfæstede afgrøder, der sikrer en række fordele for jorden.

– Hovedafgrøden på gården er vinterhvede og vinterraps. Derudover dyrkes der maltbyg, hestebønner, røde kløverfrø og vårhvede, siger Axel.

 Carrier XL 525
Efter høst bliver maltbyg stubbene øjeblikkeligt bearbejdet af en Carrier XL 525. Senere samme dag bliver området bearbejdet med en TopDown 400 og vinterraps bliver udsået med en Rapid 400C.

Dræning er en prioritet

Øverst på Axels to-do liste er drænings- og afvandingssystemer. Siden 2014 har gården investeret i nye afløbssystemer på 60 hektar, 3,5 km afvandingssystem og afvandingsgrøfterne er blevet renset. Derudover er nogle afvandingsproblemer blevet ordnet i marken. Ifølge Axel, er dræning nøglen til succes.

– Vi er kommet langt med hensyn til dræning og vandsystemer på vores marker, men vi har stadig lidt vej endnu, kommenterer Axel.

Väderstad Farm planlægger at udføre flere dræningsaktiviteter, men for øjeblikket er fokus på aktiviteter målrettet marken. For at øge pH-niveauet og for at få en bedre jordstruktur har Axel spredt kalk før såning på flere hektar.

Langsigtet filosofi

Markerne på Väderstad Farm har et stort potentiale til at give et højere udbytte, men i løbet af årene har resultaterne varieret meget. Axel sigter derfor på at øge højeste udbytte, men frem for alt fokuserer han på at øge det gennemsnitlige udbytte på gården som helhed.

– Jeg prøver at indarbejde en langsigtet filosofi i alt jeg gør på gården. Som en effekt af de tiltag vi har gjort hidtil, er tallene allerede begyndt at pege i den rigtige retning, siger Axel.

Axel er overbevist om at de nuværende investeringer vil betale sig i det lange løb. Det centrale er at sætte langsigtede mål for landbruget på Väderstad Farm.

Rapid 400C
Maskiner der benyttes på Väderstad Farm, er en del af Väderstads demo-maskiner, som også bruges til kundedemonstrationer i løbet af året.