"Resultatet af Rapidens arbejde giver os selvtilliden til, at vente"

Efter fejringen af Rapid maskinens 25 års jubilæum, er her en af de gode historier om effektivitet, kvalitet og udholdenhed af Rapid.

På en gård i Lincolnshire er der en politik om, at benytte to såmaskiner for, at vedligeholde et højt niveau af agerrævehalekontrol, ved at lade såbedene ligge længere og opnå rettidig etablering.

B. Bush and Sons bryder sig ikke om at skynde sig med, at etablere vinterafgrøden. "Vi holder igen med tidlig etablering af vinterafgrøden, som en del af vores agerrævehalekontrol er rettidig etablering yderst vigtigt; vores mål er, at så når såbedene har de helt rigtige betingelser," siger Jeff Bush, partner i firmaet, som driver gårde med 2000 ha fra sin base på Revesby. De sår typisk vinterhvede, raps, sukkerroer og vinter- og vårbyg. Ærter, bønner, kartofler og majs dyrkes også. Noget kontraktarbejde udføres også.

Case story Rapid RDA
Jeff Bush

Virksomhedens filosofi er at forberede det bedst mulige såbed før såning. Dette betyder, at al halm bliver presset efter mejetærskeren, så kultiveringsudstyret skal håndtere så lidt afgrøderester som muligt, selvom Jeff indrømmer at han "ikke er fan af at fjerne næringsstoffer fra marken", hvilket modvirkes ved, at snitte og indarbejde halm hver tredje år og gøde i overensstemmelse hermed. 

Rexius Twin
En Rexius Twin knuser knolde, jævner og efterpakker.

Ca. 90% af jorden, der går fra lette til tunge jordtyper, pløjes derefter og bearbejdes to til tre omgange ved hjælp af en 10m og to 6,5m Väderstad RexiusTwin tromler, for at etablere et groft såbed. Så snart der er et niveau af ukrudt og frivillig fremkomst behandles jorden med glyphosat før den bearbejdes med en 6,5m Carrier inden såmaskinerne. 

"Vi kan godt lide at holde jorden så ren som vi kan, og med systemet, eller variationen af dette, kan vi få to overkørsler og holde igen med udsåningen i to til tre uger," siger Jeff. "Og vi vil gerne være traditionelle og blive i vores comfort zone, især med kontraktarbejdet. Derudover, er vi nødt til, at være sikre på hvad vi kan gøre hvis der for eksempel er tungt og blødt før såning, kan vi komme tilbage senere."

Såningen starter i begyndelsen af oktober, og udføres af en 8m og en 6m Väderstad Rapid såmaskine. Det er en kombination B. Bush and Sons har benyttet de sidste 14 år. "Vi kan godt lide at vi kan stole på Rapid maskinen og vi opdagede langsomt at resultatet af Rapid maskinens arbejde, gjorde at hvis såbedsforholdene ikke var gode nok, så kunne vi sætte os tilbage og vente," kommenterer Jeff.

Rapid RDA new year model 2017
En Rapid A 800S (ikke den faktiske såmaskine på gården)

Ved at benytte to såmaskiner, kan han lade såbedene ligge længere og først så, når forholdende er så gode som praktisk muligt. “Den anden såmaskine har lettet besværet og den samlede produktion er fantastisk," siger han. 8m Rapid maskinen kører bag en 845 Challenger, og 6m maskinen bag en 765 Challenger.

"Vi kan godt lide, at så ved høj hastighed uden, at være hensynsløse og bestræber os på en hastighed mellem 12 og 15 km/t, da Rapid maskinen arbejder bedst i fart," forklarer Jeff. "Vi kan ikke fejle med denne såmaskine og vi ved hvad vi har at arbejde med."

Han pointerer, at de to afgørende faktorer for et godt udbytte er en effektiv pause og rettidig etablering. “Resultatet af Rapid maskinens arbejde giver os selvtilliden til at vente," siger Jeff. “Og de ekstra omkostninger ved at benytte to såmaskiner, opvejes af muligheden for at lade såbedene ligge længere, hvilket reducerer risikoen for fald i udbyttet som følge af agerrævehale, da vi kan opnå en bedre kontrol over det. Udbyttet er også mere end acceptabelt. Hvedehøsten, over en årrække, er gennemsnitligt på 9 t/ha; vi har intet mistet ved at vente."