Väderstad investerer yderligere i produktionen

For at imødekomme den store efterspørgsel efter Väderstad produkter er Väderstad-Verken i Sverige igang med en rationalisering og effektivisering af produktionen. I alt er der til dato investeret SEK 150 millioner. Disse investeringer er en del af virksomhedens vækststrategi for de kommende år.

For Väderstad-Verken betyder dette et nyt internt logistikcenter, en ny stor 3D laserskærer og nyt automatisk svejse- og bearbejdningsudstyr til fremstilling af rækkeenheder til Tempo.

Invest in production
I løbet af sommerferien 2013 installeres endnu en laserskærer til håndtering af bl.a. firkantrør.

“Det er første gang virksomheden har investeret så markant i produktionen på et enkelt år. Ændringerne er essentielle for at fjerne flaskehalse og for at sikre den fortsatte udvikling af Väderstads nye Tempo majssåmaskine”, siger Andreas Stark, Produktionsdirektør på Väderstad.

Invest in production
Svejse- og plukkerobotten er placeret ved siden af en multifunktionel maskine for at sikre et fuldautomatisk flow, og skal forsyne Tempo produktionen med rækkeenheder til Tempo.

“Disse investeringer inkluderer et nyt logistikcenter til produktionen, en ny 3D laserskærer til opskæring af rør, en optimering af maleranlægget og nyt automatisk udstyr til svejsning og håndtering af rækkeenheder til Tempo såmaskinen”, forklarer Andreas Stark. Et 6000 km stort internt logistikcenter til produktionen er den største enkeltstående investering i 2013. Centeret har dobbelt så stor kapacitet som det nuværende.
.Invest in production
I løbet af sommeren 2013 vil arbejdet på det nye logistikcenter blive afsluttet. Centeret vil blive taget i brug i slutningen af sommeren.

Invest in production
I løbet af sommeren vil logistikcenteret blive udstyret med pallereoler og transportbånd for effektiv håndtering og lagring af indkøbte såvel som egenproducerede dele

“Vi bygger for fremtiden. Det nye center kan forsyne produktionen med både indkøbte dele og egenproducerede dele i en årrække”, siger Thomas Eliasson, projektchef for opførelsen af det nye logistik center.