Forbedr udbyttet med 5-10 procent med strip-till

Efter omfattende tests på flere markeder er Spirit 600C StripDrill nu lanceret. Maskinen kommer på markedet i 6 m bredde og er udstyret med LS hydraulik. Erfaringer med øget udbytte, til trods for ekstremt tørre eller våde år, er grundlaget for den store interesse for strip-till såning.

Spirit StripDrill

Den tyske landmand og konsulent Nis Lassen er fortaler for strip-till konceptet og har i mange år arbejdet på at udvikle konceptet.

“Min erfaring er at udbyttet ligger stabilt på et højere niveau. På lang sigt er en udbyttestigning på fem til ti procent realistisk. For mig er den største fordel ved den nye teknik stigningen i udbyttestabiliteten. Trods ekstreme vejrforhold er det muligt at etablere gode afgrøder med optimale rodsystemer,” siger Nis Lassen.

“I tillæg hertil, yder konceptet fuld retfærdighed til de meget forskellige krav fra raps og korn når det drejer sig om rodudvikling,” siger Nis Lassen.

Spirit C StripDrill

StripDrill er et frontredskab

StripDrill er et frontredskab for Väderstad’s Spirit 400 – 600C serie og vil være tilgængelig for 6 m arbejdsbredde fra juni 2014.

StripDrill  tænder med hærdet belægning

Den første Spirit StripDrill prototype blev testet i 2011 og er siden løbende blevet tilpasset. Mange af forbedringerne er baseret på Nis Lassen erfaringer på hans landbrug Gut Granskewitz på øen Rügen i Tyskland. Forbedringerne inkluderer bl.a. StripDrill tænder med hærdet belægning og forbedret hydraulik” siger Crister Stark.

“StripDrill tænderne er kun 25 mm bredde. Dette minimerer mængden af jord, der omplaceres og dermed energiforbruget. De smalle tænder bidrager til maskinens høje kapacitet og fremragende ydeevne ved 15 km/t,” ifølge Crister Stark.

Han fortsætter “Vi lægger stor vægt på at demonstrere at Väderstad StripDrill er medvirkende til at sikre et øget udbytte i fremtiden. At planten udvikler rodnettet både hurtigt og dybt efter såning er kritisk. Et veludviklet rodsystem giver planten en bedre mulighed for at udvikle sig, ved at give den de bedste muligheder for at absorbere vand og næring under tørre betingelser. I våde år, vil overskydende vand løbe hurtigere af marken."

Spirit 600C er udstyret med load sensing (LS) hydraulik

Load sensing betyder at traktoren automatisk regulerer mængden af den olie der behøves på et givent tidspunkt. Dette reguleres ved en tynd hyraulisk styring mellem traktoren og maskinen.
Load sensing betyder flere fordele for landmanden:

 1. Færre slanger at forbinde til traktoren, gør for- og fraspænding nemmere
 2. Lavere energiforbrug, da en mindre mængde olie skal pumpes rundt i systemet. Hydrauliksystemet kan derved arbejde ved lavere temperatur
 3. Enkel håndtering af de forskellige sekvenser. For eksempel sker følgende når føreren når forlandet:
  * tilførsel af gødning stoppes
  * forredskabet løftes
  * markører foldes ind
  * tilførsel af såsæd stoppes
  * såskærene løftes
 4. Når der returneres til marken, sker det samme, blot i modsat rækkefølge. Herved kan føreren styre maskinen i en enkelt arbejdsgang og maskinen leverer en klar adskillelse ved hvert start og stop
 5. Aktivt såskærstryk: føreren kan nemt ændre såskærstryk, som forbliver konstant uanset ujævnheder i marken
 6. Blæserhastigheden prioriteres; det vil sige at blæseren altid kører med den korrekte hastighed

Strip-tillage with Spirit StripDrill