Pløjede systemer

Pløjning er en pålidelig og gennemafprøvet jordbearbejdningsmetode, som fungerer godt under de fleste forhold og giver en række  fordele. I et træk kan ploven producere en halmfri overflade og løsnet jord til etablering af såbed og ny afgrøde.  

Know How channel

Pløjning

Ploven er et gammelt redskab, men det betyder ikke, at den ikke løbende er blevet opdateret. Den moderne plov har skær, som kan håndtere både øverligt og dybt arbejde, et redskab som praktisk talt garanterer en halmfri overflade Et fælles problem indenfor pløjning er dannelse af en pløjesål (et kompakt lag under pløjedybden). Derfor bør pløjedybden variere gennem årene. Hvis der er meget halm, er der risiko for at der dannes et lag halm i bunden af furen.

Såbed og såning

I lette jorde efterlader ploven en overflade, som kun kræver lidt nivellering og efterpakning for at skabe et godt såbed. I denne type jord har pløjning fordele sammenlignet med andre systemer. Hvis der anvendes en såmaskine som f.eks. Rapid eller Spirit, kan øvrig jordbearbejdning begrænses til et eller to træk eller helt udelades.

I lerede jorde efterlader ploven imidlertid en overflade, som kræver mere bearbejdning, før den er klar til såning. Tidligere brugte man harver, tromler og planeringsmaskiner, indtil der var etableret et såbed. I dag anvendes i stor udstrækning tallerkenredskaber som Carrier kombineret med kultivatorer for at mindske antallet af træk. Såmaskiner som Rapid eller Spirit stiller lavere krav til såbedet sammenlignet med konventionelle såmaskiner.

I koldere klimaer, hvor jorden fryser til om vinteren, reduceres behovet for klargøring af såbed om foråret drastisk i lerjorde, og kan sammenlignes med forholdene for lettere lerjorde.

Ulemper ved pløjning

Pløjning er mindre velegnet i tørre forhold, eftersom jorden taber relativt store mængder fugtighed under denne intensive jordbearbejdning, hvilket kan medføre dårlig fremspiring, hvis det ikke regner efter såningen.

Tunge regnskyl efter såning kan også give problemer, eftersom den halmfri overflade kan danne en stærk skorpe i visse jordtyper. Desuden kan stærk regn og vind i nogle områder medføre risiko for erosion.

Pløjningens intensive jordbearbejdning reducerer også antallet af regnorme.

Med undtagelse af områder, hvor skorpedannelse, tørke og erosion er vigtige faktorer, er økonomien den primære årsag til reduceret dyrkning. Skønt selve ploven ikke er det dyreste udstyr, betyder den lave kapacitet, at omkostningen pr. hektar er høj. Derudover giver det høje tidsforbrug pr. hektar et problem på større landbrug, især om efteråret hvor tiden er begrænset.