Tempo - Øget præcision for småfrøede afgrøder

Den nye frøsensor og mønstrede lukkehjul på Väderstads Tempo såmaskine, udvider mulighederne vedrørende høj præcision udsåning af småfrøede afgrøder som raps og sukkerroer. 

- Vi har mærket en stor efterspørgsel efter alsidighed, hvor landmændene ønsker, at have mulighed for at plante flere afgrøder med den samme maskine. Den nye frøsensor til Tempo såmaskinen, gør det endnu lettere end før, siger Jörgen Dahl, produktchef for Tempo hos Väderstad.

Ved at registrere hver enkelt frø, sikrer frøsensorerne en meget høj præcision ved såning. Hvis en doseringssats fra én rækkeenhed afviger under såning, får traktorføreren besked via det iPad-baserede styresystem Väderstad E-Control.

Seed sensor for Tempo

- Takket være den høje præcision og kapacitet ved højehastigheder, arbejder de nye frøsensorer optimalt uanset frøtype. Derved kan landmanden skifte mellem majs og raps uden at ændrefrøsensorerne på Tempo såmaskinen, siger Jörgen Dahl.

Til storfrøede afgrøder, som græskar og store solsikkefrø, er en alternativ frøsensor tilgængelig som tilbehør. 

Closing wheel - Treaded
De nye mønstrede lukkehjul er tilgængelig som tilbehør til alle Tempo modeller, både nye og eksisterende maskiner

Nye mønstrede lukkehjul

For at optimere betingelserne for øverligt plantede frø, som sukkerroer og raps, er et nyt mønstret lukkehjul nu tilgængelig til alle Tempo modeller. 

- Hovedformålet med et lukkehjul er, at lukke frøfuren samtidig med at skabe optimale forhold for frøspiring. Takket være den mønstrede overflade på vores nye lukkehjul, skabes der en fin jordstruktur, samtidig med at risikoen for skorpedannelse minimeres, siger Jörgen Dahl.

De nye mønstrede lukkehjul og frøsensor er tilgængelig til alle Tempo modeller som tilvalg, til både nye og ekstisterende maskiner. 

Tempo R with transport wheels in field
Tempo R med fronttank FH

Nem transport med Tempo R

Til såsæsonen 2017, kan de bredere modeller af såmaskinen, Tempo R, udstyres med transporthjul og trækstang. 

- Med transporthjul og trækstang kan Tempo R 12 og Tempo R 18 let transporteres rundt mellem markerne. Uanset arbejdsbredde er transportbredden under 3 meter, siger Jörgen Dahl.

Ligesom mange andre modeller i Tempo familien, kan rækkeafstanden på den 18 rækker Tempo R 18 indstilles til ned til 450 mm. En sådan rækkeafstand er velegnet til såning af småfrøede afgrøder som raps og sukkerroer. 

Tempo R 18 with transport wheels
Tempo R med 18 rækkeenheder, klar til transport, et transporthjul er synligt til højre.


Tempo produktfamilien

Hjertet af Tempo såmaskinen er det unikke PowerShoot system, som anvender tryk til at placere frø med stor præcision. Når frøet forlader det korte frørør, stopper et blødt trykhjul frøet og sikrer optimal jordkontakt. En central del i systemet er det elektrisk drevne Gilstring Seed Meter, som bruger lufttrykket til at levere en uovertruffen singulation og præcision ved meget høje hastigheder, uden at blive påvirket af skråninger eller vibrationer. Hvert Seed Meter har en elektrisk motor, som gør det muligt at lukke for en enkelt række, nem kalibrering og justeringer fra førerhuset.

Resultatet er en unik kombination af præcis afgrødeetablering og exceptionel kapacitet, uanset jordtype eller dyrkningssystem på gården.