Test af Tempo leder til køb

Efter at have testet Väderstad Tempo igennem forårssæsonen 2011, besluttede familien Radák, at bestille den først tilgængelige Väderstad enkornssåmaskine. Og selvom deres tidligere såmaskine kun var et år gammel, bestemte de sig for at købe en Tempo.

József and Renata Radák
“Vi hørte om Väderstads projekt med såmaskiner og følte os meget heldige, da vi blev inviteret til at udføre markforsøg på vores gård”siger József Radák

Et mere udfordrende klima, kombineret med stigende omkostninger til udsæd og gødning, var udslagsgivende for valget af en langt mere nøjagtig såmaskine.

József Radák og hans datter Renata driver et 270 ha stort landbrug. Den første Väderstad maskine; en Rollex 620, kom til i 2007. Tromlen gjorde et stort indtryk, og ganske hurtigt blev maskinparken udvidet med en Rapid 300S, en Carrier 650, en NZ Aggressive 660 samt en TopDown 400.

”Grunden til at købe Väderstads udstyr er enkel. Vi ønsker at spare tid og penge, og samtidig beskytte jordens frugtbarhed og struktur” siger József Radák.

Majs er en af de vigtigste afgrøder, hvor timing og præcision er af største betydning, hvilket også er også grunden til, at familien besluttede sig for at købe Väderstads Tempo.

Test af Tempo

Året 2010 viste sig at være et ekstremt år for Ungarn, med tre gange så meget regn, sammenlignet med et gennemsnitsår. Dette medførte udsættelse af jordbearbejdningen, indtil foråret 2011.

I marts måned blev der anvendt 300 kg gødning pr./ha, som blev indarbejdet i jorden med en Väderstad TopDown, efterfulgt af en kørsel med Carrier. I midten af april blev der med Tempo plantet 170 ha majs i området omkring Somogyjád, i det sydlige Ungarn. Samtidig med såning, blev der tilført 120 kg gødning og 14 kg Force pr./ha.

”Da vi undersøgte fremspiringen var vi vidne til den sædvanlige ”Väderstad-standard”. Med dette mener jeg, den nøjagtige afstand mellem frøene og den ensartede dybe frøende var placeret i, selvom vi såede med høj hastighed” siger József Radák.Testing Tempo in Hungary

Høstudbyttet forøget med 8%

Tempo grundlagde et gennemsnitligt udbytte på 6.6 T/pr. ha, hvilket var 8% mere end på naboens landbrug, og dette med mindre end 300 mm regn frem til høst.
Tempo’s stabile dybdekontrol og den fremragende såsædspræcision var således med til at øge udbyttet med majs for 88,5 euro pr./ha, hvilket beløber sig til 15.000 euro totalt for de 170 ha.

Tæt samarbejder med bønderne

Tibor Kalmar, Direktør for Väderstad Ungarn, påpeger vigtigheden af et tæt samarbejde med landmændene i Ungarn.
”Ved at teste nye maskiner på udvalgte gårde, bliver deres erfaringer og vurderinger taget med i vores produktudvikling, som naturligvis gør, at vi udvikler bedre produkter. Vi er meget taknemmelige for dette bidrag til vores udvikling” siger Tibor Kalmar.