Nedbrydning af halm

Halmen bør snittes og spredes af mejetærskeren, så overfladen lettere kan angribes af jordens mikroorganismer og halmen nedmuldes hurtigt i jorden og nedbrydningen startes. Når halmen håndteres korrekt, er den en fordel for jorden, fordi jordstrukturen forbedres og jorden bliver mere porøs.

Know How channel

Når halmen blandes med jorden angribes den omgående af svampe og bakterier. Disse mikroorganismer har brug for kulhydrater til deres vækst og bruger halmen som kulstof og energikilde. Det betyder, at halmens vægt gradvist mindskes i takt med at mikroorganismerne vokser og nedbryder halmen.

Vægten reduceres lige fra starten

Hvis halmstubben blandes i jorden midt i september, vil den have mistet en tredjedel af sin vægt midt i oktober. Næste forår vil halvdelen af vægten være forsvundet og et år efter nedmuldningen er der kun 10-20% af halmens oprindelige vægt tilbage. Resten af kulstoffet vil være omdannet til nye bakterier og svampe, optaget i luften som kuldioxid eller vil have dannet nyt fast, organisk materiale i jorden.

Know How channel

Ikke behov for ekstra kvælstof

Under nedbrydningen har mikroorganismene også brug for kvælstof. I starten af processen ”stjæler” de derfor noget kvælstof fra jorden, som dermed er udenfor planternes rækkevidde. Cirka 3 kg N pr. ton halm er væk i denne periode. Når halmen har tabt halvdelen af sin vægt under nedbrydningen, vender forløbet og kvælstoffet returneres til jorden. På dette tidspunkt er niveauet af mineralsk kvælstof i jorden tilstrækkeligt højt og kvælstofmangel på grund af halmnedbrydning forekommer sjældent. Der kan dog opstå mangel på kvælstof ved forager eller områder, som ikke er dækket af mejetærskeren og hvor der har ophobet sig store mængder halm.

Halmen mineraliseres i jorden

Nedbrydningen starter så snart halmen kommer i kontakt med jorden og mikroorganismerne begynder deres angreb. Det betyder, at bearbejdningsdybden er irrelevant, så længe halmen har kontakt med jorden og er tilstrækkelig fugtig. Halmens snittelængde er heller ikke afgørende for nedbrydningen, så der er ingen fordel ved at snitte halmen fint, når blot den efterfølgende stubbearbejdning kan håndtere halmen.

Know How channel

Imidlertid begynder der også at ske ting, når halmen blot ligger på jordoverfladen. Tre tunge regnskyl kan bevirke, at halmen mister op til 90% af sit kalium og 60% af sit fosforindhold, som udvaskes i jorden.

Abrasion er vigtig

Know How channel

Mens jordbearbejdningsdybden ikke har betydning for nedbrydningen, er det vigtigt at halmens overflade skrabes idet den passerer gennem mejetærskeren. I modsat fald er det vanskeligt for mikroorganismer at angribe den organiske struktur på halmens overflade. Det er derfor et stråtag kan modstå regn, sne og mikroorganismer i årtier. Hvis halmen til et stråtag havde passeret gennem en mejetærsker og fået ridset overfladen, ville den ikke længere kunne bruges til stråtækning.

Halmnedbrydningen øger frugtbarheden

Know How channel

Virkningerne af regelmæssig blanding af halm med jorden, i modsætning til afbrænding af halmen, omfatter forbedret aggregat stabilitet, flere regnorme og en mere porøs jord med højere hydraulisk ledningsevne. Mange landmænd over hele Europa har indset dette, efter der er indført mere restriktive regler omkring halmafbrænding i en række lande.

Ordbog:

Kuldioxid = gasagtigt spildprodukt (CO2) fra celle respirationen i rødderne, hvor der også, sammen med vand, dannes sukkerstoffer af planterne gennem fotosyntese.

Hydraulisk ledningsevne = mængden af vand, som kan trænge gennem jorden indenfor en given periode, er en god indikator af, hvor godt jorden fungerer fysisk.