Direkte såning

Ved direkte såning placeres såsæden i den foregående afgrødes stub uden forudgående jordbearbejdning. Direkte såning bruges hovedsageligt i tørre vækstregioner som f.eks. Canada, USA, Rusland, Ukraine og Australien samt i visse andre dele af verden.

Direkte såning med en harvesåmaskine

Direct drilling Rapid AS
Direkte såning med Rapid AS, udstyret med tankoverbygning

I princippet har direkte såning med en jordbearbejdende såmaskine samme virkning som øverlig reduceret jordbearbejdning. Forskellen i dyrkningsteknikkerne er at muligheden for mekanisk kontrol over spildfrø og ukrudt mindskes. nedbrydning af afgrøderester forsinkes og der er mindre virkning overfor skadedyr, som f.eks. snegle.

Direkte såning med en jordbearbejdende såmaskine bruges sjældent som direkte koncept, men udføres på landbrug med pløjning eller reduceret jordbehandling, når forholdene er til det.

Direkte såning med specialmaskine

Direct drilling with Seed Hawk
Direkte såning med Seed Hawk

Formålet med en direkte såmaskine, er at placere såsæden direkte i resterne af den tidligere afgrøde med minimal beskadigelse af jorden (kun 5-20% af jordoverfladen er bearbejdet). Dette kan give en række forskellige fordele, afhængig af de pågældende forhold.

I store dele af verden er mangel på vand den afgørende begrænsning for udbyttet. Direkte såning mindsker behovet for fugt til spiringen ved at efterlade jorden uforstyrret og lade høstresterne blive på overfladen som god beskyttelse mod fordampning. Økonomien spiller også en rolle, eftersom jordbearbejdning ikke kan betale sig i mange af disse områder med begrænset adgang til vand og dermed lavt udbytte.

At efterlade størstedelen af jordoverfladen uforstyrret under et dække af halm giver god beskyttelse mod vand og vind erosion. Tab af jord og plantenæringsmidler gennem erosion har negativ virkning både økonomisk og miljømæssigt.

Ved at udelade anden jordbearbejdning, mindskes arbejdstidsbehovet og omkostningerne pr. hektar. Det lavere tidsforbrug er en vigtig faktor på store landbrug, ikke mindst om efteråret ved såning af raps i de nordlige regioner, hvor tiden mellem høst og jordbearbejdning er meget begrænset.

Udeladelse af jordbearbejdning i et dyrkningssystem kan medføre følgende problemer:

  • Afgrøderester på jordoverfladen kan sprede sygdomme gennem halmen
  • Ujævn fordeling af halm og avner bliver ikke udbedret
  • Spildfrø skal kontrolleres ved hjælp af kemikalier
  • Skadedyr som snegle og blomstermyg i hveden kan formere sig
  • Hjulspor og jordpakning kan ikke udbedres ved hjælp af maskiner

Det vigtigste værktøj til håndtering af problemer i forbindelse med direkte såning, er en god afgrøderotation. Dog er kemiske midler nødvendige til visse problemer, som f.eks. snegle og spildfrø.

Faste kørespor (CT - Controlled Traffic) betyder, at hjulspor og jordpakning kan kontrolleres og bliver stadig mere almindeligt i systemer med direkte såning.