CrossCutter Disc klarer rapsstubbene

Spildraps og rapsstubbe er kilder til sygdomme i forbindelse med sædskifte og skal håndteres med stor forsigtighed. Den nye CrossCutter Disc skærer og knuser rapsstubbene hurtigt og omkostningseffektivt straks efter høst, samtidigt med at den fremskynder spiringen af spildraps. 

Rapsstubbe er i sig selv en kilde til sygdomme og skadedyr. Rodhalsråd er en af de sygdomme som forårsager mest skade på raps. Sygdommen danner sporer i stubben og høstresterne, den kan sprede sig op til otte kilometer og dermed smitte nysåede rapsmarker. Ved at knuse og fordele stubbene og den øverste del af rødderne, umiddelbart efter høst, reduceres risikoen for svampesygdommens spredning.

Carrier in rapeseed
Carrier med CrossCutter Disc

Høstrester giver beskyttelse til snegle

Snegle klækker i løbet af sommeren og modnes for, at overvintre som modne voksne. Snegle har brug for fugt for at overleve, og søger tilflugt i hulrum dannet af en klumpet struktur eller høstrester. En måde at kontrollere snegle på er ved, at skære og sprede høstresterne, så jordoverfladen tørrer hurtigere, og jordbearbejdningen ikke danner hulrum, hvor sneglene kan finde fugt. En Carrier med halmstrigle, CrossCutter Disc og SteelRunner løser problemerne med stubbe og høstrester, samtidigt med at eventuelle hulrum komprimeres.

Kålfluen er et voksende problem

Et andet problem som møder rapsdyrkere er kålfluen. Forud for 2014 blev en række neonicotinoider, som blandt andet blev brugt til frøbejdsning af vinterraps, forbudt i EU. Dette havde katastrofale konsekvenser mange steder i efteråret 2014, hvor marker måtte sås om på grund af angreb af kålfluen. Det er tredje generation af kålfluen, som angriber roden på nysåede rapsplanter. Bearbejdning af jorden og udryddelse af spildraps nedbryder kålfluens fødekæde. Sammenhængen er blevet bevist ved et feltforsøg i Tyskland, hvor bearbejdningen af stubbene ved brug af disk redskaber, reducerer kålfluens population med op til 65 procent. Mere effektiv jordbearbejdning med CrossCutter Disc vil sandsynligvis have en endnu bedre effekt.

Tre overkørsler er normalt

Tre overkørsler er normalt efter høst af vinterraps. Den første overkørsel efter høst spreder halm og knuser stubbe og skaber dermed gode betingelser for spildrapsens fremspiring. Anden overkørsel finder sted når spildrapsen har 2-3 blade, derved begraves planterne, samtidigt bliver stubbene yderligere pulveriseret, og nye frø får dermed bedre betingelser for fremspiring. En tredje overkørsel bliver gjort med en kultivator, som arbejder mere i dybden, begraver spildraps og ukrudt, som har spiret, samtidigt med at sporene løsnes og marken forberedes til såning, forklarer Magnus Samuelsson.

Carrier in rapeseed
Nærbillede af CrossCutter Disc

Høj kapacitet

Tiden kan være knap under høst, men med en Carrier CrossCutter Disc, kan store områder bearbejdes på kort tid, og nyhøstede marker kan bearbejdes om morgenen, inden det igen er tid til, at sætte sig i mejetærskeren, siger Magnus Samuelsson.

Carrier med CrossCutter Disc kan køres med en hastighed på op til 20 km/t, og den øverlige bearbejdning betyder at der er brug for en beskeden trækkraft, hvilket resulterer i et meget lavt brændstofforbrug. 

Carrier with CrossCutter Disc
Carrier 820 med CrossCutter Disc

Fleksible forredskaber

Hvis der er store mængder af halmrester, kan det være en god ide at have en halmstrigle som forredskab. Denne vil sprede halmresterne og dermed skabe gode forhold for fremspiringen af spildrapsen. Hvis der omvendt er et problem med ukrudt i første overkørsel, er det bedre at montere CrossCutter Knife som forredskab, da denne forstærker spredningen og samtidigt bidrager til knusningen af stubbene.

Har kørt tusinde af hektar

Carrier med CrossCutter Disc har kørt tusinder af hektarer af landmænd siden 2013. Resultaterne og kommentarerne har været ekstremt positive, forklarer Magnus Samuelsson.

youtube playbuttonyoutube playbutton