Kontrol af mængden af vand i jorden

Størrelsen af aggregater i såbedet kontrollerer mængden af vand, som kan fordampe. Med en aggregat størrelse på ca. 2 mm, minimeres vandfordampningen. Halm i jordoverfladen mindsker også vandtab ved at reflektere solstrålingen og forhindre jordoverfladen i at opvarmes.

Hvis det ikke regner efter såning, er det tilstedeværende vand i og under såbedet afgørende for hvor godt den nye afgrøde etablerer sig. Det er vigtigt, at bevare dette vand og kontrollere det omhyggeligt, hvis frøene skal spire.

Solen varmer jorden op

Når solen stiger og begynder at skinne på en nysået mark, opvarmer energien fra solstrålerne vandet i og under såbedet. Nogle af vandmolekylerne får tilstrækkelig energi til at omdannes til gasarter og forsøger at trænge ud af såbedet og ind i luften som vanddamp.

Know How channel

Denne fordampning af vand er ofte synlig med det blotte øje, når våd jord opvarmes af solens stråler, som vist ovenfor. I princippet er dette det samme fænomen, som når en gryde vand koger på en kogeplade og mister vand i form af damp.

Silt giver mulighed for vandtab

Fordampning af vand fra jordoverfladen efter såning styres hovedsageligt af størrelsen af aggregater i såbedet.

Know How channel

Jordpartikel. Kilde: Heinonen, R. 1985. ”Soil management and crop water supply”. Dept of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Figur 26, side 71.

Ovenstående figur viser det grundlæggende forhold mellem vandfordampning og jordpartikel/aggregat diameter. Det første maximum i fordampningen opstår ved partikelstørrelse 0,005-0,02mm. Dette er cirka partikelstørrelsesområdet for silt og viser den kapillære transport af vand til jordoverfladen fra såbedet. I denne slags siltjorde er det vigtigt, at afbryde den kapillære transport, så vandet ikke går tabt.

Grovhed skaber turbulens

Den andet maximum i fordampningen nås, når aggregatstørrelsen overstiger 50 mm, hvilket ofte gælder jorde med højt lerindhold. Med så grove aggregater i såbedet bliver luftflowet ujævnt og såbedet tørrer ud. Mellem disse to punkter er der minimal vandfordampning, når aggregaterne har en diameter på cirka 2 mm. Disse aggregater er ikke små nok til at tillade kapillær transport af vand, men store nok til at skabe turbulent luftflow. Med aggregater af denne størrelse i et såbed, lægges et låg på og fordampningen af vand minimeres.

Know How channel
Vinterhvede, 3 uger efter såning
A: Aggregater < 2 mm giver 95% fremspiring
B: Aggregater 2-5 mm giver 60% fremspiring
C: Aggregater > 5 mm givre 35% fremspiring

Dette kan demonstreres ved at bruge rene aggregatstørrelser i et eksperiment. Det er med andre ord aggregatstørrelsen, som regulerer fordampningen af vand fra en åben jord.

Halm reflekterer strålerne

Planterester som f.eks. halm påvirker også mængden af vand, som fordamper fra jorden. Halm i jordoverfladen påvirker vandtabet på mindst to måder:

  • Den lyse halm reflekterer solens stråler, men den ofte mørkere jord absorberer solenergien
  • Halmen kan afbryde den opadgående kapillære transport af vand

Tilsammen betyder disse to faktorer, at jordoverfladen ikke opvarmes så meget om foråret og fordampningen af vand begrænses.

Reduceret jordbearbejdning kan ofte udnytte disse virkninger. Bedre vandoptagelse kombineret med bedre beskyttelse mod erosion bevirker, at reduceret jordbearbejdning er det mest anvendte system i tørre landbrugsområder som f.eks. prærierne i USA og Canada.