Etableringsmetoder

Der findes en lang række mere eller mindre veldefinerede systemer til klargøring af jorden og etablering af afgrøden. Normalt inddeles disse systemer i to hovedgrupper, afhængig af om der pløjes eller ej: pløjning eller pløjefri dyrkning. En tredje almindelig udbredt hovedgruppe er direkte såning, hvor såmaskinen er det eneste anvendte redskab.

Pløjning (traditionel bearbejdning)

En veludført pløjning, uanset pløjedybde, giver en jordoverflade som i princippet er uden halm og avner på grund af de furer, der er vendt med ploven. Skivefræsere vender også jorden, men alle redskaber bortset fra ploven, arbejder hovedsageligt med at blande den bearbejdede jord. Dette giver det pløjede system en række enestående fordele. Pløjning fungerer godt i de fleste jord- og klimaforhold, selvom de største fordele opnås under fugtige forhold og i lettere jorde, som har behov for at blive løsnet.

Pløjede systemer er bedre til at håndtere en dårlig afgrøderotation end pløjefri systemer, selv om en god rotation også giver store fordele, når der pløjes.

Pløjefri dyrkning (Reduceret jordbearbejdning)

Pløjefri systemer inddeles normalt efter om bearbejdningen foretages dybt eller øverligt. Generelt har pløjefri systemer højere kapacitet end pløjede systemer og anvendes på landbrug, hvor tiden har afgørende betydning. Pløjefri dyrkning stiller store krav til afgrøderotation i forhold til halmoverførte sygdomme og spildkorn, også timingen af jordbearbejdningen er mere afgørende i pløjefri systemer.

Pløjefri dyrkning fungerer godt på alle jorde og under danske klimaforhold. Dog er gevinsten størst under tørre forhold.

Direkte såning

Som navnet indikerer henfører direkte såning til systemer, hvor den første og eneste jordbearbejdning udføres med såmaskinen. Direkte såning inddeles normalt i undergrupper efter såmetode. Såmaskiner, som bearbejder det meste af jordoverfladen, har faktisk mere til fælles med pløjefri eller reduceret jordbearbejdning end med systemer, der anvender mere specialiserede såmaskiner.

Ren direkte såning (No-till) systemer bruger ofte specielle såmaskiner, der placerer udsæden med minimal forstyrrelse af jordens struktur. Direkte såning er mest velegnet i tørre områder.

Kombinationer

De fleste landbrug bruger ikke et enkelt system, men kombinerer forskellige systemer på gården eller i markens sædskifte. Fordelen ved dette er en mere fleksibel justering i henhold til den pågældende sæson, afgrøde og mark. Ulempen er naturligvis behovet for flere maskiner og dermed højere driftsomkostninger. Imidlertid har den teknologiske udvikling medført at der fremstilles maskiner, som kan arbejde effektivt i forskellige systemer, hvilket gør det lettere at kombinere f.eks. pløjning og reduceret jordbearbejdning.